Allt að 350 íbúðir á Gelgjutanga

föstudagur, 19. maí 2017

Nýtt deiliskipulag hefur verið samþykkt í auglýsingu fyrir Gelgjutanga í Vogabyggð og fer það í sex vikna formlegt kynningarferli í næstu viku. Á Gelgjutanga við Elliðaárvog mun rísa vistvæn byggð í nálægð við náttúruna.

 • Gelgjutangi í góðu veðri. Við Elliðaárvoginn er besta veðrið í Reykjavík samkvæmt veðurmælingum. Mynd: Reykjavíkurborg
  Gelgjutangi í góðu veðri. Við Elliðaárvoginn er besta veðrið í Reykjavík samkvæmt veðurmælingum. Mynd: Reykjavíkurborg
 • Vogabyggð 1. Gelgjutangi er fyrsta svæðið sem byggist upp í Vogabyggð. Myndin sýnir hvernig byggðin gæti litið út en ekki endanlegt útlit.
  Vogabyggð 1. Gelgjutangi er fyrsta svæðið sem byggist upp í Vogabyggð. Myndin sýnir hvernig byggðin gæti litið út en ekki endanlegt útlit.
 • Frá Elliðaárvogi. Fuglalíf á svæðinu er einstakt og nálægðin við náttúruna og hafið mikil. Mynd: Reykjavíkurborg
  Frá Elliðaárvogi. Fuglalíf á svæðinu er einstakt og nálægðin við náttúruna og hafið mikil. Mynd: Reykjavíkurborg
 • Yfirbragð bygginga í Vogabyggð verður ljóst og allar lausnir við þær vistvænar. Myndin sýnir hvernig byggðin gæti litið út en ekki endanlegt útlit.
  Yfirbragð bygginga í Vogabyggð verður ljóst og allar lausnir við þær vistvænar. Myndin sýnir hvernig byggðin gæti litið út en ekki endanlegt útlit.
 • Gelgjutangi handan við smábátahöfnina við Elliðaárvog. Mynd: Reykjavíkurborg.
  Gelgjutangi handan við smábátahöfnina við Elliðaárvog. Mynd: Reykjavíkurborg.
 • Notast verður við blágrænar ofanvatnslausnir í Vogabyggð, t.d. grasþök. Myndin sýnir ekki endanlegt útlit bygginga.
  Notast verður við blágrænar ofanvatnslausnir í Vogabyggð, t.d. grasþök. Myndin sýnir ekki endanlegt útlit bygginga.
 • Vogabyggð.
  Vogabyggð.
 • Háir bakkar eru sums staðar við strandlengjuna við Vogabyggð. Mynd: Reykjavíkurborg.
  Háir bakkar eru sums staðar við strandlengjuna við Vogabyggð. Mynd: Reykjavíkurborg.
 • Uppdráttur af deiliskipulagi Vogabyggðar. Græni hlutinn er Gelgjutangi.
  Uppdráttur af deiliskipulagi Vogabyggðar. Græni hlutinn er Gelgjutangi.

Svæðið Gelgjutangi í Vogabyggð afmarkast af lóðinni Kleppsmýrarvegur 8 til vesturs, Skútuvogi 13, 13A, Brúarvogi 1-3, Kjalaravogi 12 og 14 til norðurs, Elliðaárvogi til austurs og suðurs. Afmörkun deiliskipulags byggir á þeim rökum að svæðið myndar heildstæða einingu íbúðarbyggðar og er innan afmarkaðs landsvæðis. Áætlanir gera ráð fyrir 1.100 – 1.300 íbúðum í allri Vogabyggð.

Hluti af stærra þróunarsvæði

Skipulagssvæði Vogabyggðar er hluti af stærra þróunarsvæði við Elliðaárvog og Ártúnshöfða sem eru landfræðilega í miðri Reykjavík.  Svæðið verður endurskipulagt og byggt upp  samkvæmt áherslum Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030. Það er skilgreint sem þróunarsvæði með breyttri landnotkun þar sem iðnaðar- og athafnasvæði er breytt í  íbúðabyggð. Í skipulagstillögunni er lögð  rík áhersla á fjölbreytta byggð,  góð almenningsrými og tengingar við nálæg útivistarsvæði. Þannig getur hverfið orðið eftirsóttur  valkostur fyrir fólk sem kýs að búa og starfa í umhverfi sem einkennist af hvoru tveggja í senn, borgarbrag og nálægð við náttúru.

