Óþvegið innflutt salat olli veikindum | Reykjavíkurborg

Óþvegið innflutt salat olli veikindum

þriðjudagur, 29. ágúst 2017

Veikindi í Háaleitisskóla - Hvassaleiti rakin til innflutts salats.

  • salat
    Salat

Efni: Vegna umræðu um uppruna salats sem tengist veikindum í Háaleitisskóla - Hvassaleiti og Hörðuvallaskóla vill Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur taka fram eftirfarandi:

Niðurstöður faraldsfræðilegrar rannsóknar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur leiddu í ljós að sterk tengsl voru milli neyslu á óþvegnu salati og veikinda starfsmanna í Háaleitisskóla - Hvassaleiti.

Rannsóknir á salatinu hafa leitt í ljós hugsanlegan sýkingarvald, bakteríuna Aeromonas hydrophila, sem þekkt er að getur valdið veikindum eins og hér um ræðir. Bakterían finnst víða í umhverfinu, sérstaklega í menguðu vatni og því er mikilvægt að skola allar matjurtir fyrir neyslu.

Um er að ræða innflutt blaðsalat frá Ítalíu. Á umbúðum salatsins kemur fram að það sé óþvegið. Heimilt er að dreifa slíku salati en nauðsynlegt er að það sé þvegið og skolað vel fyrir notkun. Salatið fór eingöngu í stóreldhús en ekki í smásölu á almennan markað.

Samkvæmt upplýsingum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur hafa ekki komið upp veikindi á öðrum stöðum en í ofangreindum skólum. Líklegar skýringar á því geta verið að smit sé misdreift í salatinu sem og mismunandi meðferð salatsins hvað varðar skolun.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur áréttar mikilvægi þess að skola allar matjurtir vel fyrir neyslu.