Fundur nr. 189 | Reykjavíkurborg

Fundur nr. 189

Umhverfis- og skipulagsráð

Ár 2017, miðvikudaginn 3. maí kl. 9.05, var haldinn 189. fundur umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Borgartúni 12 - 14, 7. hæð. Kerhólum. Viðstödd voru Hjálmar Sveinsson, Karl Sigurðsson, Gísli Garðarson, Sverrir Bollason, Halldór Halldórsson, Áslaug María Friðriksdóttir, Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir og Svafar Helgason áheyrnarfulltrúi. Eftirtaldir embættismenn og aðrir starfsmenn sátu fundinn: Ólöf Örvarsdóttir, Örn Sigurðsson, Ágústa Sveinbjörnsdóttir, Nikulás Úlfar Másson, Þorsteinn Hermannsson og Helena Stefánsdóttir.
Fundarritari er Erna Hrönn Geirsdóttir.

Þetta gerðist:

(D) Ýmis mál

1. Umhverfis- og skipulagsráð, kosning fulltrúa   Mál nr. US170147

Lagt fram bréf borgarstjóra, dags. 2. maí 2017, vegna samþykktar borgarstjórnar s.d. um að Karl Sigurðsson taki sæti í umhverfis- og skipulagsráði í stað Magneu Guðmundsdóttur.

(E) Umhverfis- og samgöngumál

2. Borgarlínan, valkostagreining   Mál nr. US170148

Kynnt niðurstaða valkostagreiningar COWI, dags. 24. apríl 2017.

Hrafnkell Á. Proppé svæðisskipulagsstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

3. Akstur bifreiða og hópferðabifreiða um miðborgina, stefnumótun og aðgerðaáætlun - skipan starfshóps   Mál nr. US160216

Lögð fram skýrsla stýrihóps, dags. í apríl 2017, um akstur hópbifreiða um miðborgina.
Skýrsla stýrihóps, dags. í apríl 2017, samþykkt.
Vísað til borgarráðs.

Umhverfis- og skipulagsráð bókar: „Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir tillögu stýrihóps um akstur hópferðabifreiða um miðborgina. Ráðið telur mikilvægt að halda áfram virku samráði við bæði íbúa og ferðaþjónustuaðila um framtíðarfyrirkomulag mála í miðborginni til að tryggja sem best samlífi miðborgarbúa og gesta borgarinnar. Leggur ráðið því áherslu á að fylgst verði náið með framvindu mála og staðan metin reglulega þar til að endurskoðunarákvæði tillagnanna verða virkjuð.“

4. Hjólreiðaáætlun Reykjavíkur 2015-2020, kynning   Mál nr. US170150

Kynnt staða hjólreiðaáætlunar Reykjavíkur 2015-2020.

Kristinn Jón Eysteinsson tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

5. Ægisgarður, stöðubann  (USK2017050002)   Mál nr. US170151
Lagt fram bréf umhverfis- og skipulagsviðs, samgöngur, dags. 2. maí 2017, varðandi stöðubann við Ægisgarð.
Samþykkt með fyrirvara um samþykki lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins.

(C) Fyrirspurnir

6. Hringbraut 29, (fsp) breyting á deiliskipulagi   Mál nr. SN170357
540169-6249 Félagsstofnun stúdenta, Háskólatorgi Sæmundar, 101 Reykjavík
600169-2039 Háskóli Íslands, Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík
Lögð fram til kynningar fyrirspurn Háskóla Íslands, mótt. 19. apríl 2017, um breytingu á deiliskipulagi deiliskipulags Háskóla Íslands vegna lóðarinnar nr. 29 við Hringbraut sem felst í viðbyggingu við Gamla Garð og nýbyggingu á lóð sunnan hans. Byggingarnar eru tvær, annars vegar viðbygging við suðvesturgafl Gamla garðs, og hins vegar L- laga nýbygging sem opnast að Gamla Garði, samkvæmt uppdr. Ydda arkitekta, dags. 19. apríl 2017.

Hjördís Sóley Sigurðardóttir og Hildur Ýr Ottósdóttir frá Ydda arkitektum, Dagný Bjarnadóttir frá Dagný Land Design og Guðrún Björnsdóttir frá félagsstofnun stúdenta taka sæti á fundinum undir þessum lið.

(D) Ýmis mál

7. Tillaga fulltrúa Sjálfsstæðisflokksins, brugðist verði við alltof hárri vatnsstöðu við byggðina í Norðlingaholti.   Mál nr. US170156
Lögð fram eftirfarandi tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins: Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Halldór Halldórsson og Áslaug Friðriksdóttir leggja til að brugðist verði nú þegar við alltof hárri vatnsstöðu við byggðina í Norðlingaholti. Svæði sem áður var á þurru er nú umflotið milli Norðlingaholts og Rauðhóla. Athuga þarf hvort ekki þarf að lækka vatnsstöðu Elliðavatnsins eins og áður var gert með því að opna lokur í stíflugarði og hleypa vatni á árfarveg Bugðu sem er þurr neðan stíflugarðs í Elliðavatni. Einnig er lögð fram greinargerð.
Frestað.

- Kl. 11.41 víkur Áslaug María Friðriksdóttir af fundinum og Herdís Anna Þorvaldsdóttir tekur þar sæti.

(A) Skipulagsmál

8. Afgreiðslufundir skipulagsfulltrúa Reykjavíkur, fundargerð   Mál nr. SN010070
Lögð fram fundargerð afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa Reykjavíkur, dags. 28. apríl 2017.

9. Kringlan, hugmyndasamkeppni  (01.721) Mál nr. SN170316
Kynnt drög að samkeppnislýsingu Reykjavíkurborgar og Reita, dags. 1. apríl 2017, breytt 28. apríl 2017, um lokaða hugmyndasamkeppni með forvali er að ræða - fyrir skipulagssvæði sem afmarkast af Miklubraut, Kringlumýrarbraut, Listabraut og eystri hluta þeirrar götu sem liggur í "U" um svæðið út frá Listabraut og ber sama nafn og verslunarmiðstöðin Kringlan.
Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir að auglýsa forval vegna hugmyndasamkeppni um uppbyggingu Kringlusvæðis.

