Leyfisveitingar hjá Umhverfiseftirliti

Starfsleyfi

Umhverfiseftirlitið sér um útgáfu starfsleyfa til fyrirtækja í atvinnurekstri sem getur haft í för með sér mengun, og til fyrirtækja og stofnana sem veita almenningi þjónustu samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

Rekstaraðila ber að sækja um starfsleyfi til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur áður en starfsemi hefst.

Almennt gilda starfsleyfi í 12 ár en starfsleyfi fyrir tímabundinn atvinnurekstur er gefinn út til styttri tíma. Tímabundinn atvinnurekstur er talinn upp í tölulið 10 í fylgiskjali 2 með reglugerð 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, með síðari breytingum. Þar er meðal annars átt við niðurrif húsa og annarra bygginga, vinnubúðir, flugeldasýningar og brennur.

Vakin er athygli á því að óheimilt er að hefja starfsleyfisskylda starfsemi án starfsleyfis og að samþykki Byggingarfulltrúa er nauðsynleg forsenda fyrir útgáfu starfsleyfis.

Tóbakssöluleyfi

Umhverfiseftirlitið sér um útgáfu tóbakssöluleyfa skv. lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir. Allir sem selja tóbak í smásölu skulu hafa gilt tóbakssöluleyfi útgefið af heilbrigðisnefnd. Skilyrði fyrir útgáfu tóbakssöluleyfis er að viðkomandi sé skráður skv. lögum nr. 28/1998 um verslunaratvinnu.

Umsókn um leyfi til tóbakssölu.

Gildistími tóbakssöluleyfa er 4 ár.

Sóttvarnavottorð

Umhverfiseftirlit sér um útgáfu sóttvarnavottorða/sóttvarnaundanþágur fyrir skip samkvæmt alþjóðaheilbrigðisreglugerð WHO. Slík vottorð þurfa öll skip sem eru í millilandasiglingum og gilda vottorðin að hámarki í 6 mánuði.

Umsækjendum er bent á að hafa samband við heilbrigðisfulltrúa og óska eftir skipaskoðun og vottorði. Greiða þarf vottorðsgjald ásamt gjaldi fyrir eftirlit sem er breytilegt eftir umfangi eftirlits.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

4 + 14 =