Hlutverk matvælaeftirlitsins

 • Eftirlit með öryggi og heilnæmi matvæla í matvælafyrirtækjum.
 • Eftirlit með öflun og dreifingu neysluvatns og umgengni á brunnsvæðum vatnsverndarsvæða.
 • Rannsóknir matarsýkinga.
 • Eftirlit með hollustuháttum á gististöðum.
 • Kvartanir vegna matvælafyrirtækja, matvæla og gististaða.
 • Eftirlit með merkingum, kynningum og auglýsingum matvæla.
 • Eftirlit með notkun aukefna og varnarefna í matvælum.
 • Sýnatökur t.d. á neysluvatni, matvælum á markaði og í fyrirtækjum.
 • Útgáfu starfsleyfa fyrir matvælafyrirtæki og gististaði.
 • Umsagnir um rekstrarleyfi fyrir gististaði og veitingastaði og tækifærisleyfi, sbr. lög nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.
 • Undirbúning og dreifingu fræðslu- og leiðbeiningarefnis fyrir matvælafyrirtæki, starfsfólk þeirra og almenning.