Lilja Grétarsdóttir verkefnisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

10. Gufunes, lóð áburðarverksmiðjunar, breyting á deiliskipulagi  (02.22) Mál nr. SN170371
530269-7609 Reykjavíkurborg, Ráðhúsinu, 101 Reykjavík
Lögð fram umsókn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar, mótt. 27. apríl 2017, varðandi breytingu á deiliskipulagi Gufuness. Í breytingunni felst að afmarkaðar eru nýjar lóðir á deiliskipulagssvæðinu fyrir Gufunesveg 29-31 og 37 annarsvegar og Gufunesveg 53-55 hinsvegar. Samhliða því minnkar lóð Reykjavíkurborgar (Áburðarverksmiðjan) sem því nemur, samkvæmt uppdr. Plúsarkitekta ehf., dags. 27. apríl 2017.
Samþykkt með vísan til a liðar 1. gr. í viðauka 1.1 um fullnaðarafgreiðslur umhverfis- og skipulagsráðs án staðfestingar borgarráðs.
Samþykkt að falla frá grenndarkynningu þar sem breyting á deiliskipulagi varðar ekki hagsmuni annarra en umsækjanda með vísan til 2.ml. 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Björn Ingi Edvardsson verkefnisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

11. Kjalarnes, Mógilsá svæði Þ1, breyting á deiliskipulagi  (34.2) Mál nr. SN170367
561204-2760 Landmótun sf., Hamraborg 12, 200 Kópavogur
610116-1320 MVR ehf., Hlíðasmára 12, 201 Kópavogur
Lögð fram umsókn Landmótunar sf., mótt. 26. apríl 2017, varðandi breytingu á deiliskipulagi Mógilsár og Kollafjarðar fyrir svæði Þ1 - Þjónustumiðstöð við Mógilsá. Í breytingunni felst að byggingarreitir A og B verða jafnframt sér lóðir innan reits Þ1, samkvæmt uppdr. Landmótunar sf. dags. 25. apríl 2017.
Samþykkt með vísan til a liðar 1. gr. í viðauka 1.1 um fullnaðarafgreiðslur umhverfis- og skipulagsráðs án staðfestingar borgarráðs.
Samþykkt að falla frá grenndarkynningu þar sem breyting á deiliskipulagi varðar ekki hagsmuni annarra en umsækjanda með vísan til 2.ml. 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Björn Ingi Edvardsson verkefnisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

12. Lambhagavegur 12 og 14, breyting á deiliskipulagi  (02.498.1) Mál nr. SN160640
530269-7609 Reykjavíkurborg, Ráðhúsinu, 101 Reykjavík
Lögð fram umsókn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar, mótt. 24. ágúst 2016, um breytingu á deiliskipulagi Vesturlandsvegur-Hallar vegna Lambhagavegar 12 og 14. Deiliskipulagsbreytingin felst í því að fyrirkomulagi byggingareita á lóðum 12 og 14 við Lambhagaveg er breytt og heimilt byggingarmagn minnkað og nýtingarhlutfall því samhliða. Jafnframt er lóð spennistöðvar færð innan skipulagssvæðis og innkeyrslur á lóðir færðar, samkvæmt uppdr. Arkís arkitekta ehf., dags. 26. apríl 2017.
Samþykkt að auglýsa framlagða tillögu, skv. 1. mgr. 41. gr. sbr. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Vísað til borgarráðs.

Björn Ingi Edvardsson verkefnisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

13. Grundarstígsreitur, deiliskipulag  (01.18) Mál nr. SN150738
530269-7609 Reykjavíkurborg, Ráðhúsinu, 101 Reykjavík

Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju umsókn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar, mótt. 26. apríl 2016, ásamt tillögu að deiliskipulagi Grundarstígsreitar sem afmarkast af Grundarstíg, Spítalastíg, Þingholtsstræti og Skálholtsstíg. Í tillögunni eru settir fram almennir skilmálar fyrir gróna byggð á reitnum varðandi uppbyggingu kvista, smárra viðbygginga, svala og lítilla geymsla, í samræmi við byggingarreglugerð og byggingarstíl húsa á reitnum. Einnig er lagt fram bréf borgarstjóra, dags. 26. maí 2016 vegna samþykktar borgarráðs s.d. um að vísa tillögu að deiliskipulagi Grundarstígsreits til umhverfis- og skipulagsráðs að nýju og því falið að athuga möguleika á því að koma lóð fyrir flutningshús fyrir innan reitsins. Jafnframt er lagt fram bréf Silju Traustadóttur f.h. Glámu/Kím, dags. 6. september 2016 og breyttur uppdrátt Glámu/Kím ehf., dags. 25. október 2016. Tillagan var auglýst frá 16. nóvember til og með 28. desember 2016. Eftirtaldir aðilar sendu athugasemdir: 15 eigendur og íbúar að Grundarstíg 4 og 6, dags. 20. desember 2016, Minjastofnun Íslands, dags. 22. desember 2016 og Ragnheiður Jóna Jónsdóttir og 1904 ehf. f.h. Hannesarholts ses. og eigenda Grundarstígs 10, dags. 23. desember 2016 og eigendur að Grundarstíg 2, dags. 28. desember 2016. Einnig er lögð fram fornleifaskráning Borgarsögusafns Reykjavíkur fyrir Grundarstígsreit frá 2016, uppdr. Glámu/Kím ehf., dags. 25. október 2016, uppfærður 7. mars 2017, og umsögn skipulagsfulltrúa, dags. 3. mars 2017. Jafnframt er lögð fram athugasemd Ragnheiðar Jónu Jónsdóttur, dags. 27. desember 2016 og svarbréf skipulagsfulltrúa, dags. 31. mars  2017.
Leiðrétt bókun frá fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 5. apríl 2017. Rétt bókun er: Svarbréf skipulagsfulltrúa, dags. 31. mars 2017, samþykkt með þrem atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar Hjálmars Sveinssonar og Sverris Bollasonar og fulltrúa Bjartrar framtíðar Magneu Guðmundsdóttur. Fulltrúi Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs Gísli Garðarsson, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins Herdís Anna Þorvaldsdóttir og Ólafur Kr. Guðmundsson og fulltrúi Framsóknar og flugvallarvina Guðfinna J. Guðmundsdóttir sitja hjá við afgreiðsluna.
Vísað til borgarráðs.

(B) Byggingarmál

14. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, fundargerð   Mál nr. BN045423

Fylgiskjal með fundargerð þessari er fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa nr. 922 frá 2. maí 2017.

(C) Fyrirspurnir

15. Dugguvogur 6, (fsp) LED skjár á þak  (01.454.0) Mál nr. SN160939
641106-1430 Öryggisfjarskipti ehf, Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík

Lögð fram fyrirspurn Öryggisfjarskipta ehf., mótt. 12. desember 2016, um breytingu á deiliskipulagi eða eftir atvikum nýju deiliskipulagi þar sem heimilað verði að hafa LED skjá á þaki fasteignarinnar að Dugguvogi 6. Einnig er lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa, dags. 17. febrúar 2017.
Neikvætt með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa, dags. 17. febrúar 2017.

