Fundur nr. 323 | Reykjavíkurborg

Fundur nr. 323

VELFERÐARRÁÐ
Ár 2018, fimmtudaginn 18. janúar, var haldinn 323. fundur velferðarráðs og hófst hann kl.
13.05 að Borgartúni 12–14. Fundinn sátu: Elín Oddný Sigurðardóttir, Heiða Björg
Hilmisdóttir, Sverrir Bollason, Eva Einarsdóttir, Kristín Elfa Guðnadóttir, Jórunn Pála
Jónasdóttir og Börkur Gunnarsson. Áheyrnarfulltrúi var Gréta Björg Egilsdóttir .Af hálfu
starfsmanna sátu fundinn: Regína Ásvaldsdóttir, Dís Sigurgeirsdóttir, Berglind Magnúsdóttir,
Aðalbjörg Traustadóttir, Sigtryggur Jónsson, Jón Viðar Pálmason, Elínrós Hjartardóttir og
Helga Jóna Benediktsdóttir sem ritaði fundargerð.
Þetta gerðist:
1. Fram fer kynning á starfinu á velferðarsviði á milli funda velferðarráðs.
2. Lögð fram tillaga sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 9. janúar 2018, um gildistöku nýrra
reglna um áfrýjunarnefnd velferðarráðs, ásamt fylgiskjali.
Lögð fram svohljóðandi breytingartillaga:
Lagt er til að 12. gr. reglnanna verði svohljóðandi: Reglur þessar, sem settar eru með
heimild í 6. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga, öðlast þegar gildi.
Reglurnar voru bornar upp til atkvæða með samþykktri breytingu.
Samþykkt.
Áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina leggur fram svohljóðandi bókun:
Fulltrúi Framsóknar og flugvallarvina fagnar því að loks eigi að setja reglur um
verksvið og starfshætti áfrýjunarnefndar velferðarráðs Reykjavíkurborgar.
Fulltrúinn á sæti í nefndinni og hafa reglur þar að lútandi verið óljósar eða ekki til
staðar.
3. Lögð fram svohljóðandi tillaga fulltrúa Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri
grænna og Pírata, dags. 18. janúar 2018, um hækkun á frítekjumörkum sérstaks
húsnæðisstuðnings, ásamt fylgiskjali:
Lagt er til að gerðar verði breytingar á reglum Reykjavíkurborgar um sérstakan
húsnæðisstuðning sem samþykktar voru á fundi velferðarráðs þann 3. nóvember
2016 og á fundi borgarráðs þann 10. nóvember 2016, með síðari breytingum,
þannig að fjárhæð eignamarka 3. gr. hækki um 7,5% frá 1. janúar 2018 í samræmi
við breytingar á eignamörkum í reglugerð um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga nr.
555/2016 og að fjárhæð tekjumarka 5. gr. hækki um 7,4% frá 1. janúar 2018 í
samræmi við hækkun frítekjumarka almennra húsnæðisbóta, sbr. reglugerð nr.
1197/2017 um breytingar á reglugerð um húsnæðisbætur nr. 1200/2016.
Samþykkt.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við atkvæðagreiðsluna.
4. Lögð fram svohljóðandi tillaga sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 9. janúar 2018, um
breytingar á akstri á heimsendum mat:
Lagt er til að velferðarráð samþykki tillögu um að velferðarsvið sjái um
heimsendingu/akstur á mat, þ.e. dreifingu frá framleiðslueldhúsi á Lindargötu 59 í
heimahús og móttökueldhús félagsmiðstöðva velferðarsviðs víðsvegar um borgina.
Gert er ráð fyrir kaupum á þremur bifreiðum og að ráðnir verða verði starfsmenn til
verksins
Frestað
Sigþrúður E. Arnardóttir, framkvæmdastjóri þjónustumiðstöðvar Vesturbæjar,
Miðborgar og Hlíða, tekur sæti á fundinum undir þessum lið.
5. Lagðar fram tillögur starfshóps um úthlutun styrkja og þjónustusamninga velferðarráðs
fyrir árið 2018.
Frestað.
6. Lögð fram drög að aðgerðaáætlun velferðarsviðs með áherslum og forgangsröðun
velferðarráðs fyrir árið 2018, sbr. lið 5 í fundargerð velferðarráðs frá 21.september 2017,
ásamt fylgiskjali.
7. Lagt fram frá velferðarráðuneytinu, dags. 1. desember 2017, varðandi
öryggisvistun/öryggisgæslu. Einnig lagt fram bréf sviðsstjóra til félags- og
jafnréttismálaráðherra, dags. 6. júní 2017 og minnisblað skrifstofustjóra á skrifstofu um
málefni fatlaðs fólks, dags. 9. janúar 2018 ásamt fylgiskjölum.
Velferðarráð leggur fram svohljóðandi bókun:
Þörf fyrir uppbyggingu sérhæfðrar öryggisvistunar og öryggisgæslu er óumdeild og
mikilvægt að vel verði staðið að málum og tryggt að þjónusta og skipulag samstarfs
ríkis og sveitarfélags við einstaklinga sem þurfa á öryggisvistun/öryggisgæslu að
halda verði í samræmi við lög, alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar og
alþjóðlega viðurkennd gæðaviðmið. Málið er viðkvæmt og flókið og vekur upp
