Hávaði | Reykjavíkurborg

Markmið reglugerðar um hávaða nr. 724/2008 er að koma í veg fyrir eða draga úr skaðlegum áhrifum af völdum hávaða. Reglugerðin tekur til hávaða tengdum athöfnum mannsins og kann að hafa áhrif á almenning, t.d. á tónleikum og skemmtistöðum, umferð bíla og flugvéla auk hávaða tengdum framkvæmdum. Með hávaða er átt við hljóð sem er ekki verið að sækjast eftir. Hljóð sem einn upplifir hávaða getur verið list í eyrum annars. Hvernig menn upplifa hávaðann ræðst t.d. af styrk hljóðsins, tíðni þess og tímalengd.

Vinnueftirlitið hefur eftirlit með hávaða á vinnustöðum.

  • hljóðmæling
  • Hljóðmæling
  • Hljóðmæling
  • Hljóðmæling
  • Umferðarhávaði

Mælieining hljóðstyrks er decibel (dB). Decibel-skalinn er lógaritmískur kvarði eins og jarðskjálftamælieiningin Richter. Tvöföldun   er hækkun um 3 dB, fjórföldun 6 dB o.s.frv. Með öðrum orðum þá má segja að einstaklingur sem dvelur stanslaust í 94 dB hávaða í eina klukkustund hefur upplifað sama hávaða og einstaklingur sem hefur stöðugt viðdvöl í átta tíma í 85 dB hávaða. Talað er um að 10 dB aukning skynjist sem tvöföldun hávaðans.

Í 7. grein reglugerðarinnar er getið að viðmiðunargildi fyrir heilsuspillandi hávaða sé LAeq8klst 85 dB, þ.e. jafngildishljóðstig yfir átta klukkustundir. Tekin eru fram nokkur atriði sem taka þarf sérstaklega tillit til þegar heilsuspillandi hávaði er metinn, t.d. dagleg tímalengd hávaðans, hvort hávaðinn er stöðugur eða breytilegur og að börn eru viðkvæmari fyrir hávaða en fullorðnir. Í 8. grein er kveðið á um að gæta þurfi sérstaklega að hávaðavörnum í leik- og grunnskólum sem og í dvalarrýmum þjónustustofnana.

Sé litið til sænskra leiðbeininganna frá Socialstyrelsen (2008) , má sjá að eftirfarandi viðmið eru sett fram:

  • Jafngildishljóðstig um 75 dB(A) í fleiri tíma LAeq = Hætta á varanlegri heyrnarskerðingu
  • Jafngildishljóðstig um 85 dB(A) í > 8 klst/dag LAeq = Hætta á varanlegri heyrnarskerðingu
  • Jafngildishljóðstig um 90 dB(A) í > 8 klst/dag LAeq = Hætta á varanlegri heyrnarskerðingu
  • Hámarkshljóðstig um 110 dB(A) í < 1 sek LAFmax = Hætta á varanlegri heyrnarskerðingu (börn)
  • Hámarkshljóðstig um 115 dB(A) í < 1 sek LAFmax = Hætta á varanlegri heyrnarskerðingu

Í byggingarreglugerð nr. 112/2012 er eins og í reglugerð nr. 724/2008 sérstaklega kveðið á um að hljóðvist sé góð í umhverfi barna, s.s. í leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum og öðrum stöðum þar sem börn dvelja. Þar er krafa um að húsnæði skuli að lágmarki uppfylla hljóðvistarflokk C í staðlinum ÍST 45 - Hljóðvist-Flokkun íbúðar og atvinnuhúsnæðis.

 

Mörk fyrir hávaða

Mörk fyrir hávaða frá nokkrum uppsprettum eru talin upp í töflum I til V í reglugerðinni um hávaða.

 

Hljóðvísarnir

Til að útskýra lítillega hvaða hávaðavísarnir merkja þá felur jafngildishljóðstigið í sér mælingu með stöðugum hljóðstyrkleika og segir til um samanlagða hljóðorku hins sveiflukennda hljóðstigs yfir ákveðinn tíma. Með öðrum orðum þá skráir mælirinn niður hljóðstigið jafnt og þétt yfir tiltekinn tíma sem stöðugt sveiflast og að lokum gefur eitt gildi, jafngildishljóðstig. Líta má á það sem nokkurs konar meðalhljóðorku sem einstaklingur verður fyrir yfir ákveðið tímabil. Ekki er um hefðbundið meðaltal að ræða þar sem dB-gildin eru lógariþmísk. Hámarkshljóðstigið er svo aftur hámarkshljóðbil yfir 0,125 sek og að lokum er hæsti hljóðtoppur mæling yfir enn skemmri tíma. Hæsti hljóðtoppur er mældur með svokallaðri C-síu og jafngildis- og hámarkshljóðstigið með A-síu. A-sía fylgir því tíðnibili sem menn skynja lægra hljóðstig. C-sían líkir svo aftur á móti eftir því hvernig menn skynja mjög hátt hljóðstig og nemur betur tóna á lægsta tíðnibilinu.

 

Upplýsingar

Vinsamlegast hafið samband við Svövu S. Steinarsdóttur hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Einnig er hægt að senda fyrirspurn hér á síðunni eða á netfangið heilbrigdiseftirlit[hja]reykjavik.is eða hafa samaband í síma 411-1111 ef einhverjar spurningar og/eða athugasemdir eru varðandi efnið.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

8 + 0 =