Gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Reykjavíkurborg - sorphirða | Reykjavíkurborg

Gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Reykjavíkurborg - sorphirða

1. gr.
 
Innheimta skal gjald fyrir meðhöndlun úrgangs í Reykjavíkurborg svo sem nánar greinir í gjaldskrá þessari.
 
2. gr.
 
Gjald fyrir blandaðan heimilisúrgang:
 
Gjaldflokkur Tegund íláts og hirða kr./ílát á ári
A.1 120 l spartunna, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 13.100
A.2 120 l spartunna, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 17.700
A.3 240 l grá tunna, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 23.300
A.4 240 l grá tunna, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 29.000
A.5 660 l ker, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 64.075
A.6 660 l ker, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 79.750
 
 
Gjald fyrir flokkaðan heimilisúrgang, pappírsefni:
 
 
Gjaldflokkur Tegund íláts og hirða kr./ílát á ári
B.1 240 l blá tunna, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 9.400
B.2 240 l blá tunna, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 13.200
B.3 660 l blátt ker, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 25.850
B.4 660 l blátt ker, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 36.300
 
 
Gjald fyrir flokkaðan heimilisúrgang, plastefni:
 
Gjaldflokkur Tegund íláts og hirða kr./ílát á ári
C.1 240 l græn tunna, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 7.800
C.2 240 l græn tunna, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 11.600
C.3 660 l grænt ker, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 21.450
C.4 660 l grænt ker, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 31.900
 

Djúpgámar

Gjald fyrir djúpgáma: Fyrir hverja losun á djúpgámi greiðist 5.421 kr./losun.
Fyrir hvern rúmmetra af úrgangi eða endurvinnsluefnum sem losað er úr djúpgámi greiðist skv. eftirfarandi:

  • Blandaður úrgangur: 2.760 kr./m³
  • Pappírsefni: 48 kr./m³
  • Plast: -532 kr./m³

Gjaldi er ætlað að standa undir kostnaði við ílát, hirðu og förgun úrgangs.

Merktir pokar fyrir tilfallandi umfram blandaðan úrgang: 870 kr./stk.

Merktir pokar fyrir tilfallandi umfram pappírs-  eða plastúrgang: 550 kr./stk.

Gjald fyrir aukalosun blandaðs úrgangs: 3.750 kr./ferð auk 1.115 kr./ílát sem losað er.

Gjald fyrir aukalosun pappírs- eða plastúrgangs: 3.750 kr./ferð auk 750 kr./ílát sem losað er.

Gjald vegna reksturs endurvinnslustöðva: 11.930 kr./íbúð. Gjaldi vegna endurvinnslustöðva er ætlað að standa undir kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar í rekstri endurvinnslustöðva SORPU bs.

Umsýslugjald vegna breyttrar þjónustu, akstur og skráning íláta, er 3.200 kr. fyrir hvert sinn sem óskað er breytinga.

3. gr.

Um innheimtu gjalda fer samkvæmt 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og 11. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi. Innheimtudeild Reykjavíkurborgar annast innheimtu gjalda skv. gjaldskrá þessari.

4. gr.

Gjalddagi gjalda skv. 2. gr. er útgáfudagur reiknings og eindagi 30 dögum síðar. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga, séu gjöld ekki greidd á eindaga.

5. gr.

Gjaldskrá þessi er samin og samþykkt af borgarráði Reykjavíkurborgar með heimild í 11. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og 5. mgr. 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum og öðlast gildi við birtingu. Um leið fellur úr gildi gjaldskrá fyrir sorphirðu í Reykjavíkurborg, nr. 32/2018.

Borgarstjórinn í Reykjavík, .13. ágúst 2018.

Dagur B. Eggertsson.
 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

1 + 2 =