Atvinnutengt nám | Reykjavíkurborg

Atvinnutengt nám

Atvinnutengt nám er ætlað nemendum í 9. og 10. bekk grunnskóla í Reykjavík, sem vegna sértækra örðugleika annarra en fötlunar, hafa dregist verulega aftur úr í námi og/eða eiga við félags- og tilfinningalega örðugleika að stríða sem valda þeim verulegri vanlíðan í grunnskóla.

Markmið Atvinnutengds náms er að mæta þeim nemendum sem líður illa í skóla og eiga undir högg að sækja félagslega. Einnig er markmiðið að bæta líðan nemenda og styrkja sjálfsmynd þeirra og auk þess að vinna með umhverfislæsi þeirra.

Að verkefninu standa skóla - og frístundasvið, velferðarsvið og Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts.

Skipulag Atvinnutengds náms

Hver skóli ákveður hvaða nemendur veljast í Atvinnutengt nám. Tengiliðir grunnskóla og þjónustumiðstöðvar geta fundið nemanda vinnustað í Atvinnutengdu námi innan skólans, í nágrenni hans eða nálægt heimili nemandans.  Verkefnisstjóri tekur þátt í þessari vinnu sé þess óskað. Skráning í Atvinnutengt nám hefst þann 1. september 2018. 

Skráning í Atvinnutengt nám skólaárið 2018 - 2019

Tengiliður skóla leitar reglubundið eftir upplýsingum frá tengiliði á vinnustað um hagi nemandans og mætingar. Verkefnisstjóri sér um að greiða honum laun skv. vinnuframlagi. Sem launþegi hjá Reykjavíkurborg nýtur nemandinn launþega- og ábyrgðartryggingar inni á vinnustaðnum. Nemandinn fær ekki greidd laun ef hann er frá vinnu vegna veikinda og gefur tengiliður vinnustaðarins nemandanum umsögn við lok hins atvinnutengda náms.

Verkefnisstjórn, skipuð af samstarfsaðilum, þróar starf atvinnutengda námsins og mótar stefnu þess. Hún boðar einnig til samráðsfunda með samstarfsaðilum verkefnisins eftir þörfum. Áhersla er lögð á að skóli og grenndarsamfélag þrói atvinnutengt nám innan skólans og umsýslusvæðis þjónustumiðstöðvar. Jafnframt verði litið til þarfa samfélagsins þar sem nemendur í atvinnutengdu námi geta lagt hönd á plóg, svo sem í tengslum við þjónustu við elstu og yngstu borgarana. Umhverfislæsi nemenda verður aukið með samtölum, fræðslu og þátttöku inni á vinnustöðum.

Launakjör skólaárið 2018 - 2019

Nemendur í atvinnutengdu námi eru launþegar hjá Reykjavíkurborg og njóta því atvinnu- og ábyrgðartryggingar sem slíkir. Vinnustundafjöldi má ekki fara yfir 16 klukkustundir á mánuði  hjá nemendum í atvinnutengdu námi. Ein klukkustund í atvinnutengdu námi jafnast á við 1,5 kennslustundir.

Nemendur í atvinnutengdu námi fá greitt tímakaup sem hér segir:

• Nemendur í 9. bekk fá 630 kr.- á tímann.
• Nemendur í 10. bekk fá 838 kr.- á tímann.

Nemanda í atvinnutengdu námi sem veikist eða forfallast á annan hátt ber að tilkynna sínum vinnustað um forföll sín rétt eins og skólanum. Nemandinn fær þann dag (eða þá daga) sem hann forfallast ekki greiddan.

Staðgreiðsluhlutfall

Í upphafi árs 2019 þurfa nemendur í 10.bekk að greiða skatta. Allar upplýsingar eru á vef ríkisskattstjóra og slóðin er: https://www.rsk.is/einstaklingar/stadgreidsla/personuafslattur/nr/59

Verkefnisstjórn og verkefnisstjóri

Verkefnisstjórn Atvinnutengda námsins skipa Magnús Arnar Sveinbjörnsson, skólastjóri Vinnuskólans fyrir hönd umhverfis- og samgöngusviðs, Óskar Dýrfjörð framkvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvar Breiðholts fyrir hönd velferðarsviðs, og fulltrúi frá skóla- og frístundasviði.

Arna Hrönn Aradóttir er verkefnisstjóri Atvinnutengds náms skólaárið 2018-2019 en hún er með aðsetur á Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts í Hraunbæ 115. Verkefnisstjóri hefur umsjón með Atvinnutengdu námi nemenda, heldur utan um skráningu, sér til þess að nemendur fái greitt fyrir sína vinnu og er tengiliður við grunnskóla og vinnustaði nemenda.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um Atvinnutengt nám veitir verkefnisstjóri.

Arna Hrönn Aradóttir, verkefnisstjóri
Símar: 411 1200 og 411 1236 (beint)
Netfang: arna.hronn.aradottir@reykjavik.is

Póstfang
Atvinnutengt nám
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts - Velferðarsvið Reykjavíkurborgar
Hraunbæ 115, 110 Reykjavík

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

15 + 0 =