sterk viðbrögð innan samfélagsins. Að fenginni reynslu er ljóst að full fjármögnun
og lagasetning um öryggisvistun og öryggisgæslu er forsenda uppbyggingar
öryggisúrræða innan borgarmarka Reykjavíkur. Þá þarf ríkið að koma að úthlutun
lóðar fyrir slíka starfsemi, staðsetning þarf að taka mið af umhverfinu og nálægð
við sérfræðiþjónustu og lögreglu er nauðsynleg. Tryggja þarf sérfræðistuðning við
starfsemina enda um flókna og mjög sérhæfða starfsemi að ræða. Ábyrgð á jafn
sérhæfðri starfsemi og rekstur öryggisvistunar og öryggisgæslu felur í sér hlýtur
ávallt að vera ríkisins þrátt fyrir að framkvæmdin geti verið á hendi sveitarfélags.
8. Lagt fram minnisblað Agnesar S. Andrésdóttur, skrifstofustjóra skrifstofu fjármála og
rekstrar, dags. 9. janúar 2018, með samanburði á verðbótum á hækkun fjárhagsaðstoðar og
launavísitölu.
9. Lagt fram minnisblað Berglindar Magnúsdóttur, skrifstofustjóra skrifstofu öldrunar- og
húsnæðismála, dags. 10. janúar 2108, um fjölda úthlutana í almennu félagslegu
leiguhúsnæði á árinu 2017.
Áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina leggur fram svohljóðandi bókun:
Fulltrúi Framsóknar og flugvallarvina telur nauðsynlegt að halda áfram áherslu á
barnafjölskyldur þegar kemur að úthlutun á félagslegu leiguhúsnæði þar sem 257
barnafjölskyldur eru enn á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði og getur óöryggi í
húsnæðismálum haft mikil og víðtæk áhrif á uppeldi og vöxt barna.
Fulltrúar Samfylkingarinnar, Bjartar Framtíðar, Vinstri grænna og Pírata leggja fram
svohljóðandi bókun:
Það er fagnaðarefni að félagslegum íbúðum fjölgaði um 133 á árinu 2017 og
herbergjum um 14 í gegnum átaksverkefnivelferðarsviðs og skrifstofu eigna og
atvinnuþróunar ásamt kaupum Félagsbústaða. Greining á aðstæðum
barnafjölskyldna í brýnni þörf fyrir húsnæði á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði
skilaði því að 80% þeirra hefur verið úthlutað húsnæði fyrir lok árs 2017, áfram
verður haldið á sömu braut á árinu 2018.
10. Fram fer kynning á meistaraverkefni um karlmenn á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði.
Erla Björg Sigurðardóttir, deildarstjóri deild gæða og rannsókna og Elín Gestsdóttir taka
sæti á fundinum undir þessum lið.
11. Fram fer kynning á áfangaskiptri uppbyggingaráætlun sértækra húsnæðisúrræða fyrir árin
2018 - 2030.
Ólafía Magnea Hinriksdóttir, verkefnastjóri, tekur sæti á fundinum undir þessum lið.
12. Lögð fram umsögn velferðarráðs, dags. 16. janúar 2018, um lýðræðisstefnu
Reykjavíkurborgar.
Samþykkt.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við atkvæðagreiðsluna.
13. Lagðar fram lykiltölur fyrir tímabilið janúar til nóvember 2017.
14. Lagt fram yfirlit lögfræðiskrifstofu, dags. 8.janúar 2018, yfir fjölda mála sem borist hafa
velferðarsviði frá umboðsmanni borgarbúa.
15. Lagður fram samningur velferðarsviðs og Landspítala-háskólasjúkrahúss, dags. 5.
desember 2017, vegna Laugarássins-meðferðargeðdeildar og íbúðakjarna og
búsetuendurhæfingar í Laugardals- og Háaleitishverfum.
16. Lögð fram skýrsla starfshóps skóla- og frístundasviðs um skipulag úrræða vegna stuðnings
við nemendur á grunnskólaaldri með fjölþættan vanda.
Frestað.
17. Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins:
Sjálfstæðismenn leggja fram fyrirspurn ú taf tilraunaverkefni sem meirihlutinn
samþykkti að ýta úr vör á velferðarráðsfundi þann 1. desember síðastliðinn.
Verkefnið gengur út á að bjóða háskólanemum að leigja tvær þjónustuíbúðir í
þjónustukjörnum fyrir aldraða, annars vegar í Lönguhlíð 3 og hins vegar í
Norðurbrún 1. Leigan á að verða án þjónustugjalda og hússjóðs gegn 40 tíma
vinnuframlagi á mánuði sem greitt verður fyrir. Borið hefur á óánægju íbúa í
umræddu húsnæði þar sem fyrirhugað er að starfsemin verði. Óskað er eftir
upplýsingum um hvernig samráð var haft við íbúana. Höfðu þeir eitthvað að segja
um þetta tilraunaverkefni?
Frestað.
Fundi slitið kl. 16.47.
Elín Oddný Sigurðardóttir formaður (sign)
Börkur Gunnarsson (sign) Eva Einarsdóttir (sign)
Sverrir Bollason (sign) Kristín Elfa Guðnadóttir (sign)
Heiða Björg Hilmisdóttir (sign) Jórunn Pála Jónasdóttir (sign)

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

11 + 0 =