Opin fjármál Reykjavíkurborgar | Reykjavíkurborg

Opin fjármál Reykjavíkurborgar

Aðalsjóður
Undir Aðalsjóð fellur hefðbundin starfsemi borgarinnar er lýtur fyrst og fremst að lögbundnum verkefnum og er að hluta eða öllu leyti fjármögnuð af skatttekjum.
Eignasjóður
Eignasjóður heldur utan um eignir borgarinnar og fjármagnar allar framkvæmdir á vegum hennar. Rekstur hans byggist á tekjum af innri leigu fasteigna, gatna og búnaðar, sölu byggingaréttar, innheimtu gatnagerðargjalda, tekjum samkvæmt þjónustusamningum og ytri leigu fasteigna og lóða.
Bílastæðasjóður
Bílastæðasjóður rekur sjö bílahús í miðborg Reykjavíkur og fer jafnframt með eftirliti með bifreiðarstöðvum. Aðaltekjur sjóðsins er leiga bílastæða og tekjur vegna stöðvunargjalda.

Opin gagnaskrá um fjármálagögn á opingogn.is
 

Hvernig er best að skoða gögnin á vefnum?

 

Ábendingar og fyrirspurnir