Skólaselið | Reykjavíkurborg

Skólaselið

Skólaselið er samstarfsverkefni skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs  um lausnamiðaða nemendavernd fyrir grunnskólanemendur í Árbæ, Breiðholti, Grafarholti og Norðlingaholti. Samningurinn er gerður með samþykki grunnskóla í umræddum hverfum, Þjónustumiðstöðva Breiðholts, Árbæjar og Grafarholts, Frístundamiðstöðvarinnar Miðbergs og Barnaverndar Reykjavíkur.
 

Tilgangurinn með Skólaselinu er að finna lausn á vanda nemenda í samráði við forráðamenn og þjónustumiðstöð. Einnig er markmið starfsins að aðstoða skóla við að veita þeim nemendum sem eiga í miklum hegðunar- og tilfinningalegum erfiðleikum og forráðamönnum þeirra þverfaglega þjónustu. Miðað er við að hver nemandi sé aldrei lengur en í þrjár vikur í selinu.

Nemendur innritast aldrei í þetta úrræði fyrr en eftir umfjöllun í nemendaverndarráði skólans og að höfðu samráði og með samþykki viðkomandi forráðamanna og þjónustumiðstöðvar.

Daglegur starfstími Skólaselsins er frá kl. 8.15 – 13.30.

Nemenda- og fjölskylduviðtöl geta farið fram í heimaskóla, þjónustumiðstöð eða hjá Barnavernd utan starfstíma Skólaselsins. Í Skólaselinu starfar deildarstjóri sem stýrir daglegri starfsemi, kennari/ráðgjafi, frístundaráðgjafi og aðrir þeir sem þörf er á hverju sinni til að sinna einstaklingsbundinni ráðgjöf sem og fjölskyldu- og skólaráðgjöf.

Í selinu fer fram lausnamiðað starf, stuðningur við nám, einstaklingsbundin ráðgjöf og fjölbreytt sérfræðiþjónusta þar sem tekið er mið af þörfum hvers og eins. Því kallar starfið meðal annars á öflugt þverfaglegt samstarf kennara, skólastjórnenda, kennsluráðgjafa, félagsráðgjafa, sálfræðinga, tómstundaráðgjafa og forráðamanna.

Eftir innritun einstaklings í Skólaselið boðar deildarstjóri til lausnarfundar eins fljótt og kostur er. Til fundarins er boðað í samvinnu við skólastjóra. Deildarstjóri stýrir lausnarfundum. Nemandi sem stundar nám sitt tímabundið í Skólaselinu er þar á ábyrgð heimaskóla. 

Deildarstjóri Skólaselsins er Guðrún Björk Freysteinsdóttir.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

8 + 3 =