Elliðabraut 4-6, 8-10 og 12, Aðalskipulag Norðlingaholt | Reykjavíkurborg

Elliðabraut 4-6, 8-10 og 12, Aðalskipulag Norðlingaholt

Athafnasvæði (AT3) verður íbúðarbyggð (ÍB47).  

Fjölgun íbúða. Skilgreining nýs byggingarreits íbúðarhúsnæðis

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 30. mars 2017 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030,  samkvæmt  1. mgr. 36. gr,  sbr. 31. gr. laga nr. 123/2010. Aðalskipulagsbreytingin er auglýst samhliða breytingu á deiliskipulagi Norðlingaholts.

Í tillögunni felst að áður skilgreindu athafnasvæði er breytt í íbúðarbyggð. Gert er ráð fyrir að í stað atvinnuhúsnæðis rísi á svæðinu um 200 íbúðir. Byggingarmagn á svæðinu breytist ekki. Markmið breytingartillögu er mæta aukinni eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði, bæta ásýnd svæðis og styrkja Norðlingaholt sem sjálfbært hverfi til lengri tíma (sjá nánar adalskipulag.is).

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 17. júlí 2017 til og með 28. ágúst 2017. Tillagan er einnig til sýnis á Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b. Tillöguna má einnig nálgast á reykjavik.is undir skipulag í kynningu.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til Umhverfis- og skipulagssviðs, Borgartúni 12-14 eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 28. ágúst 2017. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti. 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

3 + 0 =