Tveir af hverjum þremur jákvæðir gagnvart göngugötum

Göngugötur Samgöngur

""

Ánægja með göngugötur í miðborginni eykst á milli ára. Fólk sem nýtir sér göngugötur er almennt ánægðara með þær en fólk sem heimsækir þær sjaldnar. Fólki sem finnst göngugötusvæðið of lítið fjölgar miðað við í fyrra þó svæðið hafi verið stærra í ár en áður. Því nær göngugötusvæðum sem fólk er búsett, því jákvæðara er það. 82% þeirra sem heimsækja göngugötur vikulega eða oftar eru jákvæð gagnvart göngugötum. Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýrri könnun Maskínu sem unnin var fyrir Reykjavíkurborg í september síðastliðnum.

67,2% Reykvíkinga eru jákvæðir gagnvart göngugötum í ár miðað við 64,5% árið 2019 og eru því tveir af hverjum þremur borgarbúum með jákvætt viðhorf til göngugatna. 

Neikvæðum fækkar úr 20,3% í 16,1%. Um helmingur fólks segir göngugötusvæðið hæfilega stórt en þeim sem finnst svæðið of lítið fjölgar úr 19,3% 2019 í 23,6% í ár. Að sama skapi fækkar þeim um fjögur prósentustig sem finnst svæðið of  stórt, í 24,3%.

Neikvæðum fækkar í öllum hópum

Þau sem heimsækja göngugötur í miðborginni vikulega eða oftar eru jákvæðust eða 82% og hefur fjölgað í þessum hópi frá fyrra ári. Þau sem heimsækja göngugötur 1-3 sinnum í mánuði eru einnig ánægðari en áður 76% þessa hóps er jákvæður gagnvart göngugötum í ár miðað við 68% í fyrra. Þau sem sækja göngugötur heim sjaldnar en mánaðarlega eru síst jákvæð gagnvart göngugötum eða 42%. Milli ára dregur úr neikvæðni í öllum þremur hópum um fjögur til fimm prósentustig.

Mikill munur á milli hverfa

Mikill munur er á milli hverfa borgarinnar hvað viðhorfið varðar. Íbúar í miðborginni og hverfanna næst henni eru jákvæðastir gagnvart göngugötum en jákvæðastir eru Vesturbæingar, eða 89%. Þegar kemur að Breiðholti, Árbæ, Grafarholti og Úlfarsárdal lækkar ánægjan en neikvæðastir eru íbúar Grafarvogs en þar eru 26% með neikvætt viðhorf til göngugatna.

Ánægja með stærð göngugötusvæðisins hefur tengingu við það hversu oft fólk sækir svæðið heim. 40% þeirra sem sækja göngugötur heim sjaldnar en mánaðarlega finnst svæðið of stórt á meðan svipað hlutfall, eða 38% þeirra sem sækja göngugötusvæðið heim vikulega eða oftar, finnst svæðið of lítið.

Jákvæð áhrif á verslun og mannlíf

67,7% finnst göngugötur hafa jákvæð áhrif á mannlíf, 63,9% finnst þær hafa jákvæð áhrif á veitinga- og matsölustaði og 44% finnst göngugötur miðborgarinnar hafa jákvæð áhrif á verslun.

Ungt fólk hefur jákvæðara viðhorf til göngugatna en þeir sem eldri eru en 76,4% aldurshópnum 18-29 ára eru jákvæð varðandi göngugötur á meðan 53% eldri en 60 ára eru jákvæð. Það dregur smám saman úr jákvæðninni eftir því sem fólk verður eldra.

Þau sem voru neikvæð gáfu til dæmis upp þær ástæður að þau langar að geta keyrt hvar sem er og óhagstætt veðurfar. Þær ástæður sem fólk gaf fyrir jákvæðu viðhorfi gagnvart göngugötum voru meðal annars að þær byðu upp á betri borgarbrag, skemmtilegra mannlíf, meira öryggi og að það væri gott að losna við mengun og bílaumferð. 

Áhersla á blómlega miðborg og samstarf við rekstraraðila í sumar

„Það er frábært að sjá þessa jákvæðu þróun. Sérstaklega í ljósi allra þeirra breytinga sem samfélagið hefur gengið í gegnum þetta árið,“ segir Sigurborg Ósk Haraldsdóttir formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar.

„Starfsfólk borgarinnar lagði sig líka 110% fram um að hafa miðborgina í blóma, fjölga bekkjum og borðum ásamt því að auka samstarf við rekstraraðila með fjölmörgum viðburðum. Þetta skilaði sér í því að sumarið 2020 heimsóttu fleiri miðborgina en nokkru sinni áður. Þessi könnun sýnir að í öllum aldurs-,  menntunar- og tekjuhópum eru jákvæðir í meirihluta. Það er greinilegt að Reykvíkingar vilja göngugötur og við erum svo sannarlega að leggja okkur fram við að færa þeim þær,“ segir hún.

Könnunin var lögð fyrir Reykvíkinga í Þjóðgátt Maskínu, sem er þjóðhópur fólks dreginn með tilviljun úr Þjóðskrá. Könnunin fór fram á netinu dagana 8. - 17. september 2020. Svarendur voru 884 talsins, 18 ára og eldri úr öllum hverfum Reykjavíkurborgar.