Markmið skipulagsins  er að skapa jákvæðar forsendur fyrir áhugaverða og vistvæna byggð í Vogabyggð þar sem húsbyggjendur og hönnuðir fá svigrúm til sköpunar í gerð mannvirkja sem jafnframt verða hluti af heildarmynd samfelldrar byggðar.

Bjarg reisir 75 íbúðir

Nýlega skrifaði Reykjavíkurborg undir samninga um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á Gelgjutanga  en heildarfjöldinn þar verður 349 íbúðir. Inni í þeirri tölu eru 75 íbúðir sem Bjarg – íbúðafélag ASÍ og BSRB mun byggja og eru þær ætlaðar fyrir tekjulágar fjölskyldur og einstaklinga. .
Gert er ráð fyrir landfyllingu til austurs á Gelgjutanga  og hækkun og aðlögun lands við ströndina. Við uppbyggingu Vogabyggðar verður lögð áhersla á vandaða hönnun og samræmda efnisnotkun þannig að byggðin fái fallegt og heildstætt yfirbragð. Þá er notagildi, ásýnd og gæði almenningsrýmis og svæða hátt metin. Reynt verður að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif við framkvæmdir í hverfinu, á líftíma mannvirkja og við notkun hverfisins.

Ljósar byggingar og græn þök

Í allri hönnun hverfisins verður lögð áhersla á svokallaðar blágrænar ofanvatnslausnir . Græn þök og önnur gróðurþekja eru mikilvægir þættir í blágrænum ofanvatnslausnum sem geta haft jákvæð áhrif á vistkerfið á margan hátt. Til dæmis finna fuglar sér stundum varpstaði  á gróðursælum þökum í skjóli frá ófleygum óvinum. Þá er hugað að styrkingu vistkerfisins og aukna líffræðilega fjölbreytni í skipulagsvinnunni.
Ásýnd og yfirbragð Vogabyggðar mun einkennast af ljósum byggingum sem endurspegla hvort tveggja í senn fjölbreytileika og heildarsvip hverfisins. Gróður skal nýttur í yfirborð bygginga og lóða. Þannig er stuðlað að skilvirkum ofanvatnslausnum, líffræðilegri fjölbreytni og gróðursælum svip hverfisins.

Nokkrar staðreyndir um deiliskipulagið

Hámarksbyggingarmagn húsnæðis (A+B rými), þ.e. brúttóflatarmál sbr. ÍST 50, orðið allt að 33.300m2

• Hjóla- og bílageymslur (A+B rými) allt að 6.880m2 auk bílageymsluhúss sem er allt að 6.880m2
• Heildarbyggingarmagn í íbúðarbyggð getur orðið allt að 47.080m2 ásamt bílageymsluhúsi
• Fjöldi íbúða í íbúðarbyggð getur orðið allt að 350. Viðmiðunarstærð íbúða er 100m2 brúttó flötur íbúðarhúss, en lægra viðmið er á lóð 1-1.
• Nýta má allt að 20% byggingarmagns fyrir atvinnustarfsemi.
• Fyrirliggjandi byggingar eru 7.012m2. Þær verða fjarlægðar til þess að framfylgja megi deiliskipulagi.

Gott rými fyrir gangandi og hjólandi

Samgöngukerfi Vogabyggðar tryggir jafnræði allra samgöngumáta og gerir skýran greinarmun á aðalgötu og íbúðargötum. Aðalgata Vogabyggðar, Dugguvogur, hlykkjast í gegnum hverfið og skilur að atvinnusvæði og íbúðarbyggð. Þar er gert ráð fyrir almenningsvögnum, hjólareinum og meiri umferðarþunga en  í íbúðargötum hverfisins. Strandgatan sem heitir Drómundarvogur, tengist öllum svæðum Vogabyggðar. Þar verða allir samgöngumátar nýttir en með áherslu á gangandi og hjólandi vegfarendur.

Vogabyggð skilmálar

Vogabyggð 1 Greinargerð

Vogabyggð 1 uppdráttur

Vogabyggð uppdráttur Ivantspikjer