Menntastefna til 2030 | Reykjavíkurborg

Í upphafi árs 2017 hófst þverfagleg og þverpólitísk vinna við mótun nýrrar menntastefnu fyrir borgina fram til ársins 2030. Var það gert eftir einróma samþykkt í borgarráði. Útgangspunktur stefnumótunarinnar var barnið sjálft. Menntastefnan var mótuð í víðtæku samráði allra hagsmunaaðila í skólasamfélaginu og með ráðgjöf færustu sérfræðinga innlendra sem erlendra. Þá átti almenningur beina aðkomu að stefnumótuninni í gegnum samráðsvefinn Betri Reykjavík.  

 

 

 

 

  • Menntastefnukynning
  • Grunnskólanemendur ræða nýja menntastefnu.
  • Menntastefna merki
  • Leikskólabörn móta menntastefnu.
  • Kennarar vinna að nýrri menntastefnu borgarinnar fram til ársins 2030.
  • Starfsfólk frístundamiðstöðvanna fundar um menntastefnu.

Markmið stefnumótunarinnar sem lauk á árinu 2018 var að ná breiðri samstöðu um mikilvægustu markmið til lengri og skemmri tíma og brýnustu aðgerðir í menntamálum með áherslu á hag barna og ungmenna. Stefnan á að vera hvatning og innblástur fyrir leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðvar borgarinnar, þar sem þessar stofnanir mynda samverkandi heild fyrir börnin í borginni.

Samráðið
Á vormisseri 2017 fór  fram hugmyndasöfnun með hugarflugsfundum stjórnenda og starfsfólks í skóla- og frístundastarfinu í borginni, svo og með  börnum og foreldrum. Alls var fundað á 96 starfsstöðum um áherslur í menntastefnunni. Jafnframt fór fram opið samráð á Betri Reykjavík á tímabilinu 9. maí - 6. júní. Í því samráði komu fram 56 nýjar hugmyndir að stefnumiðum í menntamálum og hátt í 300 manns settu fram rök með og á móti hugmyndum og forgangsraðaði þeim. Alls skoðuðu um 6000 manns fram komnar hugmyndir. Spurt var um meginfærniþætti sem leggja bæri áherslu á í skóla- og frístundastarfinu. Niðurstaðan var að leggja bæri megináherslu á fimm þætti í formlegri og óformlegri menntun barna og ungmenna; félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og heilbrigði.

Seinni hluti samráðsins fór fram í nóvember 2017 með fundum á öllum starfsstöðum SFS, með stjórnendum, starfsfólki, börnum og foreldrum. Einnig á Betri Reykjavík. Leitað var eftir hugmyndum að aðgerðum til að framfylgja meginniðurstöðum úr fyrri hluta samráðs um stefnumótunina. Sjá hér að neðan hugmyndir barna, foreldra og starfsfólks SFS að aðgerðum og leiðum til að vinna að færniþáttunum fimm. 

Látum draumana rætast!
Ný menntastefna byggir á grunngildum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um að menntun barns skuli beinast að því að rækta persónuleika þess, hæfileika og andlega og líkamlega getu með það að markmiði að búa það undir að lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi, í anda skilnings, friðar, gagnkvæmrar virðingar, mannréttinda og vinsemdar. Stefnan hverfist um börnin, námsþarfir þeirra og velferð. Í drögum að stefnunni sem lágu fyrir á vormisseri 2018 er aðgerðaáætlun sem fylgir færniþáttunum fimm sem urðu að niðurstöðu í fyrsta hluta samráðsins.  

Sjá drög að menntastefnu vorið 2018 sem borgarráð samþykkti í maíbyrjun 2018 að senda til umsagnar hjá skólasamfélaginu. Frestur starfsstöðva til að skila umsögnum er til 15. september. 
Sjá kynningu um menntastefnuna vor 2018. 

Samráðsvettvangur
Til að ná sem víðtækastri samstöðu um markmið, úrbætur og aðgerðir í menntamálum var settur á laggirnar samráðsvettvangur undir forystu borgarstjóra. Þar áttu fulltrúa stjórnendur, kennarar og foreldrar sem tengjast skóla- og frístundastarfi borgarinnar, auk kjörinna fulltrúa og fulltrúa framhalds- og háskóla. Með vettvangnum starfaði einnig hópur ráðgjafa – þau Arna Hólmfríður Jónsdóttir, Jón Torfi Jónasson og Vanda Sigurgeirsdóttir, ásamt finnska menntafræðingnum Pasi Sahlberg. Þá veitti bandaríski fræðimaðurinn Andy Hargreaves ráðgjöf við mótun stefnunnar. 

Áherslur starfsstaða SFS um leiðir til að ná fram færniþáttunum fimm
Í nóvember 2017 fengu allir starfsstaðir Skóla- og frístundasviðs ósk um að starfsfólkið ræddi hvaða leiðir væru vænlegastar til að stuðla að aukinni félagsfærni barna, sjálfseflingu, læsi, sköpun og heilbrigði. Á flestum stöðum var fundað um efnið í hópum, niðurstöður skráðar og þær sendar skrifstofu SFS þar sem þær voru færðar í gagnagrunn. Hiðstæðar umræður fóru fram í hópum barna og foreldra, á þjónustumiðstöðvum og innan skóla og frístundasviðs. Sömuleiðis var kallað eftir hugmyndum á vefsvæðinu Betri Reykjavík. Alls bárust um 5.300 hugmyndir.

Þær hugmyndir sem bárust frá starfsfólki í skóla- og frístundastarfi og frá nemendum og foreldrum hafa verið flokkaðar. Leitast er við að halda svörum sem allra flestum til haga og aðeins eru felld niður svör sem voru eins eða nánast eins og önnur.

Félagsfærni

Heilbrigði

Læsi

Sköpun

Sjálfsefling 

Samantekt á svörum barna/nemenda um leiðir til að efla félagsfærni, læsi, sköpun og stuðla að sjálfseflingu. 

Samantekt á svörum foreldra við spurningum um hvaða leiðir þeir telja bestar til að ná fram markmiðum menntastefnunnar. 

Stefnt er að því að samþykkja nýja menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 á haustið 2018.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

3 + 5 =