Menntastefna til 2030 í mótun

Í upphafi árs 2017 hófst þverfagleg og þverpólitísk vinna við mótun nýrrar menntastefnu fyrir borgina fram til ársins 2030. Útgangspunktur þeirrar stefnumótunar er barnið sjálft. Menntastefnan er mótuð í víðtæku samráði allra hagsmunaaðila í skólasamfélaginu og með ráðgjöf færustu sérfræðinga innlendra sem erlendra. 

 

 

 

 

  • Menntastefnukynning
  • Grunnskólanemendur ræða nýja menntastefnu.
  • Menntastefna merki
  • Leikskólabörn móta menntastefnu.
  • Kennarar vinna að nýrri menntastefnu borgarinnar fram til ársins 2030.
  • Starfsfólk frístundamiðstöðvanna fundar um menntastefnu.

Markmiðið er að ná breiðri samstöðu um mikilvægustu markmið til lengri og skemmri tíma og brýnustu aðgerðir í menntamálum með áherslu á hag barna og ungmenna í reykvísku skólasamfélagi. Er stefnunni ætlað að vera hvatning og innblástur fyrir leikskóla,  grunnskóla og frístundamiðstöðvar borgarinnar, þar sem þessar stofnanir mynda samverkandi heild fyrir börnin í borginni.

Borgarbúum var boðið til fyrri hluta samráðs um menntastefnuna á Betri Reykjavík frá því um miðjan maí til 15. júní.

Seinni hluti samráðsins fór fram í nóvember 2017 með fundum á öllum starfsstöðum SFS, með stjórnendum, starfsfólki, börnum og foreldrum. Einnig á samráðsvefnum Betri Reykjavík.

Til að ná sem víðtækastri samstöðu um markmið, úrbætur og aðgerðir var settur á laggirnar samráðsvettvangur undir forystu borgarstjóra. Þar eiga fulltrúa stjórnendur, kennarar og foreldrar sem tengjast skóla- og frístundastarfi borgarinnar, auk kjörinna fulltrúa og fulltrúa framhalds- og háskóla. Með vettvangnum starfar einnig hópur ráðgjafa – þau Arna Hólmfríður Jónsdóttir, Gerður G. Óskarsdóttir, Jón Torfi Jónasson og Vanda Sigurgeirsdóttir, ásamt finnska menntafræðingnum Pasi Sahlberg.

Stýrihópur skipaður kjörnum fulltrúum leiðir verkefnið og ber ábyrgð á framkvæmd þess, en dagleg umsýsla er í höndum verkefnisstjórnar sem í sitja valdir stjórnendur og starfsmenn miðlægrar skrifstofu skóla- og frístundasviðs , auk formanns stýrihóps og verkefnisstjóra vinnunnar.

Á vormisseri 2017 fór  fram hugmyndasöfnun með hugarflugsfundum stjórnenda og starfsfólks í skóla- og frístundastarfinu í borginni, svo og með  börnum og foreldrum. Alls var fundað á 96 starfsstöðum um áherslur í menntastefnunni. Jafnframt fór fram opið samráð á samráðsvettvangnum Betri Reykjavík á tímabilinu 9. maí - 6. júní. Í því samráði komu fram 56 nýjar hugmyndir að stefnumiðum í menntamálum og hátt í 300 manns settu fram rök með og á móti hugmyndum og forgangsraðað þeim. Alls skoðuðu um 6000 manns fram komnar hugmyndir. 

Í nóvember 2017 verða fundir á starfsstöðum skóla- og frístundasviðs og í öllum hverfum borgarinnar um framkvæmd fram kominna stefnumiða og jafnframt boðið upp á frekari samráð á Betri Reykjavík um aðgerðir.

Í opnu rsamráðinu á Betri Reykjavík í nóvember er leitað eftir hugmyndum borgarbúa að aðgerðum til að framfylgja meginniðurstöðum úr fyrri hluta víðtæks samráðs um stefnumótunina sem fram fór á vormisserinu meðal barna, foreldra, starfsfólks og á samráðsvefnum Betri Reykjavík. Þá varð að niðurstöðu að leggja bæri megináherslu á fimm þætti í formlegri og óformlegri menntun barna og ungmenna; félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og heilbrigði.

Stefnt er að því að samþykkja nýja menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 á vormisseri 2018.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

2 + 3 =