Rekstur borgarinnar skilar 3,6 milljarða afgangi | Reykjavíkurborg

Rekstur borgarinnar skilar 3,6 milljarða afgangi

þriðjudagur, 6. nóvember 2018

Frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 og fimm ára áætlun 2019-2023 var lagt fram í borgarstjórn í dag.  Áætlunin gerir ráð fyrir að borgarsjóður skili 3,6 milljarða jákvæðri rekstrarniðurstöðu árið 2019, en jákvæð niðurstaða samstæðu borgarinnar er áætluð 12,8 milljarða króna.

  • Loftmynd af Reykjavíkurborg. Mynd: Ragnar Th. Sigurðsson
    Loftmynd af Reykjavíkurborg. Mynd: Ragnar Th. Sigurðsson

Jafnvægi er í rekstri borgarinnar, bæði hjá fyrirtækjum hennar og í rekstri A-hlutans þótt ýmis teikn séu á lofti í efnahagsmálum, en A-hlutinn heldur utan um hinn eiginlega rekstur fagsviða borgarinnar.

Í tilkynningu fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar til Kauphallar í tengslum við fjárhagsáætlun segir m.a. „Fjárhagur A-hluta er sterkur. Skuldahlutfall A-hluta borgarinnar er langt fyrir neðan viðmið sveitastjórnarlaga.“

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir Reykjavíkurborg vera í miklum vexti og það sjáist greinilega á  verkefnunum í fjárhagsáætlun og fjárfestingaráætlun en aukin framlög séu til skólamála og velferðarmála.

„Í fyrsta lagi erum við að tryggja fjármagn til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og til nýrra NPA samninga við fatlað fólk. Í öðru lagi erum við í mörgum grænum fjárfestingum á grundvelli aðalskipulagsins en sú stærsta á þeim vettvangi er Borgarlínan. Í þriðja lagi heldur uppbygging íþróttamannvirkja í austurhluta borgarinnar áfram og fjórða lagi höldum við áfram að efla velferðarþjónustu og auka framlög til leik- og grunnskóla í borginni. Við höldum líka gjöldum áfram í lágmarki þegar kemur að þjónustu borgarinnar þannig að það verði áfram hagstætt fyrir barnafjölskyldur, unga sem aldna að búa í Reykjavík,“ segir Dagur B. Eggertsson.

Hann segir að fólki fjölgi í borginni á hverju ári. Það þýði að borgin þurfi að vaxa, nýjar íbúðir séu byggðar sem kalli á að borgin fjárfesti í innviðum eins og götum, torgum, lögnum, skólum og íþróttamannvirkjum auk þjónustu í hverfum.

„Fjárhagsáætlun og fjárfestingaráætlun til fimm ára ber þess skýr merki að Reykjavík er í mikilli sókn. Við fjárfestum fyrir 18,8 milljarða á næsta ári en sú fjárfesting endurspeglar áherslurnar í sáttmála flokkanna sem mynda meirihlutann í borgarstjórn,“ segir Dagur.

Fjölgun félagslegra íbúða

Í húsnæðismálum ráðgera Félagsbústaðir umtalsverða fjölgun félagslegra íbúða í eignasafni sínu á tímabili fimm ára áætlunar. Auk þess mun borgin leggja talsverða fjármuni í stofnframlög til uppbyggingar íbúða til félaga sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Þá hefur aldrei meira íbúðarhúsnæði farið í uppbygginu í borginni.

Stórhuga uppbygging íþróttamannvirkja

Þá mun mikil uppbygging íþróttamannvirkja eiga sér stað í austurhluta borgarinnar en það er liður í sterkri áætlun innviðauppbyggingar í borginni. Stærstu verkefnin eru í Úlfarsárdal þar sem skóli, íþróttahús, menningarmiðstöð og sundlaug rísa. Í Breiðholti verður einnig byggt íþróttahús og knatthús á næstu árum á svæði ÍR í Suður Mjódd. Þá er bygging boltahúss fyrir hand- og körfubolta að ljúka í Grafarvogi.

Borgin heldur einnig áfram að byggja upp net hjólastíga og endurnýja lýsingu í borginni sem mun spara umtalsverða fjármuni í framtíðinni auk þess að gera borgina visthæfari og grænni.

Fjárhagur batnar enn frekar á næstu árum

Þrátt fyrir mörg og stór verkefni Reykjavíkurborgar gerir fjárhagsáætlun 2019 samt ráð fyrir góðum afgangi af rekstrinum og að niðurstaðan verði jákvæð um 3,6 milljarða króna.

Rekstrartekjur A-hluta eru áætlaðir 127,7 milljarðar króna en þar af eru skatttekjur tæpir 100,8 milljarðar. Rekstrarútgjöld A-hluta eru áætluð 118,7 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 69,0 milljarðar, breyting lífeyrisskuldbindinga 4,6 milljarðar og annar rekstrarkostnaður 45,1 milljarðar.

Framlegð samstæðunnar (EBITDA sem hlutfall af tekjum) er áætluð 13,7% árið 2019 og hækkar i 16,5% samkvæmt fimm ára áætlun.

Gert er ráð fyrir batnandi afkomu á tímabilinu 2020 til 2023.

Fjárhagsáætlun 2019 og fimm ára áætlun