Heilbrigðiseftirlit á Íslandi | Reykjavíkurborg

Heilbrigðiseftirlit á Íslandi

Íslandi er skipt í 10 heilbrigðiseftirlitssvæði og er hvert þeirra sjálfstætt stjórnvald.  Á hverju svæði er starfandi heilbrigðisnefnd og starfa heilbrigðisfulltrúar í umboði hennar.  Til að starfa sem heilbrigðisfulltrúi þarf leyfi umhverfisráðherra, skv. reglugerð nr. 571/2002.

Heilbrigðisfulltrúar hafa umsjón með starfsleyfisgerð og eftirliti með efnavörum, hollustuháttum, matvælum, umhverfisgæðum og mengandi starfsemi innan hvers heilbrigðiseftirlitssvæðis. 

Matvælastofnun og Umhverfisstofnun sjá um samræmingu heilbrigðiseftirlits á Íslandi, skv. lögum nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum og lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

Vefsíður heilbrigðiseftirlitssvæða

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

9 + 1 =