Fundur nr. 324 | Reykjavíkurborg

Fundur nr. 324

VELFERÐARRÁÐ

Ár 2018, fimmtudaginn 1.febrúar, var haldinn 324. fundur velferðarráðs og hófst hann kl. 13.00 að Borgartúni 12 – 14. Fundinn sátu: Elín Oddný Sigurðardóttir, Ilmur Kristjánsdóttir, Sverrir Bollason, Kristín Elfa Guðnadóttir, Herdís Anna Þorvaldsdóttir og Örn Þórðarson. Áheyrnarfulltrúi var Gréta Björg Egilsdóttir. Af hálfu starfsmanna sátu fundinn: Regína Ásvaldsdóttir, Berglind Magnúsdóttir, Kristjana Gunnarsdóttir, Sigurbjörg Fjölnisdóttir, Ingibjörg Sigurþórsdóttir, Guðbergur Ragnar Ægisson, Elínrós Hjartardóttir og Helga Jóna Benediktsdóttir sem ritaði fundargerð.

Þetta gerðist:

1.    Kynning á viðbragðsáætlun vegna gruns um kynferðisbrot starfsmanns.

-    Kl. 13.20 tekur Heiða Björg Hilmisdóttir sæti á fundinum.

Velferðarráð leggur fram svohljóðandi bókun:

Börn eiga rétt á vernd og umönnun og það er mikið áfall þegar ofbeldi gegn börnum á sér stað. Það er mikilvægt að Reykjavíkurborg framkvæmi áhættumat með tilliti til ofbeldis á öllum starfsstöðvum sínum og bregðist við þeim áhættum sem upp koma. Það er ábyrgð fullorðinna og Reykjavíkurborgar sem stjórnvalds að bregðast við ef grunur um ofbeldi eða áreitni gegn barni kemur upp og því þarf að tryggja að auðvelt sé að koma á framfæri slíkum ábendingum. Velferðarráð felur velferðarsviði að framkvæma áhættumat á allri sólarhringsþjónustu við börn og ungmenni í samráði við Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar. Einnig er mikilvægt að ráðast strax í að útfæra gátt fyrir ábendingar í samráði við skrifstofu þjónustu og reksturs. Ekkert barn á að þurfa að þola ofbeldi eða verða vitni að ofbeldi. Verkefni Reykjavíkurborgar, saman gegn ofbeldi, heilsueflandi hverfi, og opinskátt um ofbeldi sem nú á að innleiða eru mikilvæg og áríðandi að rýna þau stöðugt. 

Halldóra Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur, tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

2.    Lagðar fram að nýju tillögur starfshóps um úthlutun styrkja og þjónustusamninga velferðarráðs fyrir árið 2018, sbr. 5. lið fundargerðar velferðarráðs frá 18. janúar 2018. 

Tillögurnar eru samþykktar með áorðnum breytingum.

Áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Framsóknar og flugvallarvina gerir alvarlegar athugasemdir við að Brynja, hússjóður ÖBÍ fái 5,5 miljónir króna í styrk til þess að greiða niður álagða fasteignaskatta en skýrt kemur fram í úthlutunarreglum velferðarráðs að styrkir til greiðslu fasteignaskatta séu ekki heimilir. Einnig gerir fulltrúinn athugasemd við úthlutun styrkja til Byggingarfélags námsmanna og Félagsstofnunar stúdenta til niðurgreiðslu leigu og til að koma til móts við hækkun á fasteignagjöldum sérstaklega í ljósi þess að íbúar þessara félaga hafa nú fengið rétt til húsnæðisbóta og eftir atvikum sérstaks húsnæðisstuðnings frá síðustu áramótum. Fulltrúinn átti sæti í styrkjaráðinu og benti ítrekað á þessi atriði en ljóst er að stutt er í sveitarstjórnarkosningar og að meirihlutinn vill ekki falla frá þessum styrkjum til þess að styggja ekki ,,væntanlega“ kjósendur sína.

Heiða Björg Hilmisdóttir víkur sæti á fundinum undir þessum lið.

3.    Lögð fram að nýju tillaga sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 9. janúar 2018, um breytingar á akstri á heimsendum mat, sbr. 4. lið fundargerðar velferðarráðs frá 18. janúar 2018.

Greinargerð fylgir tillögunni.
Samþykkt.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins.

4.    Lögð fram svohljóðandi tillaga velferðarráðsfulltrúa Vinstri grænna, Bjartrar framtíðar, Samfylkingarinnar og Pírata ásamt minnisblaði sviðsstjóra, dags. 22. janúar 2018, um framtíðarfyrirkomulag virknitilboða til atvinnulausra:

Lagt er til að menningar- og sundkort verði gjaldfrjáls fyrir atvinnulausa einstaklinga með fjárhagsaðstoð.

Greinargerð fylgir tillögunni.
Samþykkt.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins..

5.    Lagðar fram tillögur starfshóps skóla- og frístundasviðs, dags. janúar 2018, um skipulag úrræða vegna stuðnings við nemendur á grunnskólaaldri með fjölþættan vanda.