16. Holtsgata 7B, (fsp) breyting á deiliskipulagi  (01.134.6) Mál nr. SN170207
290656-4869 Gísli Sæmundsson, Álftamýri 49, 108 Reykjavík
701209-2220 Ark-teikn slf., Álftamýri 49, 108 Reykjavík

Lögð fram fyrirspurn Ark-teikn slf., mótt. 9. mars 2017, varðandi breytingu á deiliskipulagi Holtsgötureits vegna lóðar nr. 7B við Holtsgötu sem felst í að hækka þak hússins lítillega og reisa nýbyggingu á lóðinni með 12-13 smærri íbúðum, samkvæmt uppdr. Ark-teikn slf., dags. 8. mars 2017. Einnig er lagt fram bréf Ark-teikn slf., dags. 15. mars 2017 og umsögn Minjastofnunar Íslands, dags. 6. apríl 2017. Einnig er lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa, dags. 28. apríl 2017.
Neikvætt með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa, dags. 28. apríl 2017.

Borghildur Sölvey Sturludóttir verkefnisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

(D) Ýmis mál

17. Langholtsvegur 113, kæra 44/2017  (01.414.0) Mál nr. SN170361
701211-0140 Úrskurðarnefnd umhverfis/auðlin, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík

Lagt fram bréf úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, dags. 24. apríl 2017, ásamt kæru, dags. 14. apríl 2017, þar sem kærð er breyting á deiliskipulagi Langholtsvegar/Drekavogar vegna lóðarinnar nr. 113 við Langholtsveg.

18. Grensásvegur 16a og Síðumúli 37-39, kæra 27/2017, umsögn  (01.295.4) Mál nr. SN170209
701211-0140 Úrskurðarnefnd umhverfis/auðlin, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík

Lagt fram bréf úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, dags. 9. mars 2017, ásamt kæru þar sem kært er deiliskipulag fyrir Grensásveg 16A og Síðumúla 37-39. Í kærunni er gerð krafa um frestun réttaráhrifa til bráðabirgða. Einnig er lögð fram umsögn skrifstofu sviðsstjóra, dags. 18. apríl 2017.

Fundi slitið kl. 12.20

Hjálmar Sveinsson

Karl Sigurðsson Sverrir Bollason
Gísli Garðarson Halldór Halldórsson
Herdís Anna Þorvaldsdóttir Guðfinna J. Guðmundsdóttir

Afgreiðsla byggingarfulltrúa samkv. samþykkt nr. 161/2005

Árið 2017, þriðjudaginn 2. maí kl. 11.15 fyrir  hádegi hélt byggingarfulltrúinn í Reykjavík 922. fund sinn til afgreiðslu mála án staðfestingar umhverfis- og skipulagsráðs. Fundurinn var haldinn í fundarherberginu 2. hæð Borgartúni 12-14. Þessi sátu fundinn: Sigrún Reynisdóttir, Nikulás Úlfar Másson, Olga Hrund Sverrisdóttir, Erna Hrönn Geirsdóttir, Óskar Torfi Þorvaldsson og Sigríður Maack.
Fundarritari var Erna Hrönn Geirsdóttir.

Þetta gerðist:

Nýjar/br. fasteignir

1. Austurbakki 2  (01.119.801) 209357 Mál nr. BN052733
590815-0980 Cambridge Plaza Hotel Comp ehf., Bergþórugötu 55, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja þann hluta bílakjallara sem liggur undir Reykjastræti og tengir kjallarann undir Geirsgötu og kjallara Hörpunnar og fjölgar bílastæðum um 236 á lóð nr. 2 við Austurbakka.
Stækkun mhl. 15:  3.829,4 ferm., 15.364,9 rúmm.
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

2. Ásvallagata 21  (01.162.208) 101266 Mál nr. BN052739
110262-5239 Anna Svava Sverrisdóttir, Ásvallagata 21, 101 Reykjavík
Sótt er um breytingar á erindi BN039413 vegna lokaúttektar sem felast í því að hætt er við þakglugga yfir stiga, stigi er brattari vegna burðarbita og salerni og sturtu er komið fyrir undir súð auk þess sem gert er ráð fyrir heitum potti á svölum í húsi á lóð nr. 21 við Ásvallagötu.
Samþykki meðeigenda áritað á teikningu fylgir erindi.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Skilyrt er að eignaskiptayfirlýsingu vegna breytinga í húsinu sé þinglýst til þess að samþykktin öðlist gildi.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

3. Bergstaðastræti 33B  (01.184.410) 102070 Mál nr. BN052687
670812-0810 Almenna C slhf., Garðastræti 37, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta notkunarflokki húss í flokk 4 og fyrir áður gerðum breytingum m.a. viðbyggingu og innra skipulagi rishæðar í húsinu á lóð nr. 33 B við Bergstaðastræti.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.

4. Bergstaðastræti 52  (01.185.306) 102174 Mál nr. BN052501
091144-4929 Hrefna Smith, Klapparstígur 1, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta brunavörnum í kjallara húss á lóð nr. 52 við Bergstaðastræti.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

5. Bergstaðastræti 68  (01.197.005) 102693 Mál nr. BN052726
221052-5609 Hjörtur Sigurðsson, Bergstaðastræti 68, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að klæða suðausturhlið með loftaðri álklæðningu í húsi á lóð nr. 68 við Bergstaðastræti.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

6. Borgartún 37  (01.219.102) 186012 Mál nr. BN052599
630316-0220 Reitir X ehf., Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík
530292-2079 Nýherji hf., Borgartúni 37, 105 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN050272 v/lokaúttektar, þannig að lagfærðar eru merkingar í kjallara skrifstofuhúss á lóð nr. 37 á lóð nr. 35-37 við Borgartún.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

7. Borgartún 8-16A  (01.220.105) 199350 Mál nr. BN052552
681205-3220 HTO ehf., Katrínartúni 2, 105 Reykjavík
Sótt er um samþykki fyrir breytingum á erindi BN035574, hæðir 14-18, um er að ræða minni háttar breytingar á brunamerkingum vegna lokaúttektar í húsi á lóð nr. 2 við Katrínartún.
Brunahönnunarskýrsla dags. 14. mars 2017 og bréf hönnuðar dags. 4. og 18. apríl 2017 fylgja erindi.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt. Samræmist ákvæðum laga nr. 160/2010.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni verður þinglýst eigi síðar en við fokheldi.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. Áskilið samþykki Vinnueftirlits ríkisins.
Þinglýsa skal yfirlýsingu, áritaðri um samþykki forvarnarsviðs SHS varðandi eignarhald og rekstur öryggiskerfa, sbr. bréf forvarnarsviðs SHS dags. 11. júní 2007.

