Viðbragðsáætlun um loftgæði | Reykjavíkurborg

Viðbragðsáætlun um loftgæði

Í mars 2009 samþykkti Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur Viðbragðsáætlun um loftgæði, skv. reglugerð um loftgæði nr. 787/1999, fyrst allra sveitarfélaga á Íslandi. Viðbragðsáætlunin tekur til skammtímaaðgerða til að koma í veg fyrir að farið sé yfir heilsuverndarmörk, hvað varðar loftmengun vegna mismunandi mengunaruppsprettna. Í áætluninni er fjallað um öll helstu mengunarefni í andrúmslofti út frá þekktum uppsprettum auk lyktarmengunar en einnig er innilofti og bráðaloftmengun gerð skil. Viðbragðsáætlunin var uppfærð árið 2012.

Í tengslum við viðbragðsáætlunina er starfandi viðbragðsteymi sem metur hvort senda eigi út tilkynningar, spáir fram í tímann um loftgæði og sendir út viðvaranir til almennings um að loftgæði séu líkleg til að fara yfir heilsuverndarmörk eða séu þegar yfir mörkum. Viðbragðsteymið ákveður einnig hvort fara eigi út í mótvægisaðgerðir á hverjum tíma og þá hverjar. Í viðbragðsteyminu eru aðilar frá Reykjavíkurborg þ.e., Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, skrifstofu skipulags, bygginga og borgarhönnunar og skrifstofu reksturs og umhirðu borgarlands. Einnig er í teyminu fulltrúi frá Vegagerð ríkisins.

Almenningur getur fylgst með niðurstöðum mælinga sem staðsettar eru í Reykjavík á slóðinni http://reykjavik.is/loftgaedi. Einnig er hægt að fylgjast með mælingum á brennisteinsvetni á vegum Orkuveitu Reykjavíkur í Norðlingaholti (http://www.heilbrigdiseftirlitid.is/). Einnig má benda á að í Kópavogi er mælistöð sem mælir m.a. svifryk og brennisteinsvetni (sjá www.heilbrigdiseftirlit.is). Á Hvaleyrarholti í Hafnarfirði er mælistöð sem m.a. mælir svifryk (PM10) (sjá http://vista.is/).

 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

2 + 9 =