Gjaldskrá mælingadeildar

Gjaldskrá 01.09.2022

    2023
Lýsing Skýring Verð kr.
Staðsetning bygginga*    
Tvær hornréttar línur og einn hæðarpunktur   44.506
Hver lína umfram 2   6.035
Stök hæðarmæling á einum punkti   9.811
Hver hæðarpunktur umfram einn   976
     
Staðsetning lóðamarka**    
Fyrstu fjórir lóðamarkapunktar   44.506
Hver punktur umfram fjóra   3.015
Einn hæðarpunktur á sama tíma og staðsetning   2.258
Hver hæðarpunktur umfram einn   976
     
Könnun lóðamarka og gerð uppdrátta    
Tillöguuppdrættir   24.917
Könnun á lóðamörkum eignarlóða og gerð málsettra uppdrátta    90.601

 

Umhverfis- og skipulagssvið

 

  • Ef fleiri en eitt hús á sömu lóð er gjaldið 50% af fullu gjaldi fyrir hverja byggingu umfram eina.
  • Ef bygging er staðsett um leið og lóðamörk greiðast 50% af ofanrituðu gjaldi.
  • Ef staðsettar eru fleiri en ein samliggjandi lóð er gjaldið 50% af ofanrituðu gjaldi fyrir hverja lóð.
Fyrir staðfestingu á staðsetningu bygginga og lóða skv. mælingum er gjaldið 56 % af venjulegu gjaldi. Virðisauki er ekki innifalinn í ofanrituðum gjöldum.