8. Bragagata 38A  (01.186.629) 102324 Mál nr. BN052493
660302-2630 FoodCo hf., Ármúla 13, 108 Reykjavík
470297-2719 Frumherji hf., Þarabakka 3, 109 Reykjavík
Sótt er um breytingu á erindi BN048356 sem felst í því að koma fyrir útiveitingasvæði fyrir 20 manns við hús á lóð nr. 38A við Bragagötu.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 24. mars fylgir erindinu, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 24. mars 2017.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

9. Drápuhlíð 19  (01.702.222) 107066 Mál nr. BN052766
611215-0960 ÞJ13 ehf., Drápuhlíð 19, 105 Reykjavík
Sótt er um leyfi fyrir breytingum á innra fyrirkomulagi í kjallara og breytingum á eignamörkum vegna gerðar eignaskiptayfirlýsingar í húsi á lóð nr. 19 við Drápuhlíð.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

10. Dunhagi 18-20  (01.545.113) 106483 Mál nr. BN052641
510209-0440 D18 ehf., Borgartúni 24, 105 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að fjölga hæðum úr 3. í 4. hæðir, byggja viðbyggingu við fyrstu hæð og kjallara, minnka íbúðir og  fjölga  úr ? í ?, koma fyrir hjólastólalyftu utan á húsið og rífa niður bílskúra sem eru á lóðinni nr. 18 - 20 við Dunhaga.
Niðurrif bílskúra XX ferm., XX rúmm.
Stækkun viðbyggingu og 4 hæð : XX ferm., XX rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

11. Efstaleiti 2  (01.745.201) 224636 Mál nr. BN052546
681015-5150 Skuggi 4 ehf., Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sótt er um leyfi til að byggja tvö steinsteypt, 5 og 6 hæða fjölbýlishús með 67 íbúðum sem einnig mun hýsa verslunar- og þjónusturými og veitingastað í flokki ll - teg. a með útiveitingum, mhl. 01 og mhl. 02, ásamt bílakjallara fyrir 133 bíla, mhl. 06, sem mun einnig þjóna mhl. 03, 04 og 05 á lóð nr. 2 við Efstaleiti.
Erindi fylgir greinargerð um hljóðvist frá Eflu dags. 9. mars 2017
Stærðir:
Mhl.01 2.231,6 ferm.,   6.904,4 rúmm.
Mhl.02 5.379,3 ferm., 15.647,6 rúmm.
Mhl.06 4.273,4 ferm., 14.615,0 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Með vísan til samþykktar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. maí 2013, skal lóðarhafi, í samráði við byggingarfulltrúa, setja upp skilti til kynningar á fyrirhuguðum framkvæmdum á byggingarstað.
Í samræmi við samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs dags. 9. október 2013 skal vélknúinn þvottabúnaður vera til staðar á byggingarlóð sem tryggi að vörubílar og aðrar þungavinnuvélar verði þrifnar áður en þær yfirgefa byggingarstað. Samráð skal haft við byggingarfulltrúa um staðsetningu búnaðarins.
Sérstakt samráð skal haft við yfirverkfræðing byggingarfulltrúa vegna jarðvinnu.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. Áskilið samþykki Vinnueftirlits ríkisins.

12. Eiríksgata 17  (01.195.214) 102606 Mál nr. BN052612
610613-1520 Almenna E slhf., Garðastræti 37, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að setja svalir á íbúðir 0101 og 0201 á austurhlið og á íbúð 0301, sem er þakhæð, á norðurhlið, ásamt því að breyta notkunarflokki í flokk 4 og notkun í gististað í flokki II í húsi á lóð nr. 17 við Eiríksgötu.
Jafnframt er erindi BN049684 sem er nýlega samþykkt dregið til baka.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 31. mars 2017 fylgir erindinu, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 31. mars 2017.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.
Lagfærðum uppdráttum dags. 27. apríl 2017 vísað til skipulagsfulltrúa til yfirferðar.

13. Eyjarslóð 1  (01.111.502) 100028 Mál nr. BN052195
541008-1440 GT 2 ehf., Fiskislóð 31, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja nýja inndregna 3. hæð yfir mhl. 01 og 02 úr stáli og timburgrind, fjölga eignum í báðum matshlutum, breyta innra skipulagi 2. hæðar í mhl. 2, koma fyrir burðarsúlum og nýrri steyptri loftplötu yfir 2. hæð í mhl. 01 og nýjum inngangi á 1. hæð í húsi á lóð nr. 1 við Eyjarslóð.
Stækkun mhl. 01:  169,9 ferm. XX. rúmm.
Mhl. 02: 326,0 ferm., XX rúmm.
Samtals stækkun: 495,9 ferm., XX rúmm.
Gjald kr. 10.100
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

14. Fákafen 11  (01.463.402) 105679 Mál nr. BN052776
420908-1560 ÞEJ fasteignir ehf, Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að innrétta kaffibar og fjölga gestum á veitingastað í flokki ll - teg.c  húsi á lóð nr. 11 við Fákafen.
[Gjald kr. 11.000
Frestað.
Umsækjandi hafi samband við embætti byggingarfulltrúa.

15. Fálkagata 20  (01.553.011) 106525 Mál nr. BN052422
221054-5129 Kristín E Kristleifsdóttir, Fálkagata 20, 107 Reykjavík
010350-4689 Gunnar Snæland, Fálkagata 20, 107 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta skráningu vinnustofu í einbýlishúsi og innrétta íbúð í mhl. 03 á lóð nr. 20 við Fálkagötu.
Lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 24. júní 2016.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

16. Frostaskjól 17-23  (01.515.102) 105816 Mál nr. BN052722
300180-6129 Freyja Jónsdóttir, Frostaskjól 23, 107 Reykjavík
050581-4629 Höskuldur Eiríksson, Frostaskjól 23, 107 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að stækka glugga í kjallara í húsi nr. 23 á lóð nr. 17-23 við Frostaskjól.
Samþykki meðeigenda dags. 05.04.2017 fylgir erindi.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

17. Garðastræti 21  (01.136.523) 100612 Mál nr. BN052757
470912-0650 Festir ehf., Kjalarvogi 7-15, 104 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN047500, breytingin felst í að reykskynjarar verða ekki tengdir rafmagni eins og áskilið er í byggingarlýsingu fjölbýlishúss á lóð nr. 21 við Garðastræti.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

18. Garðastræti 37  (01.161.109) 101204 Mál nr. BN052383
530608-0690 GAMMA Capital Management hf., Garðastræti 37, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að stækka þakhæð til suðurs, endurnýja þök og gera þaksvalir, byggja steyptan garðskála með kjallara austast í lóðinni og endurgera og stalla garð við hús á lóð nr. 37 við Garðastræti.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 28. apríl 2017 fylgir erindinu ásamt usmögn skipulagsfulltrúa dags. 28. apríl 2017.
Stækkun eldra húss:   xx ferm., xx rúmm.
Garðskáli:  xx ferm., xx rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Með vísan í umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. apríl 2017.

