Borgarráð - Fundur nr. 4660

Ár 2000, þriðjudaginn 21. nóvember, var haldinn 4660. fundur
borgarráðs. Fundurinn var haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur og hófst kl.
12.00. Viðstaddir voru, auk borgarstjóra, Hrannar Björn Arnarsson,
Inga Jóna Þórðardóttir, Júlíus Vífill Ingvarsson, Sigrún Magnúsdóttir,
Steinunn Valdís Óskarsdóttir og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson.
Fundarritari var Gunnar Eydal.

Þetta gerðist:

1. Lögð fram fundargerð Bláfjallanefndar frá 15. nóvember.

2. Lögð fram fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 17. nóvember.

3. Lögð fram fundargerð miðborgarstjórnar frá 13. nóvember.

4. Lögð fram fundargerð samstarfsráðs Kjalarness frá 16. nóvember.

5. Lögð fram fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 15.
nóvember.

6. Lögð fram fundargerð stjórnar Innkaupastofnunar frá 20.
nóvember.

7. Lögð fram fundargerð stjórnar Vinnuskólans frá 9. nóvember.

8. Lagt fram bréf skrifstofustjóra borgarstjórnar, dags. í dag, um
embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa til borgarráðs, alls 4 mál.

9. Lagt fram bréf forstjóra Innkaupastofnunar frá 20. þ.m. um tilboð í
gatnagerð og lagnir 6. áfanga í Grafarholti.
Samþykkt að taka tilboði lægstbjóðanda, Jarðvéla sf.

10. Lagt fram bréf forstjóra Innkaupastofnunar frá 20. þ.m. varðandi
gerð samnings við Sveinbjörn Sigurðsson ehf. um fullnaðarfrágang
Víkurskóla.
Samþykkt.

11. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 15. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og byggingarnefndar s.d. um breytingu á deiliskipulagi
vegna Borgartúns 20.
Samþykkt.

12. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 15. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og byggingarnefndar s.d. um auglýsingu breytingar á
aðalskipulagi vegna Dalbrautar 14.
Samþykkt.

13. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 15. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og byggingarnefndar s.d. um breytingu á aðalskipulagi við
Grafarlæk, Stekkjarmóa og Djúpadal.
Samþykkt.

14. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 15. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og byggingarnefndar s.d. um auglýsingu á breytingu á
deiliskipulagi við Grafarlæk, Stekkjarmóa og Djúpadal.
Samþykkt.

15. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 15. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og byggingarnefndar s.d. um auglýsingu breytingar á
aðalskipulagi lóðar nr. 1-3 og 5 við Kirkjustétt.

- Kl. 13.00 vék Sigrún Magnúsdóttir af fundi og Helgi Hjörvar tók
þar sæti.

Borgarráð samþykkir erindið.

16. Lögð fram umsögn framtalsnefndar frá 17. þ.m. um tillögu
stjórnkerfisnefndar varðandi athugun á meðferð útsvarsmála, sbr. bréf
skrifstofustjóra borgarstjórnar frá 12. september s.l.

17. Lagt fram bréf borgarlögmanns frá 20. þ.m., þar sem lagt er til að
forkaupsrétti að spildu í landi Skrauthóla á Kjalarnesi verði hafnað.
Samþykkt.

18. Lagt fram bréf skrifstofustjóra Heilbrigðiseftirlits frá 16. f.m., sbr.
samþykkt umhverfis- og heilbrigðisnefndar 12. s.m. um nýja gjaldskrá
fyrir mengunar- og heilbrigðiseftirlit.
Jafnframt lögð fram umsögn hollustuháttaráðs frá 16. þ.m. um
gjaldskrána.
Frestað.

19. Lagt fram endurrit úr dómi Hæstaréttar í máli nr. 151/2000,
Reykjavíkurborg gegn Pétri I. Hraunfjörð.

20. Lagt fram endurrit úr dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli
E-7604/1999, Kristján Grétar Tryggvason gegn Reykjavíkurborg.

21. Lögð fram tillaga Vegagerðarinnar og borgarverkfræðings að
matsáætlun
1. áfanga Sundabrautar.

22. Lagt fram bréf slökkviliðsstjóra frá 27. f.m. ásamt starfsáætlun
Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 2001.

