Fjölmenningarráð | Reykjavíkurborg

Fjölmenningarráð

Um ráðið

Fjölmenningarráð er borgarstjórn, nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um málefni og hagsmuni borgarbúa sem eru innflytjendur. Ráðið stuðlar að hvers konar upplýsingagjöf og samstarfi Reykjavíkurborgar við hagsmunasamtök hópsins, mótar stefnu og gerir tillögur til borgarráðs sem varðar verksvið þess. Ráðið leitast við að tengja saman fjölmenningarleg samfélög á Íslandi og koma málefnum innflytjenda á framfæri.
 
Fjölmenningarráð Reykjavíkurborgar starfar í umboði borgarráðs með þeim hætti sem kveðið er á um í samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 715/2013 og eftir því sem lög mæla fyrir um. 

Fulltrúar

Fjölmenningarráð er skipað fimm fulltrúum og jafnmörgum til vara. Nöfn fulltrúanna má finna hér til hægri og er þeim raðað þannig að efstu tveir aðalmenn eru tilnefndir af borgarstjórn. Næstu þrír aðalmenn og varamenn eru kosnir í beinni kosningu til fjögurra ára í senn, af þátttakendum fjölmenningarþings Reykjavíkurborgar. Borgarstjórn kýs formann ráðsins en fjölmenningaráð kýs sér varaformann og skiptir að öðru leyti með sér verkum.
 
Netfang fjölmenningarráðs: fjolmenningarrad@reykjavik.is

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

8 + 11 =