Útgefið efni - Skóla- og frístundasvið | Reykjavíkurborg

Útgefið efni - Skóla- og frístundasvið

Starfshópur um innra og ytra mat á frístundastarfi skóla- og frístundasviðs hefur nú gefið út Viðmið og vísbendingar fyrir innra og ytra mat á gæðum frístundastarfs. Viðmiðin verða lykilverkfæri við ytra mat á starfsemi frístundaheimila og félagsmiðstöðva í Reykjavík. 

Áfangaskýrsla starfshópsins með fimm megintillögum var kynnt í skóla- og frístundaráði í febrúar 2015. Í hópnum sátu:
Freyja Birgisdóttir, dósent við Menntavísindasvið HÍ sem var formaður hópsins
Fríða B. Jónsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar á fagskrifstofu SFS
Dröfn Rafnsdóttir, kennsluráðgjafi í Reykjanesbæ og síðar á Þjónustumiðstöð Breiðholts
Guðrún E. Bentsdóttir, verkefnastjóri á fagskrifstofu SFS.

Í ársskýrslum er farið yfir stefnumarkandi ákvarðanir skóla- og frístundaráðs, fagleg verkefni og helstu viðburði á vegum sviðsins á árinu. Þá er í ársskýrslu tölfræði og yfirlit yfir útgefið efni á vegum sviðsins.  

Skýrsla starfshóps sem hafði það hlutverk að  vinna að greiningu á auknum sveigjanleika á milli grunnskóla og framhaldsskóla með fagleg sjónarmið og framtíðarsýn um gott skólakerfi, metnaðarfullt skólastarf og hagsmuni nemenda að leiðarljósi.

Helstu verkefni hans voru samkvæmt erindisbréfi að:

 • Kortleggja þá möguleika sem nemendur í grunnskólum borgarinnar hafa nú þegar varðandi sveigjanleika í námi á mörkum grunn- og framhaldsskóla.
 • Setja fram hugmyndir um aukinn sveigjanleika milli grunn- og framhaldsskóla.
 • Meta fjárhagslegan og faglegan fýsileika þess að auka sveigjanleika milli grunn- og framhaldsskóla.
 • Standa fyrir opinni umræðu um sveigjanleg skil milli grunn- og framhaldsskóla.

Fulltrúar í starfhópnum voru:

 • Börkur Vígþórsson, fulltrúi Félags skólastjórnenda í Reykjavík
 • Hulda María Magnusdóttir, fulltrúi Kennarafélags Reykjavíkur
 • Birgitta Bára Hassenstein, fulltrúi foreldra, SAMFOK
 • Karítas Bjarkadóttir, fulltrúi ungmennaráða (til vara Eyrún Magnúsdóttir)
 • Guðrún E. Bentsdóttir, fulltrúi fagskrifstofu SFS - formaður hópsins
 • Nanna Kristín Christiansen. fulltrúi fagskrifstofu SFS - ritari hópsins 

Samkvæmt erindisbréfi var starfshópnum ætlað að finna leiðir til að auka lýðræði barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar. Helstu verkefni sem hópnum var ætlað að vinna voru að:

Skoða þær leiðir sem nú þegar er verið að fara hjá Reykjavíkurborg til að auka lýðræði barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar.

 • Skoða hvað er að gerast hjá öðrum þjóðum hvað þetta varðar auk þess sem vel er gert innanlands.
 • Sérstaklega verði skoðaðar hugmyndir um umboðsmann ungmenna og ungmennaþing.
 • Setja fram stefnu um aukið lýðræði í öllu starfi á vegum SFS.
 • Leggja fram aðgerðaráætlun með stefnunni.

Starfshópinn skipuðu:

 • Eygló Rúnarsdóttir, aðjúnkt á námsbraut í tómstunda- og félagsmálafræði og fulltrúi menntavísindasviðs HÍ
 • Eyrún Magnúsdóttir, framhaldsskólanemi og fulltrúi Reykjavíkurráðs ungmenna
 • Guðrún Kaldal, framkvæmdastjóri frístundamiðstöðvarinnar Frostaskjóls og fulltrúi frístundamiðstöðva
 • Hulda Valdís Valdimarsdóttir, verkefnisstjóri á fagskrifstofu frístundamála á skóla- og frístundasviði og jafnframt formaður hópsins
 • Jónína Ólöf Emilsdóttir, skólastjóri Vogaskóla og fulltrúi grunnskóla
 • Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, verkefnisstýra jafnréttismála á fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs og jafnframt starfsmaður hópsins
 • Nanna Kristín Christiansen, verkefnisstjóri á fagskrifstofu grunnskólamála á skóla- og frístundasviði
 • Valborg Hlín Guðlaugsdóttir, leikskólastjóri á Engjaborg og fulltrúi leikskóla
 

Tillögur starfshóps, umfjöllun um mismunandi verkefni sem unnin hafa verið ,  niðurstöður úr könnunum, verkefni í grunn- og leikskólum. 

