Stóraukinn stuðningur við barnafjölskyldur í dagforeldrakerfinu

Skóli og frístund

Dagforeldrar og börn.

Breytingar á dagforeldrakerfinu voru samþykktar á fundi borgarráðs fyrr í dag. Um er að ræða tvær megin breytingar en Reykjavíkurborg hefur útbúið þjónustusamning sem dagforeldrum í borginni stendur til boða og ný gjaldskrá fyrir 18 mánaða og eldri sem taka mun gildi 1. febrúar næstkomandi. Þá munu foreldrar greiða sama gjald fyrir barn hvort sem það er hjá dagforeldri eða í leikskóla og mun breytingin gilda afturvirkt frá 1. júlí 2023.

 

Ýmsir þættir hafa verið  bættir í dagforeldrakerfinu í samráði við dagforeldra í nýjum þjónustusamningi. Í breytingunum felst einnig að komið verður til móts við foreldra sem ekki hafa fengið leikskólapláss fyrir börn sem eru 18 mánaða og eldri. Vonir standa til að þessar breytingar muni styðja betur við dagforeldra og fjölskyldur í Reykjavík ásamt því  að gera starf dagforeldra eftirsóknarvert á nýjan leik.

Ýmsar breytingar felast í þjónustusamningnum

  • Í þjónustusamningnum felst að stofnstyrkur til nýrra dagforeldra verði ein milljón króna. 250 þúsund fást greiddar við undirritun samningsins en 750 þúsund ári síðar.
  • Árlegur aðstöðustyrkur verður 150 þúsund krónur. Fyrsta greiðsla fæst 24 mánuðum eftir undirritun þjónustusamnings og er greiddur út árlega.
  • Í þjónustusamningnum felst að reykvísk börn fái forgang. Eins tryggir borgin greiðslur til dagforeldra til loka júní fyrir reykvísk börn sem hætta eftir 1. maí til að byrja í leikskóla ef ekki fæst annað barn í vistun.
  • Þjónustusamningurinn felur í sér að Reykjavíkurborg greiði öryggishnapp fyrir alla dagforeldra og slysa- og eldvarnarnámskeið á tveggja ára fresti.
  • Samningurinn felur í sér skuldbindingu dagforeldra að starfa eftir gæðaviðmiðum um daggæslu.
  • Reykjavíkurborg greiðir helming í grunnnámskeiði fyrir verðandi dagforeldra.
  • Dagforeldrum verður heimilt að loka þrjá daga á ári vegna námskeiðsdaga.
  • Reykjavíkurborg skipuleggur árlegan námskeiðsdag dagforeldra og slysa- og eldvarnarnámskeið annað hvert ár.
  • Almenn niðurgreiðsla miðar áfram við níu mánaða aldur barna en sex mánaða aldur þegar um er að ræða börn námsmanna og einstæðra foreldra.

Niðurgreiðslur á vistunargjaldi dagforeldra og auka gjöld

Ný gjaldskrá tekur gildi þann 1. febrúar 2024 og felur hún í sér miklar breytingar fyrir foreldra barna 18 mánaða og eldri sem eru hjá dagforeldrum. Óbreytt gjaldskrá og niðurgreiðsla verður fyrir börn yngri en 18 mánaða.

Í nýrri gjaldskrá er miðað við að foreldrar greiði sama gjald og í leikskóla fyrir 18 mánaða og eldri. Að sama skapi hækkar niðurgreiðsla Reykjavíkurborgar til dagforeldra vegna þeirra barna en þó upp að ákveðnu hámarki, sem er breytilegt eftir dvalarstundum viðkomandi barns. Sem dæmi má nefna að hjón og sambúðarfólk greiða sama gjald fyrir barn sem dvelur í 8 stundir á dag hjá dagforeldri og fyrir leikskólabarn sem er með sama dvalartíma, eða 34.053 kr*. Niðurgreiðslan til viðkomandi dagforeldris verður þá 166.397 kr.** og heildargreiðsla sem dagforeldri fær með því barni verður þá 200.450 kr. **

Dagforeldrum er heimilt að innheimta viðbótargjald fyrir umframþjónustu sem ekki er innifalin í dvalargjaldi, til dæmis fyrir bleyjur.

Ennfremur hefur verið samþykkt að foreldrar sem eiga börn sem urðu 18 mánaða á tímabilinu 1. júlí 2023 til 31. janúar 2024, geti sótt um aukna niðurgreiðslu vegna vistunargjalda hjá dagforeldri. Aukin niðurgreiðsla miðar þá við það mánaðargjald dagforeldra sem greitt var, að frádregnu leikskólagjaldi fyrir sama dvalartíma en þó miðað við að mánaðargjald dagforeldra hefði verið að hámarki 130 þús. kr.  

 

*Miðar við gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur frá 1. janúar 2024

** Miðar við nýja gjaldskrá vegna barna 18 mánaða og eldri hjá dagforeldrum frá 1. febrúar 2024