Ríkið selur Reykjavíkurborg land í Skerjafirði

Umhverfi Framkvæmdir

""
Ríkissjóður hefur selt Reykjavíkurborg landsvæði í Skerjafirði sem var undir  þriðju flugbrautinni 06/24 sem hefur verið lokað. Svæðið sem um ræðir er rúmir 108 þúsund fermetrar. Afsal og kaupsamningur var gerður í síðustu viku og samningurinn og afsalið, ásamt eldri samningum um málið, var kynntur á fundi borgarráðs í gær.
Kaupsamningurinn byggir á Samkomulagi um skipulag og uppbyggingu á landi ríkisins við Skerjafjörð sem gert var á milli ríkis og Reykjavíkurborgar 1. mars 2013 en í því er kveðið á um greiðslu kaupverðs og útgáfu afsals eftir að tilkynnt hefur verið formlega um lokun brautarinnar. Greiðsla hefur nú verið innt af hendi og afsal undirritað. 

Kaupverðið sem Reykjavíkurborg hefur þegar greitt fyrir landið samkvæmt samningi er 440 mkr en viðbótargreiðslur koma til þegar lóðir verða seldar, skv. sérstökum ákvæðum í fyrirliggjandi samningum. 

Borgarstjóri hefur óskað eftir tillögu frá umhverfis- og skipulagssviði og skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar um hvernig staðið verði að skipulagi og undirbúningi uppbyggingar á svæðinu, í samræmi við upprunalegan samning um kaup á landinu. Svæðið er ekki síst hugsað til að mæta brýnni þörf fyrir uppbyggingu húsnæðismarkaðar. Tillögur að verklagi eiga að liggja fyrir eigi síðar en 10. september 2016.

Uppbyggingarsvæðið í Skerjafirði er stórt eða alls rúmir 17 hektarar lands. Landið sem borgin kaupir af ríkinu eru rúmir 11 hektarar eða um 63% af landinu sem skipulagt verður. Hinn hluta landsins átti borgin fyrir.

Gert er ráð fyrir víðtæku samráði um mótun uppbyggingarhugmynda auk samningsbundins samráðs við fjármála- og efnahagsráðuneytið sem varðar einkum nýtingu landsins.

Í samningnum frá 2013 segir m.a. að Reykjavíkurborg muni kappkosta að skipulagið  í Skerjafirði verði vandað og nýting landsins góð auk þess að svæðið verði að mestu skipulagt sem íbúðabyggð.

Reykjavíkurborg mun ákveða uppbyggingarhraða svæðisins skv. samkomulaginu en skuldbindur sig til að sölu byggingarréttar verði hraðað einsog kostur er.