19. Grjótháls 5  (04.302.301) 111015 Mál nr. BN052642
671106-0670 Össur Iceland ehf., Grjóthálsi 5, 110 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að koma fyrir mhl. 02, sem er opin sorpgeymsla úr viðargrind með álklæðningu að utan á suðurhluta lóðar nr.  5 við Grjótháls.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 28. apríl 2017 fylgir erindinu.
Stækkun B rýmis mhl. 02 er:  29,7 ferm., 89,1 rúmm. Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

20. Grjótháls 7-11  (04.304.001) 111019 Mál nr. BN052734
490911-2510 Kolefni ehf., Laugavegi 7, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að reisa 5 nýja tanka, fjóra lagertanka fyrir bjórframleiðslu og einn fyrir CO2, á lóð nr. 7-11 við Grjótháls.
Stærðir:
Mhl.15 8,0 ferm., 69,8 rúmm.
Mhl.16 8,0 ferm., 69,8 rúmm.
Mhl.17 4,9 ferm., 28,1 rúmm.
Mhl.18 4,9 ferm., 28,1 rúmm.
Mhl.19 7,1 ferm., 79,7 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda eldvarnareftirlits á umsóknarblaði.

21. Haukdælabraut 58  (05.114.703) 214805 Mál nr. BN052640
070376-4829 Reynir Viðar Pétursson, Laufengi 2, 112 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja tvílyft einbýlishús með aukaíbúð á lóð nr. 58 við Haukdælabraut.
Stærðir: 329,2 ferm., 1.347,0 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

22. Hádegismóar 1  (04.411.701) 213064 Mál nr. BN052365
590658-0149 Freyr ehf, Lynghálsi 2, 110 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN049417, aðallega er um að ræða breytingu á brunavörnum ásamt minni háttar breytingum á innra skipulagi sem lýst er í fylgigögnum og orðið hafa á framkvæmdatíma við skrifstofu- og lagerhús á lóð nr. 1 við Hádegismóa.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Með vísan til samþykktar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. maí 2013, skal lóðarhafi, í samráði við byggingarfulltrúa, setja upp skilti til kynningar á fyrirhuguðum framkvæmdum á byggingarstað.
Í samræmi við samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs dags. 9. október 2013 skal vélknúinn þvottabúnaður vera til staðar á byggingarlóð sem tryggi að vörubílar og aðrar þungavinnuvélar verði þrifnar áður en þær yfirgefa byggingarstað. Samráð skal haft við byggingarfulltrúa um staðsetningu búnaðarins.
Sérstakt samráð skal haft við yfirverkfræðing byggingarfulltrúa vegna jarðvinnu.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. Áskilið samþykki Vinnueftirlits ríkisins.

23. Hjaltabakki 2-16  (04.631.501) 111856 Mál nr. BN052409
620684-0239 Hjaltabakki 2-16,húsfélag, Hjaltabakka 2-16, 109 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta gluggum á íbúðarskilum með því að loka og klæða með plötum flokki 1 og til að breyta stofugluggum með því að koma fyrir opnanlegum fögum í fjölbýlishúsinu á lóð nr. 2 - 16 við Hjaltabakka.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

24. Hverfisgata 125  (01.222.118) 102854 Mál nr. BN052778
650607-1630 T.&D. ehf, Bergholti 2, 270 Mosfellsbær
Sótt er um breytingu á erindi BN050601 sem felst í gerð gasgeymslu á lóð og útsogsröri á bakhlið frá eldhúsi og upp fyrir þak í húsi á lóð nr. 125 við Hverfisgötu.
Samþykki meðeigenda dags. 26.04.2017 fylgir erindi.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

25. Hverfisgata 4  (01.170.002) 101320 Mál nr. BN052754
670514-1370 H 4-6 ehf., Laugavegi 1b, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta innra fyrirkomulagi á 2. og 3. hæð og innrétta þar 10 ný gistiherbergi og opna tímabundið yfir í hótel á lóð nr. 8-10  í húsi á lóð nr. 4-6 við Hverfisgötu
Bréf arkitekts ódagsett fylgir erindi og umsögn burðarvirkishönnuðar dags. 06.03.2017 ásamt samþykki meðeigenda sem áritað er á teikningar.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

26. Hverfisgata 8-10  (01.170.004) 101322 Mál nr. BN052756
640999-2099 IP Studium Reykjavík ehf, Laugavegi 1b, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta gestaherbergjum á 1. og 2. hæð, fækka þeim um eitt, innrétta tvö þeirra m.v. algilda hönnun og opna tímabundið yfir í hótelrými á 2. og 3. hæð á lóð nr. 4-6 í húsi á lóð nr. 8-10 við Hverfisgötu
Umsögn burðarvirkishönnuðar dags. 06.03.2017 ásamt samþykki meðeigenda á lóð nr. 4-6 sem áritað er á teikningar.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

27. Hverfisgata 85  (01.154.315) 101129 Mál nr. BN052367
531006-3210 Rauðsvík ehf., Skúlagötu 30, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja 70 íbúða fjölbýlishús á 5 hæðum auk 2ja hæða bílakjallara á lóð nr. 85 við Hverfisgötu.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 24. febrúar 2017 fylgir erindinu, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 24. febrúar 2017.
Stærðir:
Mhl. 01: A-rými 8.695,8 ferm., 27.773,9 rúmm. B-rými 657,2 ferm., x rúmm.
Mhl. 02: A-rými 20,8 ferm., 85,2 rúmm.
Gjald 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

28. Hverfisgata 86  (01.174.002) 101558 Mál nr. BN052494
531006-3210 Rauðsvík ehf., Skúlagötu 30, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að flytja hús sem nú stendur við Laugaveg 73, endurbyggja það á nýjum kjallara og hæð og innrétta skrifstofur í kjallara og á 1. hæð og íbúð á 2. hæð og risi á lóð nr. 86 við Hverfisgötu.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 28. apríl 2017 fylgir erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. apríl 2017.
Flutningshús: xx ferm., xx rúmm.
Stækkun: xx ferm., xx rúmm.
Eftir stækkun:  A-rými 281,4 ferm., 813,7 rúmm.
B-rými 7,4 ferm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