23. Lagt fram að nýju bréf borgarlögmanns frá 13. f.m. varðandi
staðsetningu auglýsingaskiltis við Vesturlandsveg.
Borgarráð gerir ekki athugasemdir við að Golfklúbbur Reykjavíkur
setji upp umrætt skilti við Vesturlandsveg en felur skipulags- og
byggingarnefnd að skoða staðsetningu þess.

24. Lagt fram að nýju bréf félagsmálastjóra frá 26. f.m., sbr.
samþykkt félagsmálaráðs 25. s.m. um framtíð Húsnæðisskrifstofu
Reykjavíkur.
Samþykkt með 4 atkv. gegn 3.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks lögðu fram svohljóðandi bókun:

Við gagnrýnum harðlega vinnubrögð R-listans í þessu máli. Engar
hugmyndir eða tillögur liggja fyrir um með hvaða hætti húsnæðismálum
verði komið fyrir hjá Félagsþjónustunni eða öðrum. Áður en ákvörðun
er tekin um að leggja niður Húsnæðisskrifstofu Reykjavíkur er eðlilegt
að kynntir verði kostir þess og gallar. Hér er illa að verki staðið og í
raun verið að byrja á öfugum enda. Nær hefði verið að fela undirnefnd
félagsmálaráðs um húsnæðismál að fjalla um málið og koma með
tillögur til ráðsins, en þess í stað er sú nefnd algjörlega hundsuð.
Lítið sem ekkert samráð hefur verið haft við starfsfólk vegna
fyrirhugaðra breytinga og við sameiningu félagsmálaráðs og
húsnæðisnefndar var samþykkt að skrifstofa húsnæðisnefndar yrði
eftirleiðis hluti Félagsþjónustunnar í Reykjavík.
Samþykkt þessi sýnir að R-listinn fylgir þeirri stefnu að gera fyrst og
spyrja svo.

Borgarráðsfulltrúar Reykjavíkurlistans lögðu fram svohljóðandi bókun:

Miklar breytingar hafa orðið á félagslega húsnæðiskerfinu á
síðastliðnum árum og verkefni Húsnæðisskrifstofu minnkað verulega af
þeim sökum. Á öllum sviðum borgarrekstursins er unnið að einföldun
stjórnkerfisins og hagræðingu í rekstri. Það kemur ekki á óvart að
sjálfstæðismenn leggist gegn tillögunni í þá veru.

25. Lögð fram að nýju tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks um
kaup á víkingaskipinu Íslendingi, sbr. 33. lið fundargerðar borgarráðs
frá 7. þ.m.

Borgarráðsfulltrúar Reykjavíkurlistans lögðu fram svohljóðandi
frávísunartillögu:

Komið hefur fram í umræðum á Alþingi og í máli ráðherra í ríkisstjórn
greinilegur áhugi á því að ríkið eignist víkingaskipið Íslending sem gert
var út til Vesturheims á árinu og gegnt hefur stóru hlutverki í tilefni þess
að landafunda hefur verið minnst á árinu 2000. Borgarráð telur því
eðlilegt að ríkið hafi forgöngu í málinu en lýsir sig reiðubúið til
samstarfs verði þess óskað. Borgarráð telur ekki ástæðu til að leita
eftir kaupum á skipinu að svo stöddu og samþykkir að vísa tillögunni
frá.

Greinargerð fylgir tillögunni.

Frávísunartillagan samþykkt með 4 atkv. gegn 3.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks óskuðu bókað:

Með frávísunartillögu sinni hefur R-listinn hafnað tillögu sem felur í sér
aukin tækifæri fyrir ferðaþjónustu í Reykjavík. Það á að vera
metnaðarmál fyrir borgina að koma hér á laggirnar veglegu sjóminja-
og víkingasafni. Með hliðsjón af umræðum á Alþingi hefði verið
eðlilegra að borgin hefði frumkvæði í málinu og leitaði eftir viðræðum
og samstarfi við þá sem áhuga hafa á að víkingaskipið Íslendingur
verði staðsett hér í Reykjavík.
Hins vegar er ljóst af tillögu R-listans að hann er tilbúinn að koma
síðar að málinu, þó að hann víki sér undan að hafa forgöngu í því.

26. Afgreidd 32 útsvarsmál.

Fundi slitið kl. 14.50.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Inga Jóna Þórðardóttir Steinunn Valdís Óskarsdóttir
Júlíus Vífill Ingvarsson Hrannar Björn Arnarsson
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson Helgi Hjörvar