Sérhæfð hjúkrunarrými á Droplaugarstöðum

föstudagur, 30. desember 2016

Velferðarsvið Reykjavíkur hefur gert samning við velferðarráðuneytið og sjúkratryggingar um dvalar- og hvíldarrými fyrir MND sjúklinga, eða aðra með miklar hjúkrunarþarfir, á Droplaugarstöðum.

  • ""
    Droplaugarstaðir, hjúkrunarheimili við Snorrabraut.
  • ""
    Frá gerð samningsins, vinstra megin fyrir hönd ráðuneytisins og Sjúkratrygginga; Sveinn Bragason, Bolli Þór Bollason, Bryndís Þorvaldsdóttir og Guðlaug Björnsdóttir. Hægra megin frá Reykjavíkurborg; Jón Valgeir Björnsson, Hrólfur Jónsson, Berglind Magnúsdóttir og Stefán Eiríksson.
  • ""
    Garðurinn á Droplaugarstöðum.

Á vegum heilbrigðisráðherra og borgarstjórans í Reykjavík hefur um skeið verið unnið að því sameiginlega að finna ákjósanlega leið til að skapa aðstæður á hjúkrunarheimili fyrir einstaklinga sem þarfnast sérhæfðari þjónustu en unnt er að veita á almennum hjúkrunarheimilum. Niðurstaðan varð að útbúa þessa aðstöðu á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum sem Reykjavíkurborg rekur.

Samhliða undirritun samnings um rekstur rýmanna var undirritað samkomulag milli ráðuneytisins og borgarinnar um að ráðuneytið fjármagni nauðsynlegar húsnæðisbreytingar og kaup á nauðsynlegum búnaði og tækjum. Rekstarkostnaður rýmanna þriggja verður greiddur úr ríkissjóði.

Miðað er við að tvö rýmanna verði ætluð fólki sem metið hefur verið í þörf fyrir dvöl í hjúkrunarrými til langframa en að þriðja rýmið verði nýtt fyrir einstaklinga sem þurfa á tímabundinni dvöl að halda eða hvíldarinnlögn sem stuðning við búsetu viðkomandi á eigin heimili.

Reiknað er með að íbúar sem flytjast í varanlegu rýmin tvö séu einstaklingar sem að öðrum kosti þyrftu að dvelja til langframa á Landspítalanum.

Til að meta gagnsemi og árangur þjónustunnar verður gerð úttekt á verkefninu að sex mánuðum liðnum. Úttektin verður lögð til grundvallar við mat á ávinningi verkefnisins. Stefnt er að því að fyrstu einstaklingarnir geti nýtt sér þessa þjónustu innan þriggja mánaða.