29. Hverfisgata 92  (01.174.007) 101563 Mál nr. BN052439
531006-3210 Rauðsvík ehf., Skúlagötu 30, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja tvö fjölbýlishús, fjórar og fimm hæðir með 24 íbúðum og verslun á jarðhæð á sameiginlegum bílakjallara með 37 stæðum á lóð nr. 92 við Hverfisgötu.
Erindi fylgir greinargerð I vegna hljóðvistar frá Trivium dags. í febrúar 2017 og umsögn Minjastofnunar dags. 22. mars 2017.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 28. apríl 2017 fylgir erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. apríl 2017.
Stærð:  4.788,2 ferm., 15.965,2 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Með vísan til samþykktar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. maí 2013, skal lóðarhafi, í samráði við byggingarfulltrúa, setja upp skilti til kynningar á fyrirhuguðum framkvæmdum á byggingarstað.
Í samræmi við samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs dags. 9. október 2013 skal vélknúinn þvottabúnaður vera til staðar á byggingarlóð sem tryggi að vörubílar og aðrar þungavinnuvélar verði þrifnar áður en þær yfirgefa byggingarstað. Samráð skal haft við byggingarfulltrúa um staðsetningu búnaðarins.
Sérstakt samráð skal haft við yfirverkfræðing byggingarfulltrúa vegna jarðvinnu.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. Áskilið samþykki Vinnueftirlits ríkisins.

30. Kjalarvogur 12  (01.428.101) 224159 Mál nr. BN052681
551211-0290 Húsasmiðjan ehf., Holtavegi 10, 104 Reykjavík
451211-0800 Bygma Ísland hf., Holtavegi 10, 104 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN050618, um er að ræða breytingar á innra skipulagi mhl. 02, að fella niður vatnsúðakerfi í mhl. 01 og minni háttar útfærslubreytingar sem orðið hafa við fullnaðarhönnun húss á lóð nr. 12 við Kjalarvog.
Erindi fylgir brunahönnunarskýrsla dags. 18. mars 2017.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

31. Lambhagavegur 6  (02.641.102) 211671 Mál nr. BN052714
570812-0410 Rüko Iceland ehf., Kórsölum 5, 201 Kópavogur
Sótt er um leyfi til að byggja lagerhúsnæði  úr stálklæddum samlokueiningum  við  þjónustu og verkstæðis húsið á lóð nr. 6 við Lambhagaveg.
Stækkun viðbyggingar er: XX ferm., XX rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.

32. Langholtsvegur 33  (01.357.008) 104397 Mál nr. BN052300
230970-5059 Guðmundur G Símonarson, Langholtsvegur 33, 104 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja steinsteypta viðbyggingu á kjallara á austurhlið og léttbyggða hæð ofaná einbýlishús á lóð nr. 33 við Langholtsveg.
Erindi fylgir fsp. BN052177 dags. 10. janúar 2017 og umsögn skipulagsfulltrúa v/eldri fsp. dags. 26. mars 2015.
Stækkun:  95,1 ferm., 349 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

33. Laugavegur 23  (01.172.013) 101435 Mál nr. BN051126
671106-0750 Þingvangur ehf., Hlíðasmára 9, 201 Kópavogur
Sótt er um leyfi til að byggja viðbyggingu, svalir við stigahús og lækka gólf kjallara Klapparstígs 31 og rífa kjallara eldri viðbyggingar, byggja viðbyggingu aftan við timburhús á Laugavegi 23, innrétta verslanir á jarðhæðum og skrifstofur og tvær íbúðir á efri hæðum húsa á sameinaðri lóð nr. 23 við Laugaveg.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 1. júlí 2016 fylgir erindinu, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 1. júlí 2016 og umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 23.2. 2016.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 4. nóvember 2016 fylgir erindinu, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 4. nóvember 2016.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 28. apríl 2017 fylgir erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. apríl 2017.
Stækkun: 96,4 ferm., 362,1 rúmm.
Eftir stækkun, A-rými: 815,7 ferm., 2.259,5 rúmm.
B-rými:  xx ferm., xx rúmm.
C-rými:  xx ferm., xx rúmm.
Gjald kr. 10.100
Frestað.
Með vísan í umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. apríl 2017.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

34. Laugavegur 34A  (01.172.216) 101471 Mál nr. BN052740
630513-1460 Lantan ehf., Laugavegi 7, 101 Reykjavík
Sótt er um samþykki fyrir breytingum sem gerðar hafa verið á byggingartíma, sjá erindi BN048533, um er að ræða breytta byggingarlýsingu og ýmsar breytingar á innra skipulagi kjallara, staðsetningu á biðsvæði hreyfihamlaðra og loftræsingu frá veitingastað vegna lokaúttektar á hóteli og veitingastað á lóð nr. 34A við Laugaveg.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda eldvarnareftirlits á umsóknarblaði.

35. Laugavegur 36  (01.172.218) 101473 Mál nr. BN052741
630513-1460 Lantan ehf., Laugavegi 7, 101 Reykjavík
Sótt er um samþykki fyrir breytingum sem gerðar hafa verið á byggingartíma, sjá erindi BN048782, um er að ræða breytta byggingarlýsingu og ýmsar breytingar á innra skipulagi kjallara, staðsetningu á biðsvæði hreyfihamlaðra og loftræsingu frá veitingastað vegna lokaúttektar á hóteli og veitingastað á lóð nr. 36 við Laugaveg.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda eldvarnareftirlits á umsóknarblaði.

36. Laugavegur 59  (01.173.019) 101506 Mál nr. BN052606
550570-0259 Vesturgarður ehf., Laugavegi 59, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN051424, m. a. breyta innra skipulagi kjallara og koma fyrir nýju tæknirými fyrir loftræsingu, breyta innra skipulagi veitingastaðar á 2. hæð og koma fyrir glerlokunum á svölum á 3. og 4. hæð íbúðar- og atvinnuhúss á lóð nr. 59 við Laugaveg.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

37. Lautarvegur 6  (01.794.303) 213567 Mál nr. BN052787
680217-2700 Arður ehf., Öldugötu 26, 101 Reykjavík
Sótt er um takmarkað byggingarleyfi jarðvinnu á lóð nr. 6  við Lautarveg sbr. erindi BN052616.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Samþykktin fellur úr gildi við útgáfu á endanlegu byggingarleyfi. Vegna útgáfu á takmörkuðu byggingarleyfi skal umsækjandi hafa samband við yfirverkfræðing embættis byggingarfulltrúa.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Í samræmi við samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs dags. 9. október 2013 skal vélknúinn þvottabúnaður vera til staðar á byggingarlóð sem tryggi að vörubílar og aðrar þungavinnuvélar verði þrifnar áður en þær yfirgefa byggingarstað. Samráð skal haft við byggingarfulltrúa um staðsetningu búnaðarins. Sérstakt samráð skal haft við yfirverkfræðing byggingarfulltrúa vegna jarðvinnu.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. Áskilið samþykki Vinnueftirlits ríkisins.

