Húsnæðisúrræði

Verkefni á sviði húsnæðismála eru víðtæk. Má þar nefna upplýsingagjöf og ráðgjöf um húsnæðismál, afgreiðslu sérstaks húsnæðisstuðningur og móttöku umsókna um félagslegt leiguhúsnæði og úthlutun þess.

Jafnframt má nefna móttöku umsókna um þjónustuíbúðir og hjúkrunarrými í eigu Reykjavíkurborgar og úthlutun. Hægt er að leita til þjónustumiðstöðva í sínu hverfi um nánari upplýsingar.

Sértæk búsetuúrræði

Undir sértæk búsetuúrræði falla úrræði á við búsetu fyrir fatlaða og geðfatlaða, stuðningsheimili fyrir áfengis- og vímuefnaneytendur í bata og stuðningsbýli eða gistiskýli fyrir heimilislausa.

Þjónustuíbúðir fyrir fatlaða

Þjónustuíbúðir fyrir fatlaða eru ætlaðar fötluðum einstaklingum sem þurfa þjónustu til að geta búið sjálfstætt. Búsetuþjónusta geðfatlaðra er einstaklingsbundin og sveigjanleg og miðar að því að rjúfa einangrun og hvetja til félagslegrar virkni. Vernduð heimili fyrir geðfatlaða hafa svipaðan tilgang og er ætlað að koma í veg fyrir endurinnlagnir á sjúkrastofnun.

Stuðningsheimili

Stuðningsheimilið er nokkurskonar áfangaheimili en með miklum stuðningi.  Á heimilinu, sem rekið er af af utanaðkomandi aðila skv. þjónustusamningi við velferðarsvið, er pláss fyrir 8 einstaklinga þar sem hver hefur sitt eigið herbergi. Önnur aðstaða er sameiginleg.  Dagvakt starfsmanna er á virkum dögum auk þess sem litið er til með heimilinu utan þess tíma. Markmið heimilisins er að styðja þá einstaklinga til bata sem ekki hafa náð bata eftir hefðbundnum meðferðarúrræðum.

Til þess að eiga möguleika á búsetu á heimilinu þarf að sækja um hjá einhverri af þjónustumiðstöð velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Sérstakt inngönguteymi sér síðan um forgangsröðun umsókna og úthlutar í samráði við rekstraraðila. Eitt af skilyrðum fyrir inntöku er að viðkomandi einstaklingur hafi a.m.k. verið laus við áfengi í fjórar vikur.

Velferðarsvið Reykjavíkur úthlutar fé til daglegs reksturs en borgin sér um viðhald fasteignarinnar auk húsbúnaðar. Einnig eru heimilismenn í virku sambandi við félagsráðgjafa á vegum borgarinnar. Þar fyrir utan heldur yfirmaður fundi reglulega auk þess sem hann býður upp á einkaviðtöl við heimilismenn.

Búsetuþjónusta fyrir geðfatlaða

Velferðarsvið Reykjavíkur eru með þjónustusamning um Búsetuþjónustu geðfatlaðra sem kveður á um að velferðarsvið hafi umsjón með 3 íbúðum, íbúðakjörnum með 20 rýmum auk stuðningsþjónustu til 6 geðfatlaðra einstaklinga sem búa sjálfstætt. Þjónustan er einstaklingsbundin og sveigjanleg og miðar að því að rjúfa einangrun og hvetja til félagslegrar virkni. Sótt er um búsetuþjónustu fyrir geðfatlaða á þjónustumiðstöð í því hverfi þar sem umsækjandi býr.

Samstarf er milli velferðarsviðs og Landspítala – háskólasjúkrahúss um rekstur 11 verndaðra heimila fyrir geðfatlaða. Á hverju heimili búa 2 - 5 einstaklingar, 38 íbúar alls. Markmið þjónustunnar er að rjúfa einangrun, hvetja til félagslegrar virkni og koma í veg fyrir endurinnlagnir. Félagsráðgjafar á Landspítala – háskólasjúkrahúsi hafa faglega umsjón með endurhæfingu. Íbúarnir fá félagslega heimaþjónustu sem sniðin er að þörfum þeirra. Einnig eiga þeir möguleika á liðveislu og frekari liðveislu.
 

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Hægt er að fá upplýsingar á þjónustumiðstöð í þínu hverfi (miðað við lögheimili) eða með því að senda tölvupóst á neftfangið velferd@reykjavik.is.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

15 + 1 =