Velferðarráð leggur fram svohljóðandi bókun:

Mikill vilji hefur verið til þess í velferðarráði að efla samstarf og samvinnu milli skóla-og frístundasviðs og velferðarsviðs vegna heildstæðs stuðnings við börn með fjölþættan vanda. Sérstakur brúarsmiður hefur verið ráðinn til að efla samvinnu milli sviðanna. Velferðarráð telur mikilvægt að velferðarsviði sé boðið að taka þátt í frekari vinnu við endurskipulagningu þjónustunnar þannig að hún verði heildstæð og nýtist börnum með fjölþættan vanda og fjölskyldum þeirra sem best. Mikilvægt er að tryggt sé að sú tillaga sem lögð er fram um stofnun farteyma leiði til bættrar þjónustu til nemenda, foreldra og skóla.

Helgi Viborg, sérfræðingur á skóla- og frístundasviði, og Guðlaug Erla Gunnardóttir, skólastjóri Ingunnarskóla, taka sæti á fundinum undir þessum lið.

6.    Lögð fram umsögn velferðarsviðs við tillögur starfshóps skóla- og frístundasviðs um skipulag úræða vegna stuðnings við nemendur á grunnskólaaldri með fjölþættan vanda.

7.    Lagðar fram niðurstöður stýrihóps um mótun nýsköpunarstefnu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar á sviði velferðartækni. 

Guðrún Ágústsdóttir, formaður Öldungaráðs, Brandu Karlsson, fulltrúi notenda þjónustunnar, Þorbjörn Þorgeirsson, aðstoðarmaður hans og Þórhildur G. Egilsdóttir deildarstjóri taka sæti á fundinum undir þessum lið.

8.    Lögð fram tillaga sviðsstjóra, dags. 23. janúar 2018, ásamt minnisblaði dags. 23. janúar 2018 um nýjar reglur um ferðaþjónustu fatlaðs fólks:

Lagt er til að velferðarráð samþykki tillögu að nýjum reglum reykjavíkurborgar um ferðaþjónustu fatlaðs fólks.

Greinargerð fylgir tillögu.
Frestað.

Velferðarráð leggur fram svohljóðandi bókun:

Velferðarráð óskar eftir kostnaðarmati á hækkun hámarksfjölda ferða í ferðaþjónustu fatlaðs fólks og einnig ólíkum sviðsmyndum ef hámarkið yrði afnumið. Óskað er eftir upplýsingum um hvernig þörf fyrir ferðaþjónustu er metin í Hafnarfirði og hvort afnám hámarks hafi haft í för með sér fjölgun ferða. 

9.    Lagt fram að nýju minnisblað sviðsstjóra, dags. 22. janúar 2018, um lækkun á grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar með frekari rýni á ástæðum og tímalengd lækkunar til notenda fjárhagsaðstoðar með börn á framfæri, sbr. 7. lið fundargerðar velferðarráðs frá 6. apríl 2017. 

Erla Björg Sigurðardóttir, deildarstjóri og Þóra Kemp, deildarstjóri, taka sæti á fundinum undir þessum lið.

-    Kl. 16.15 víkur Ilmur Kristjánsdóttir af fundi.

10.    Lögð fram aðgerðaáætlun velferðarsviðs vegna fjárhagsaðstoðar fyrir árið 2018. 

Þóra Kemp, deildarstjóri, tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

11.    Lagt fram minnisblað sviðsstjóra um samanburð á upphæðum fjárhagsaðstoðar til framfærslu á milli Reykjavíkurborgar og nágrannasveitarfélaga.

Velferðarráð leggur fram svohljóðandi bókun:

Velferðarráð óskar eftir greiningu á því að hækka hjónakvarða fjárhagsaðstoðar til samræmis við það sem gerist hæst í nágrannasveitarfélögunum.

12.    Lagt fram svar sviðsstjóra, dags. 23. janúar 2018, við fyrirspurn Sjálfstæðisflokksins um samráð við íbúa vegna tilraunaverkefnis, sbr. 17. lið fundargerðar velferðarráðs frá 18. janúar 2018.

13.    Lagður fram samningur á milli velferðarsviðs og velferðarráðuneytisins um rekstur öryggisvistunar árið 2017, dags. 12. janúar 2018. 

14.    Lögð fram umsögn velferðarsviðs og fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar, dags, 15. janúar 2018, um frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir og frumvarp til laga um breytingu á lögum um ferðaþjónustu sveitafélaga, nr. 40/1991 með síðari breytingum ásamt fylgigögnum. 
 
15.    Lagt fram álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 9160/2016, varðandi ferðaþjónustu fatlaðs fólks, ásamt minnisblaði Sambands íslenskra sveitarfélaga.

16.    Lögð fram skýrsla starfshóps um túlka- og þýðingaþjónustu Reykjavíkurborgar frá febrúar 2017, ásamt samantekt starfshóps.

Fundi slitið kl. 16.40

Elín Oddný Sigurðardóttir formaður (sign)

Sverrir Bollason (sign)    Kristín Elfa Guðnadóttir (sign)
Herdís Anna Þorvaldsdóttir (sign)    Heiða Björg Hilmisdóttir (sign)
Örn Þórðarson (sign)
 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

2 + 2 =