38. Lækjargata 6A  (01.140.508) 100868 Mál nr. BN052758
700410-1450 Reykjavík Rent ehf, Hverfisgötu 105, 105 Reykjavík
510316-0530 Uppklapp ehf., Lækjargötu 6a, 101 Reykjavík
Sótt er um breytingu á erindi BN050848 sem felst í því að geymslu á 2. hæð er breytt í framreiðslueldhús í húsi á lóð nr. 6A við Lækjargötu.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda eldvarnareftirlits á umsóknarblaði.

39. Markarvegur 5  (01.846.309) 108696 Mál nr. BN052536
040656-2359 Bjarni Bjarnason, Markarvegur 5, 108 Reykjavík
280658-3409 Svanhildur Kr Sverrisdóttir, Markarvegur 5, 108 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja kvist á suðurhlið húss á lóð nr. 5 við Markarveg.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 28. apríl 2017 fylgir erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. apríl 2017.
Stækkun A-rými 0 ferm., 10,6 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

40. Nesvík  (00.018.002) 125662 Mál nr. BN052728
561215-2000 Nesvík fasteignir ehf., Brautarholti 4, 116 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta notkun sumarbústaðar, mhl. 01, og félagsheimilis, mhl. 02 í gististaði, ásamt áður gerðum breytingum á innra skipulagi í húsum á lóð við Nesvík á Kjalarnesi.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.

41. Rangársel 16-20  (04.938.704) 112924 Mál nr. BN052732
510497-2799 Félagsbústaðir hf., Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að hækka skjólveggi í 250 cm. við norðurhlið húsa nr. 16 og 18 á lóð nr. 16-20 við Rangársel.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

42. Safamýri 89  (01.284.305) 103730 Mál nr. BN052735
030256-2399 Arngrímur Friðrik Pálmason, Safamýri 89, 108 Reykjavík
Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum breytingum v/gerðar eignaskiptayfirlýsingar, m.a. hafa gluggar á vesturhlið kjallara verið stækkaðir og þeim fjölgað og innréttaðar hafa verið tvær íbúðir í kjallara í fjölbýlishúsi á lóð nr. 89 við Safamýri.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.

43. Skipholt 34  (01.253.003) 103449 Mál nr. BN052378
160179-4499 Signý Hermannsdóttir, Hrafnaklettur 8, 310 Borgarnes
140385-3019 Kristrún Sigurjónsdóttir, Hrafnaklettur 8, 310 Borgarnes
Sótt er um leyfi til að færa eignamörk þannig að forstofuherbergi verði sameinað íbúð í húsi á lóð nr. 34 við Skipholt.
Samþykki meðgeigenda dags. 17.01.2017 fylgir erindi.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni verður þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

44. Skólavörðustígur 16  (01.181.004) 101728 Mál nr. BN052627
540207-0970 Sipal ehf., Móvaði 37, 110 Reykjavík
Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum breytingum á íbúðum fastnr. 200-5850 mhl. 01 0401 og  200-5851 mhl. 01 0501 sem felast í breytingum á innra skipulagi í húsinu á lóð nr. 16 við Skólavörðustíg.
Samþykki meðeiganda hús fylgir erindinu dags. 24 mars. 2017.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

45. Snorrabraut 37  (01.240.301) 102987 Mál nr. BN052613
550502-8950 MSG ehf, Háuhlíð 10, 105 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi, byggja slétt gólf í fyrrum bíósal og innrétta sýningarrými þar, aðlaga húsið að algildri hönnun og innrétta veitingastað í flokki II á efri hæð í húsi á lóð nr. 37 við Snorrabraut.
Erindi fylgir umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 28. mars 2017, hljóðtækniskýrsla dags. 24. apríl 2017 og bréf hönnuðar dags. sama dag.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. Áskilið samþykki Vinnueftirlits ríkisins.

46. Sogavegur 73-75  (01.811.201) 107823 Mál nr. BN052684
540915-2290 S73-77 ehf., Borgartúni 24, 105 Reykjavík
470217-2000 SV737 ehf., Borgartúni 24, 105 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja 3ja hæða fjölbýlishús, auk kjallara, með 19 íbúðum ásamt því að rífa núverandi hús á lóð nr. 73-75 við Sogaveg.
Niðurrif: mhl. 04 48,3 ferm., mhl. 01 581,6 ferm.
Stærðir: 2.512,4 ferm., 8.643,9 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

47. Suðurgata 29  (01.142.203) 100929 Mál nr. BN052349
480402-2430 Stay ehf., Einholti 2, 105 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN051178, svalir eru færðar á suðausturhorn og gerðar dyr úr stofu einbýlishúss á lóð nr. 29 við Suðurgötu.
Erindi fylgir umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 31. janúar 2017.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Skipulagsferli ólokið.

48. Suðurlandsbraut 14  (01.263.101) 103522 Mál nr. BN052720
521009-1010 Reginn atvinnuhúsnæði ehf., Hagasmára 1, 201 Kópavogur
Sótt er um leyfi til að breyta áður samþykktu erindi  BN052111 þar sem anddyri og hraðbanka-rými færist til, fundaherbergi bætt við, núverandi flóttahurð færð til og breyting á nýjum gluggum í húsi á lóð nr. 14 við Suðurlandsbraut.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

49. Suðurlandsbraut 8  (01.262.103) 103517 Mál nr. BN052688
590902-3730 Eik fasteignafélag hf., Álfheimum 74, 104 Reykjavík
Sótt er um stöðuleyfi fyrir 12 feta gám sem hýsa á vara rafstöð í 12 mánuði á suðurhlið lóðar nr. 8 við Suðurlandsbraut.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

50. Varmahlíð 1  (01.762.501) 107476 Mál nr. BN052470
570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi í eldhúsi og kaffisölu 4. hæðar, eldhúsi og veitingasal 5. hæðar ásamt breytingum á bar og veitingarými 6. hæðar veitingahúss á lóð nr. 1 við Varmahlíð.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

51. Vatnagarðar 12  (01.337.802) 103916 Mál nr. BN052729
590609-1610 Extreme Iceland ehf., Skútuvogi 13a, 104 Reykjavík
Sótt er um breytingar á erindi BN052309 vegna lokaúttektar sem felast í minni háttar breytingum á innréttingum, veggjum og brunakröfum hurða í húsi á lóð nr. 12 við Vatnagarða.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda eldvarnareftirlits á umsóknarblaði.

