Dvalar- og fæðisgjald í búsetuúrræðum

Gjaldskrá

Lýsing Skýring Eining Verð 2022
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir Dvalargjald Pr. mánuð Kr. 34.975
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir Fæði Pr. mánuð Kr. 33.770
Áfangaheimili Fæði Pr. mánuð Kr. 33.770
Búsetuendurhæfing fyrir geðfatlaða Fæði Pr. mánuð Kr. 30.405
Skammtímadvalir Fæði Pr. dag Kr. 1.060

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í XII. og XIII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 og 17. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. september 2022 og fellur þá jafnframt úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis.