Ljósmyndasafn Reykjavíkur | Reykjavíkurborg
 

Hlutverk Ljósmyndasafns Reykjavíkur

Ljósmyndasafn Reykjavíkur skal varðveita ljósmyndir, glerplötur, filmur og skyggnur  með þeim hætti að borgarbúar og gestir þeirra hafi sem bestan aðgang að ljósmyndum í eigu safnsins.  Safninu er jafnframt ætlað að byggja upp og varðveita safn íslenskra ljósmynda sem varpa ljósi á sögu greinarinnar, skrá það, varðveita og sýna. Leitast skal við að afla myndasafna sem endurspegla sem best íslenskan ljósmyndaarf, sem og myndefnis sem tengist Reykjavík.

 

Opnunartími

Mánudaga - fimmtudaga:10:00 – 18:00
Föstudaga: 11:00 – 18:00
Helgar: 13:00 – 17:00

Aðgangseyrir

Fullorðnir: 1.000 kr.
Börn 17 ára og yngri: Ókeypis.
Eldri borgarar 67+: Ókeypis.
Öryrkjar: Ókeypis.

Nemendur gegn framvísun nemendaskírteinis: 900 kr.
Menningarkorthafar: ókeypis
Menningarkortið: 6.000 kr

Meginmarkmið

  • Ljósmyndasafn Reykjavíkur sé öllum aðgengilegt.
  • Safnið gegni hlutverki sínu á framúrskarandi hátt.
  • Skipulag starfseminnar skýr og stjórnun hennar.
  • Starfsemin einkennist af þrótti og metnaði.
  • Ljósmyndir séu snar þáttur í uppeldi og kennslu barna.
  • Að tryggja örugga varðveislu safnkosts.

Ljósmyndasafn Reykjavíkur er eina sjálfstætt starfandi ljósmyndasafnið á landinu.  Það var upphaflega stofnað sem einkafyrirtæki árið 1981 en árið 1987 eignaðist Reykjavíkurborg safnið. 

Starf safnsins

Ljósmyndasafn Reykjavíkur leggur einnig stund á og stuðlar að rannsóknum á ljósmyndun á öllum sviðum, svo sem ljósmyndasögu, listfræði og forvörslu svo nokkuð sé nefnt.  Ljósmyndasafnið skapar fræði- og fagfólki aðstöðu og tækifæri til fjölbreyttra rannsókna á ljósmyndum og þáttum henni tengdri.  Það er með safnkennslu fyrir öll skólastigin um sögu ljósmyndarinnar s.s tækniþróun, sem listgrein og heimild.

 

Aðstaðan

Á safninu er starfrækt myndvinnsla sem annast vinnslu á myndum fyrir safnið og viðskiptavini. Safnið veitir almenningi, fyrirtækjum og stofnunum Reykjavíkurborgar ráðgjöf og þjónustu á sviði ljósmyndunar.

Ljósmyndasafn Reykjavíkur varðveitir ljósmyndaefni sitt við fullkomnar geymsluaðstæður í geymslum sem eru hannaðar samkvæmt ströngustu kröfum um varðveisluskilyrði.  Á staðnum er sérútbúið forvörsluverkstæði.  Ljósmyndasafn Reykjavíkur stendur fyrir fjölda ljósmyndasýninga ár hvert, bæði eitt og sér, og í samstarfi við önnur söfn og fyrirtæki.  Sýningarsalur Ljósmyndasafnsins er á 6.hæð Grófarhúss.

http://www.ljosmyndasafnreykjavikur.is/