Kallað eftir umsögnum um unglingaskóla í Laugardal

Skóli og frístund

Laugardalur

Samþykkt var í skóla- og frístundaráði í gær að óska eftir umsögnum um tillögu sem felur í sér að byggður verði nýr unglingaskóli í hjarta Laugardals. Boðað verður til samtals með skólasamfélaginu og öðrum íbúum í hverfinu á næstum vikum.

Breyttar forsendur

Á fundi ráðsins var kynnt skýrsla starfshóps um undirbúning framkvæmda er varðar mótun skóla- og frístundastarfs í Laugardalnum til framtíðar.  

Þessi úttekt var gerð eftir að ákveðið hafði verið í ráðinu að mæta fjölgun nemenda í hverfinu með viðbyggingum við Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og Langholtsskóla. Frá því að sú ákvörðun var tekin breyttust hins vegar forsendur töluvert og því var farið í nýja úttekt á stöðu skólamála í hverfinu með tilliti til framkvæmdaáætlunar. 

Í nýju úttektinni kemur fram hversu umfangsmikil viðhaldsþörf er á byggingum skólanna þriggja. Flóknar viðhaldsframkvæmdir samhliða byggingu viðbygginga eru taldar raska skólastarfi meira og í lengri tíma en upphaflega var gert ráð fyrir. Eins liggur nú fyrir staðsetning nýrrar Þjóðarhallar sem mun einnig nýtast sem aðstaða til íþróttaiðkunar fyrir börn úr hverfinu og þrír valkostir um lóðir sem gætu hentað vel fyrir unglingaskóla.

Tillaga um nýjan safnskóla fyrir elstu árganga

Í fundi skóla- og frístundaráðs var samþykkt að leitast við að fá umsagnir um sviðsmynd 4 úr skýrslunni frá hagsmunahópum en þar er lagt er til að byggður verði nýr unglingaskóli fyrir elstu árganga úr skólunum þremur auk nemenda á unglingastigi í nærliggjandi uppbyggingarreitum, á Orkureitnum og í Skeifunni. Með tilkomu safnskóla yrðu skólarnir þrír, Langholtsskóli, Laugalækjarskóli og Laugarnesskóli allir fyrir 1. til 7. bekk og unglingastigið 8. til 10. bekkur sameinaðir í unglingaskóla.

Við mat á áhættuþáttum reiknast minnsta áhættan fylgja sviðsmynd 4 sem einnig er ásættanleg leið varðandi kostnað og tíma. Eins er það niðurstaða skýrsluhöfunda að sú sviðsmynd bjóði upp á tækifæri til að byggja upp nýjan og öflugan unglingaskóla í takt við nútíma kennsluhætti. 

Kynningafundir framundan í þessum mánuði

Hannes Frímann Sigurðsson hjá 3H Ráðgjöf hefur verið ráðinn sérlegur verkefnastjóri fyrir framtíð skólahúsnæðismála í Laugardal.  Hann mun samhæfa og stýra þessu umfangsmikla heildarverkefni um framtíð skóla- og frístundastarfs í Laugardalnum. Jafnframt mun hann ásamt vinnuhópi sem stofnaður hefur verið sjá um að undirbúa og samræma viðhaldsframkvæmdir í hverfinu og tryggja viðeigandi bráðabirgðahúsnæði fyrir skóla- og frístundastarf á framkvæmdatíma. Sérstök áhersla verður lögð á að fá að borðinu fulltrúa frá skólunum þremur, úr hópi starfsmanna og nemenda.

Fundað verður á næstu vikum með starfsfólki, stjórnendum og foreldrum til að kynna skýrsluna og þá vinnu sem er framundan. Í framhaldi af kynningunum verður kallað eftir umsögnum frá fulltrúum þessara hópa.