Mannréttindaskrifstofa

Mannréttindaskrifstofa fylgir eftir ákvörðunum mannréttindaráðs. Mannréttindaráð starfar í umboði borgarráðs Reykjavíkur og mótar stefnu, tekur ákvarðanir og gerir tillögur til borgarráðs í mannréttindamálum. Jafnframt hefur ráðið eftirlit með rekstri mannréttindaskrifstofu. 
 
Mannréttindaskrifstofa veitir fræðslu um mannréttindastefnu borgarinnar sem og um önnur mannréttindamál, en hægt er að senda fyrirspurnir og fræðslubeiðnir á mannrettindi@reykjavik.is. Mannréttindastjóri er Anna Kristinsdóttir

 

Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar byggir á mannréttindum og jafnræðisreglunni. Jafnræðisreglan eða bann við mismunun er ein grunnhugmynd mannréttinda. Hana er að finna í helstu mannréttindasamningum og í 65. gr. stjórnarskrárinnar en reglan kveður á um að bannað sé að mismuna fólki á grundvelli tiltekinna eiginleika þess eða af öðrum ómálefnalegum ástæðum. Mannréttindaskrifstofa sér um að framfylgja mannréttindastefnu borgarinnar.

Helstu verkefni mannréttindaskrifstofu eru: 

 • vinna ásamt mannréttindaráði að starfsáætlunum í  mannréttindamálum

 • fylgja eftir ákvörðunum mannréttindaráðs, öldungaráðs, fjölmenningarráðs og ferlinefndar fatlaðs fólks

 • eiga samvinnu við félög og önnur sveitarfélög í málum sem mannréttindastefna Reykjavíkurborgar nær til

 • eiga samráð við tilnefnda mannréttindafulltrúa á sviðum borgarinnar

 • efla samráð í mannréttindamálum innan borgarinnar

 • eiga frumkvæði að verkefnum sem tryggja mannréttindi borgarbúa

 • standa vörð um að borgarbúum sé ekki mismunað vegna uppruna, litarháttar, trúarbragða, aldurs, stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða annarrar stöðu.

Á mannréttindaskrifstofu eru vistuð eftirtalin ráð og nefndir:

 • Öldungaráð Reykjavíkurborgar. Verksvið þess er að vera borgarstjórn, nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um málefni og hagsmuni borgarbúa sem er 67 ára og eldri.

 • Fjölmenningarráð Reykjavíkurborgar. Verksvið þess er að vera borgarstjórn og nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um málefni hagsmuni borgarbúa sem eru innflytjendur.

 • Ofbeldisvarnarnefnd. Verksvið hennar er að vera borgarstjórn og nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um aðgerðir og viðbrögð við ofbeldi í samfélaginu.

 • Ferlinefnd fatlaðs fólks. Verksvið hennar er að móta stefnu í aðgengismálum, taka ákvarðanir og gera tillögur til umhverfis og skipulagsráðs sem varða verksvið hennar.

 

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Hægt er að hafa samband við skrifstofuna gegnum netfangið mannrettindi@reykjavik.is eða í síma  411 4156. Af hverju ætti ég að hafa samband við mannréttindaskrifstofu?

 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

3 + 5 =