Mannréttindaskrifstofa | Reykjavíkurborg

Mannréttindaskrifstofa

Mannréttindaskrifstofa fylgir eftir ákvörðunum mannréttinda- og lýðræðisráðs. Mannréttinda- og lýðræðisráð starfar í umboði borgarráðs Reykjavíkur og mótar stefnu, tekur ákvarðanir og gerir tillögur til borgarráðs í mannréttindamálum. Jafnframt hefur ráðið eftirlit með rekstri mannréttindaskrifstofu. 

 

Mannréttindaskrifstofa veitir fræðslu um mannréttindastefnu borgarinnar sem og um önnur mannréttindamál, en hægt er að senda fyrirspurnir og fræðslubeiðnir á mannrettindi@reykjavik.is. Mannréttindastjóri er Anna Kristinsdóttir.

 

Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar byggir á mannréttindum og jafnræðisreglunni. Jafnræðisreglan eða bann við mismunun er ein grunnhugmynd mannréttinda. Hana er að finna í helstu mannréttindasamningum og í 65. gr. stjórnarskrárinnar en reglan kveður á um að bannað sé að mismuna fólki á grundvelli tiltekinna eiginleika þess eða af öðrum ómálefnalegum ástæðum. Mannréttindaskrifstofa sér um að framfylgja mannréttindastefnu borgarinnar.

Bæklingur um mannréttindastefnuna á bæði íslensku og ensku hefur verið útbúinn.

Aðgerðaáætlun í mannréttindamálum 2018-2022.

 

Helstu verkefni mannréttindaskrifstofu eru: 

 • Annast framkvæmd mannréttindastefnu

 • Vinna ásamt mannréttindaráði að aðgerðaáætlunum í  mannréttindamálum

 • Fylgja eftir ákvörðunum mannréttinda- og lýðræðisráðs, öldungaráðs, fjölmenningarráðs, ofbeldisvarnarnefndar og ferlinefndar fatlaðs fólks

 • Eiga samvinnu við félög og önnur sveitarfélög í málum sem mannréttindastefna Reykjavíkurborgar nær til

 • Eiga samráð við tilnefnda mannréttindafulltrúa á sviðum borgarinnar

 • Efla samráð í mannréttindamálum innan borgarinnar

 • Eiga frumkvæði að verkefnum sem tryggja mannréttindi borgarbúa

 • Standa vörð um að borgarbúum sé ekki mismunað vegna uppruna, þjóðernis, tungumáls, litarháttar, trúarbragða, lífs-, stjórnmálaskoðana, trúleysis, kyns, kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar, kyneinkenna, aldurs, fötlunar, holdafars, líkamsgerðar, heilsufars, atgervis eða annarrar stöðu.

 

Á mannréttindaskrifstofu eru vistuð, auk mannréttinda-og lýðræðisráðs eftirtalin ráð og nefndir:

 • Öldungaráð Reykjavíkurborgar. Verksvið þess er að vera borgarstjórn, nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um málefni og hagsmuni borgarbúa sem er 67 ára og eldri.

 • Fjölmenningarráð Reykjavíkurborgar. Verksvið þess er að vera borgarstjórn og nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um málefni hagsmuni borgarbúa sem eru innflytjendur.

 • Ofbeldisvarnarnefnd. Verksvið hennar er að vera borgarstjórn og nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um aðgerðir og viðbrögð við ofbeldi í samfélaginu.

 • Ferlinefnd fatlaðs fólks. Verksvið hennar er að móta stefnu í aðgengismálum, taka ákvarðanir og gera tillögur til umhverfis og skipulagsráðs sem varða verksvið hennar.

 

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Hægt er að hafa samband við skrifstofuna gegnum netfangið mannrettindi@reykjavik.is eða í síma  411 4156. Af hverju ætti ég að hafa samband við mannréttindaskrifstofu?

 

Fréttir - Mannréttindaskrifstofa

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

3 + 10 =