Skrifstofa borgarstjórnar | Reykjavíkurborg

Skrifstofa borgarstjórnar

Skrifstofa borgarstjórnar fer með umsýslu fyrir borgarstjórn, borgarráð, forsætisnefnd og ýmsar aðrar nefndir. Í því felst móttaka og meðferð gagna, undirbúningur funda, svo sem gerð og útsending dagskrár, framkvæmd funda, þar með talið ritun fundargerða og ráðgjöf til formanns og annarra fundarmanna. Jafnframt frágangur gagna og tilkynningar um afgreiðslu mála, birting fundargerða og upplýsingagjöf til almennings.
 
Skrifstofan heldur utan um þjónustu við borgarfulltrúa og aðra kjörna fulltrúa í nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar, þar með talið lögfræðilega ráðgjöf, fræðslu og umsjón með kjörum þeirra og starfsaðstöðu. Þá veitir skrifstofan nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar, sem og starfsmönnum þeirra, ýmsa ráðgjöf, svo sem lögfræðilega ráðgjöf á sviði fundarskapa og stjórnkerfis Reykjavíkurborgar.
 
Miðlæg umsjón styrkjamála hjá Reykjavíkurborg er á hendi skrifstofu borgarstjórnar. Í henni felst meðal annars auglýsing eftir styrkumsóknum og úthlutun umsókna til viðkomandi fagráða til afgreiðslu. Umsjón með framkvæmd almennra kosninga í Reykjavík er á verksviði skrifstofu borgarstjórnar, þar með talið frágangur kjörskrár, undirbúningur kjörstaða, öflun starfsfólks, framkvæmd kjörfunda og talning atkvæða. Þá heyra verkefni er varða umsagnir um rekstrarleyfi veitingastaða undir skrifstofuna.
 
Skrifstofa borgarstjórnar annast einnig meðferð beiðna um endurupptöku mála hjá Reykjavíkurborg, leiðbeiningar til almennings um endurupptökuheimildir og kæruleiðir. Auk þessa sinnir skrifstofan gerð lögfræðilegra álitsgerða fyrir borgarstjórn, borgarráð, forsætisnefnd og aðrar nefndir og ráð borgarinnar, sem og borgarfulltrúa.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

2 + 16 =