Sjá tillögur hópsins. 

Tillögur starfshóps, könnun á samstarfi, tillögur um hvernig efla megi samstarf leikskóla við listaskóla og aðrar menningarstofnanir.

Sjá tillögur starfshópsins. 

Borgarráð samþykkti 4. september 2014 að stofna starfshóp er legði fram áætlun um að brúa bilið milli fæðingarorlofs og upphaf leikskólagöngu sem í dag miðast við inntöku barna sem eru orðin a.m.k. 18. mánaða.
Eftirtalin voru tilnefnd í starfshópinn:
Hildur Skarphéðinsdóttir, skóla - og frístundasviði, formaður
Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálaskrifstofu
Jón Valgeir Björnsson, skrifstofu eigna og atvinnuþróunar
Nikulás Úlfar Másson, umhverfis - og skipulagssviði
Sigríður Marteinsdóttir, skóla - og frístundasviði, starfsmaður starfshópsins.
Starfshópurinn hefur notið ráðgjafar Rúnars Gunnarssonar, mannvirkjaskrifstofu USK, Róberts Rafns Birgissonar, skóla- og frístundasviði, Hildar Bjarkar Svavarsdóttur, skóla- og frístundasviði og Herdísar Sólborgar Haraldsdóttur, fjármálaskrifstofu.
 
Greinargerð unnin fyrir mennta- og menningarmálaráðuneyti um Biophilia-verkefnið sem fór af stað í Reykjavík fyrir tilstilli Bjarkar Guðmundsdóttur tónlistarkonu árið 2011. 

Tillögur starfshópsins, hugmyndafræði Blíðrar byrjunar, fyrirmyndir að blíðri byrjun, þjónusta við foreldra með ung börn.

Sjá tillögur hópsins.

Hópinn skipuðu:
Benedikta Sörensen Valtýsdóttir, verkefnastjóri í málefnum innflytjenda í Kampi
Elísabet Þóra Albertsdóttir, deildastjóri barnastarfs Ársel
Dagbjört Ásbjörnsdóttir, forstöðumaður Kampi og formaður hópsins
Helgi Eiríksson, forstöðumaður Miðbergi
Hlynur Einarsson, verkefnastjóri Miðbergi
Laufey Hrönn Jónsdóttir, deildastjóri barnastarfs Frostaskjóli
Sigrún Sveinbjörnsdóttir, fagskrifstofa SFS. 

Helstu verkefni hópsins voru að:

- Vera stefnumótandi varðandi fjölmenningarlegt starf á frístundamiðstöðvum
-  Kortleggja þá þjónustu sem er í boði og gera þarfagreiningu
-  Vera stefnumótandi í málefnum er varða frístundaþjónustu við börn og unglinga með annað
    móðurmál en íslensku
- Leitast við að innleiða ,,best practice“ verkefni inn í frístundamiðstöðvar
-  Kortleggja fræðsluþörf starfsmanna
- Kanna samstarfsvettvang og helstu samstarfsaðila

Á vegum Brúar hafa verið haldnir nær tíu fundir  frá árinu 2007 þar sem margt er viðvíkur samstarfi og samþættingu í skóla- og frístundastarfi hefur verið til umræðu.  

Hér má kynna sér efni af Brúarfundum. 

Leiðarvísir um skráningu á framförum barna í íslensku sem öðru máli. 

Samantekt á tillögum starfshóps, skilgreining á sérkennslu, verklag við úthlutunarreglur, tillögur að breyttum úthlutunarreglum.
Sjá tillögur starfshóps.

Starfshópur skilaði stefnumótunarskýrslu í september 2014. Hann var skipaður Aðalbjörgu Dísu Guðjónsdóttur, Iðunni Antonsdóttur, Jódísi Káradóttur og Sigríði Maríu Hreiðarsdóttur. Verkefni hópsins var að rýna og endurmeta félagslega menntastefnu og starfsemi Námsflokkanna og skoða sérstaklega fyrirkomulag náms- og starfsráðgjafar.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

5 + 0 =