Dvalar- og fæðisgjald í búsetuúrræðum

Upphæð gjalds

Lýsing Skýring Eining Verð 2023
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir Dvalargjald Pr. mánuð Kr. 36.685
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir Fæði Pr. mánuð Kr. 35.420
Áfangaheimili Fæði Pr. mánuð Kr. 35.420
Búsetuendurhæfing fyrir geðfatlaða Fæði Pr. mánuð Kr. 31.890
Skammtímadvalir Fæði Pr. dag Kr. 1.110

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í XII. og XIII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 og 17. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2023 og fellur þá jafnframt úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis.