Velferðarráð veitir yfir 50 milljónir í styrki

Velferð

""

Velferðarráð veitti hagsmuna- og félagasamtökum styrki til verkefna á sviði velferðarmála fyrir að andvirði 51.050.000 kr. Styrkþegar veittu þeim viðtöku við hátíðlega athöfn á Kjarvalsstöðum í gær, miðvikudaginn 4. mars.

Alls bárust 62 umsóknir fyrir um 260 milljónir frá 52 aðilum. Styrkjanefnd mat umsóknirnar út frá átta þáttum og gaf umsóknunum stig í samræmi við það.

Heildarstigafjöldi stiga var síðan hafður til hliðsjónar við ákvörðun um styrkveitingu.  Horft var til þess hvort starfsemin væri í samræmi við stefnur og áherslur velferðarráðs, hvort starfsemi/verkefni væru lögbundin, hvort áhersla væri á valdeflingu notenda, hvert væri forvarnargildið og hvort það mætti þörfum  jaðarsettra hópa. Einnig var litið til þess hvort markmið verkefnis féllu að styrkjareglum og að umsóknin væri vel framsett.

Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður velferðarráðs, afhenti styrkina fyrir hönd ráðsins. Við afhendingu styrkjanna sagði Heiða Björg Hilmisdóttir „að með styrkjunum væri verið að efla samstarf Reykjavíkurborgar við frjáls félagasamtök sem starfa á sviði velferðarmála og styrkja frábært starf þeirra.„

Á þessu ári er m.a. lögð  áhersla á verkefni sem huga að jaðarsettum hópum, þeim sem búa við fátækt og ungmennum sem sýna fíkni- og áhættuhegðun. Auk þessa má nefna verkefni sem stuðla að geðheilbrigði, lýðheilsu og samfélagsþátttöku.

EAPN, samtök gegn fátækt, fá styrk til að vinna að verkefnum af ýmsum toga í Samfélagshúsi. Má þar nefna verkefni fyrir erlendar konur sem eykur samfélagsþátttöku þeirra, stuðningur við heimanám barna í Breiðholti, opið hús fyrir ungmenni, leiðir til að virkja jaðarsettra karla og aðstaða fyrir smærri baráttu- og réttindasamtök, svo sem félag fósturbarna og félag leigjenda hjá Félagsbústöðum. Gert er ráð fyrir virkri starfsemi alla daga vikunnar.

Hjálpræðisherinn fékk tvo styrki, alls fjóra og hálfa milljón króna, til tveggja verkefna; Opið hús eða mat, kaffi og spjall fyrir þá sem eru einmana og utangarðs í samfélaginu og Smiðjuna sem er nýtt verkefni í nýju húsnæði hersins þar sem fólk getur bæði fengið starfsþjálfun og unnið að alls kyns sköpun.  

SAMFOK fær styrk til að hvetja foreldra til að vera virkir uppalendur. Þetta hafa samtökin gert m.a. með gerð myndbanda og nú á að framleiða myndbönd fyrir foreldra sem tala önnur tungumál en íslensku.

Hugarafl fær hæsta þjónustusamninginn til eins árs, alls fimm milljónir. Hjá Hugarafli fer fram öflug endurhæfing til að bæta geðheilsu sem stendur Reykvíkingum til boða þeim að kostnaðarlausu.

Foreldrahús fær þjónustusamning til árs upp á fjórar milljónir króna til ráðgjafar við foreldra barna sem sýna vímuefna- eða áhættuhegðun.

Almennir styrkir;

ADHD Samtökin

Þýðingar á fræðslubæklingum um ADHD.

kr. 500.000.-

ADHD Samtökin

Ráðgjöf og stuðningur til fólks með ADHD

Kr. 1.000.000.-

Alþjóða geðheilbrigðisdagurinn

Dagskrá vegna Alþjóðlega geðheilbrigðisdagsins

kr. 350.000.-

EAPN á Íslandi, samtök gegn fátækt

Samfélagshús

kr. 3.000.000.-

Einhverfusamtökin

Stuðningshópur fyrir einhverfa í Reykjavík. Einhverfusamtökin reka stuðningshópa fyrir unglinga og fullorðna á einhverfurófi. Markmiðið er að efla félagsfærni og þátttöku í samfélaginu.

Kr. 200.000.-

Félag fósturbarna

kr. 500.000.-

Guðjón Herbert Gunnarsson

Fær styrk fyrir batavinnu

kr. 500.000.-

Gigtarfélag Íslands

Félagsstarf, fræðsla og stuðningur við fólk með gigtarsjúkdóma og annan stoðkerfisvanda í Reykjavík

Kr. 300.000.-

Hjálparstarf kirkjunnar

Töskur með tilgang. Virkniverkefni fyrir erlendar konur sem hittast vikulega og sauma fjölnota innkaupapoka og eiga saman ánægjulega og gefandi stund

Kr. 800.000.-

Hjálparstarf kirkjunnar

Samvera og góðar minningar

kr. 200.000

Hjálpræðisherinn á Íslandi

Opið hús fyrir jaðarsetta einstaklinga. Matur, kaffi og spjall.

Kr. 2.000.000.-

Hjálpræðisherinn á Íslandi

Smiðjan

Kr. 2.500.000.-

Hjólafærni á Íslandi

Hjólað óháð aldri –fáum vind í vangann

kr. 300.000.-

Höndin

Sjálfstyrking og samhjálp. Sjálfstyrking fyrir einstaklinga eftir áföll til að efla þá, greina vanda og benda á lausnir. Efla félagslega færni og atvinnuþátttöku.

Kr. 200.000.-

Íþróttafélag Reykjavíkur

Vegna verkefnisins TINNU og Íþróttaskóla ÍR.

kr. 500.000.-

Rauði krossinn /Heimsóknarvinir

Sjálfboðaliðar, karlar og konur frá 18 ára aldri heimsækja félagslega einangraða einstaklinga einu sinni í viku í klukkustund í senn.

Kr. 500.000.-

SAMFOK

Það eru engir töfrar – Virkni foreldra skiptir máli.

kr. 1.000.000.-

Samningar til eins árs;

Afstaða til ábyrgðar

Þjónustusamningur við Afstöðu

kr. 3.000.000.-

Blindrafélagið

Stuðningur til sjálfstæðis.

kr. 3.000.000.-

Drekaslóð

Hópastarf Dreka

kr. 3.000.000.-

Félag heyrnarlausra

Þjónusta við heyrnarlausa íbúa í Reykjavíkurborg

kr. 3.000.000.-

Fjölskylduhjálp Íslands

Enginn án matar í Reykjavík

kr. 500.000.-

Hjólakraftur slf.

Heilsueflandi stuðningsþjónustu

kr. 2.000.000.-

MS-félag Íslands

Þjónustusamningur um ráðgjafaþjónustu

kr. 1.200.000.-

Mæðrastyrksnefnd Reykjavík

Aðstoð við bágstadda

1.000.000.-

Pieta samtökin

Þjónusta við fólk í sjálfsvígshættu, með sjálfsskaða og aðstandendur

kr. 3.000.000.-

Rauði krossinn í Reykjavík

Frú Ragnheiður

kr. 3.000.000.-

Rótin

Stuðningssetur Rótarinnar

kr. 2.000.000.-

Samtök um stuðningsetur fyrir ungt fólk

Bergið – headspace

kr. 3.000.000.-

Vímulaus æska – Foreldrahús

Sértæk þjónustuverkefni v. unglinga í vímuefna og áhættuhegðun

kr. 4.000.000.-

Hugarafl

Endurhæfing og valdefling

kr. 5.000.000.-