Report to child protection services / Zgłoszenie do Urzędu ds. Ochrony Dzieci | Reykjavíkurborg

Report to child protection services / Zgłoszenie do Urzędu ds. Ochrony Dzieci

Reporting when there is reason to believe that a child is suffering from an unacceptable upbringing, harassment, violence or that their health and development is in serious danger.

Anyone who has reason to believe that a child is living with violence or is being neglected has a duty to report this to child protection services. According to Icelandic law individuals younger than 18 years of age are children.  The law also includes unborn children who are for instance, if they are at risk because the mother is a drug abuser or is herself a victim of violence.

The person making the report to child protections services must give their name but may request anonymity so that only the person they reported to will know who made the report.  When reporting you must give your name, email and phone number. This is done in case child protection needs to contact you for more information. 

Zgłoszenie należy wysłać w przypadku podejrzenia o tym, że dziecko wychowuje się w nieodpowiednich warunkach, jest  molestowane, jest ofiarą przemocy lub  jego zdrowie i rozwój są narażone na poważne niebezpieczeństwo.

Każdy, kto podejrzewa, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej lub zaniedbania, jest zobowiązany do zgłoszenia sprawy do Urzędu ds. Ochrony Dzieci. Zgodnie z islandzką ustawą o ochronie dzieci osoby w wieku poniżej 18 lat są dziećmi. Ustawa obejmuje również dzieci nienarodzone np. jeżeli są narażone na niebezpieczeństwo z powodu uzależnienia matki lub gdy matka jest ofiarą przemocy.

Osoba zgłaszająca sprawę do Urzędu ds. Ochrony Dzieci musi podać swoje dane osobowe. Jeżeli osoba chce złożyć zgłoszenie anonimowo, to jedynie osoba badająca zgłoszenie będzie miała dostęp do danych osobowych osoby zgaszającej. Osoba zgłaszająca musi podać swoje imię i nazwisko, email i numer telefonu, aby umożliwić kontakt w celu uzyskaniu dokładniejszych informacji.

Notifier / Osoba zgłaszająca
Child or children concerned / Dziecko/dzieci, którego/ych dotyczy zgłoszenie

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

2 + 1 =