Samþykkt að auka hlutafé Ljósleiðarans ehf.

Fjármál

Mynd af gröfu með ljósleiðara. Er úti á túni úti í sveit.

Borgarráð samþykkti í dag heimild til hækkunar hlutafjár Ljósleiðarans ehf. um allt að 3.250.000.000 (þrjá milljarða og tvöhundruð og fimmtíu milljónir króna) að nafnverði, það er 33,33% af heildarhlutafé félagsins, eða þannig að eignarhlutur Orkuveitu Reykjavíkur í félaginu verði aldrei minni en 66,67% af heildarhlutafé Ljósleiðarans ehf. Málið fer til endanlegrar afgreiðslu í borgarstjórn.

Fjárhæðin tekur mið af ítarlegri sviðsmyndagreiningu og áhættumati sem lagt var fyrir rýnihóp borgarráðs. Jafnframt var samþykkt að aðferðarfræði og umbúnaður við útgáfu nýs hlutafjár yrði undirbúinn á ábyrgð Orkuveitu Reykjavíkur og stjórnar hennar og að borgarráði yrðu kynnt áformin. Stjórn Ljósleiðarans ehf. verður veitt heimild til að ákvarða útboðsgengi og greiðslukjör hinna nýju hluta og í hvaða áföngum heimildin verður nýtt. Samþykkt þessi er bundin því skilyrði að andvirði nýs hlutafjár í Ljósleiðaranum ehf. verði nýtt til að greiða niður skuldir Ljósleiðarans ehf. og styrkja stöðu félagsins á samkeppnismarkaði. Jafnframt skal Ljósleiðarinn ehf. leggja nýtt mat á og forgangsraða fjárfestingaráformum út frá greiningu á kostnaði þeirra, ábata og áhættu. Loks var samþykkt að heimild þessi til hlutafjárhækkunar fellur niður 31. desember 2024 að því marki sem hún er þá enn ónýtt. 

Aukning hlutafjár æskileg en OR áfram meirihlutaeigandi

Ljósleiðarinn ehf. er vel rekið öflugt fyrirtæki á fjarskiptamarkaði sem starfar í harðri samkeppni. Tækniframfarir síðastliðinna ára hafa að mati stjórnenda gjörbreytt markaðnum, nýtt og þétt 5G farsímakerfi gerir kröfu um öfluga innviði sem kallar á aukið fjármagn. 

Í tillögu borgarstjóra, sem borgarráð samþykkti í dag, segir að nýjar aðstæður á markaði eftir sölu Símans hf. á Mílu hf. hafi útheimt viðbrögð af hálfu Ljósleiðarans ehf. og endurnýjun á samningum við stærstu viðskiptavini fyrirtækisins. Niðurstaða sviðsmyndagreiningar sé að aukið hlutafé félagsins sé æskilegt og allt að því óhjákvæmilegt við núverandi aðstæður og það sé í góðu samræmi við langtímamarkmið Reykjavíkurborgar að baki fjármögnun og rekstri Ljósleiðarans ehf. Þar sem lagaleg áhætta hamli því að Orkuveita Reykjavíkur geti ein staðið fjárhagslega að baki hækkun hlutafjár þurfi að sækja aukið hlutafé á almennan markað. Orkuveita Reykjavíkur verði þó áfram eigandi meirihluta hlutafjár í Ljósleiðaranum ehf. 

Þá segir í tillögunni að ítarlegt áhættumat fjármála- og áhættustýringarsviðs bendi til þess að þessi hækkun hlutafjár nægi til að Ljósleiðarinn ehf. nái markmiðum sínum. Leiði ytri aðstæður eða aðrir atburðir til þess að óska þurfi frekari hækkunar á hlutafé félagsins að nýju telji Reykjavíkurborg rétt að þá komi fyrst til skoðunar að Orkuveita Reykjavíkur, sem stærsti eigandi Ljósleiðarans ehf., leggi til fjármagn.