52. Vegamótastígur 7  (01.171.509) 205361 Mál nr. BN052760
550305-0380 Reir ehf., Laugavegi 7, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja steinsteypt fimm hæða hús og innrétta gististað í flokki V, teg. a, 39 herbergi fyrir 78 gesti á efri hæðum og veitingastað á jarðhæð  á lóðum nr. 7 við Vegamótastíg.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 1. júlí 2016 fylgir erindinu, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 1. júlí 2016.
Vegamótastígur 7:
A-rými: xx ferm., xx rúmm.
B-rými: xx ferm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

53. Vegamótastígur 9  (01.171.508) 101424 Mál nr. BN052598
550305-0380 Reir ehf., Laugavegi 7, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja steinsteypt fimm hæða hús og innrétta gististað í flokki V, teg. a, 39 herbergi fyrir 78 gesti og veitingastað á jarðhæð á lóðum nr. 7-9 við Vegamótastíg.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 1. júlí 2016 fylgir erindinu, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 1. júlí 2016.
Vegamótastígur 9:
A-rými: xx ferm., xx rúmm.
B-rými: xx ferm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

54. Vitastígur 10A  (01.173.117) 101534 Mál nr. BN051060
440703-2320 Sham Ísland ehf, Nýlendugötu 18, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja við hús 10A, breyta notkun úr veitingastað í tómstundastarf/námskeið fyrir 24 gesti og 2 starfsmenn, sbr. erindi BN044948, á lóð nr. 10  við Vitastíg.
Stærðir, stækkun 10 ferm., 30 rúmm.
Gjald kr. 10.100
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

55. Vitastígur 16  (01.190.019) 102357 Mál nr. BN052736
550713-1280 Klittur ehf., Akraseli 18, 109 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að rífa núverandi hús að mestu leyti og byggja nýtt tveggja hæða timburhús með risi á steyptum kjallara og fjölga eignum úr tveimur í þrjár þar sem sú þriðja verður tómstundarými í séreign á lóð nr. 16 við Vitastíg.
Stækkun: x ferm., x rúmm.
Umsögn Minjastofnunar dags. 19. apríl 2017 fylgir erindi.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.

56. Vitastígur 7  (01.174.031) 101578 Mál nr. BN052495
531006-3210 Rauðsvík ehf., Skúlagötu 30, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja viðbyggingu á baklóð og breyta innra skipulagi í þríbýlishúsi á lóð nr. 7 við Vitastíg.
Erindi fylgir umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 14. mars 2017 og minnisblað um brunavarnir frá Lotu dags. 17. mars 2017.
Stækkun: 90,3 ferm., 254,6 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Lagfæra skráningu.

57. Ystasel 37  (04.930.306) 112828 Mál nr. BN052412
010445-2219 Hallsteinn Sigurðsson, Ystasel 37, 109 Reykjavík
Sótt er um leyfi fyrir léttbyggðri viðbyggingu við austurhluta vinnustofunnar mhl 01 á lóð nr. 37 við Ystasel.
Sbr. erindið BN032223
Stækkun: 42,1 ferm. 252,4 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.

58. Þingvað 25  (04.791.203) 201485 Mál nr. BN052772
300680-6159 Guðmundur Jónatan Kristjánsson, Þingvað 25, 110 Reykjavík
210180-3469 Ólöf Helgadóttir, Þingvað 25, 110 Reykjavík
Sótt er um breytingu á erindi BN031881 vegna lokaúttektar í húsi á lóð nr. 25 við Þingvað.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.

59. Öldugata 33  (01.137.008) 100640 Mál nr. BN052611
050959-5119 Ámundi Sigurðsson, Öldugata 33, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að hækka ris, byggja svalir í þak, breyta inngangi og innra skipulagi tvíbýlishúss á lóð nr. 33 við Öldugötu.
Lögð er fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 23. september 2016.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Er til umfjöllunar hjá skipulagsfulltrúa.

Ýmis mál

60. Gufunes Áburðarverksm  (02.220.001) 108955 Mál nr. BN052798
570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans á sérafnotareit A2 innan lóðarinnar Gufunes - Áburðarverksmiðja (staðgr. 2.220.001, landnr. 108955) samanber meðfylgjandi afstöðumynd dagsett 26.04.2017.
Stærð sérafnotareits 8.712 m2.
Uppdrátturinn er gerður samkvæmt forsögn Skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar (SEA) vegna lóðarskiptayfirlýsingar. Mörk sérafnotareitsins eru til bráðabirgða og munu breytast til samræmis við nýtt deiliskipulag.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.

61. Pósthússtræti 1  (01.118.506) 100102 Mál nr. BN052793
501213-1870 Veitur ohf., Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans á breytingu lóðamarka lóðarinnar Pósthússtrætis 1, samanber meðfylgjandi breytingablað og lóðaruppdrátt, 1.118.5, dagsett 26. 04. 2017.
Lóðin er óbreytt að stærð og lögun en færist.
Lóðin Pósthússtræti 1 (staðgr. 1.118.506, landnr. 100102) er 36 m²,
teknir eru 36 m² af lóðinni og bætt við óútvísað land (landnr. 218177),
teknir eru 36 m² úr óútvísuðu landi (landnr. 218177) og lagt við lóðina, lóðin verður 36 m².
Sjá deiliskipulag sem samþykkt var í umhverfis-og skipulagsráði þann 08.02.2017, samþykkt í borgarráði þann 23. 02. 2017 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 12. 04. 2017.
Sjá tölvupóst frá OR 27.02.2017.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.

62. Sturlugata 5  (01.605.201) 106637 Mál nr. BN052788
490269-5929 Norræna húsið, Sturlugötu 5, 101 Reykjavík
Óskað er eftir því að heiti lóðar Norræna hússins sem nú er Sturlugata 5
verði breytt í Sæmundargata 11, landnúmer 106637.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.

Fyrirspurnir

63. Efstasund 78  (01.410.007) 104968 Mál nr. BN052753
090164-3099 Pétur Sigurður Gunnarsson, Efstasund 78, 104 Reykjavík
290466-4909 Aðalheiður Pálmadóttir, Efstasund 78, 104 Reykjavík
080242-4769 Pálmi Hlöðversson, Efstasund 78, 104 Reykjavík
Spurt er hvort leyft yrði að endurnýja þak, stækka kvist lítillega, stækka þakglugga til norðurs, breyta innra skipulagi í risi og breyta aðkomu að áður samþykktri íbúð í kjallara tvíbýlishúss á lóð nr. 78 við Efstasund.
Jákvætt.
Að uppfylltum skilyrðum enda verði sótt um byggingarleyfi.

64. Geitland 2-12 1-43  (01.851.101) 108763 Mál nr. BN052795
221078-5519 Erla Rós Gylfadóttir, Geitland 43, 108 Reykjavík
030178-5729 Pétur Thor Gunnarsson, Geitland 43, 108 Reykjavík
Spurt er hvor leyft yrði að gera hurð út í garð á suðurhlið jarðhæðar raðhúss nr. 43 á lóð nr. 2-12 1-43 við Geitland.
Jákvætt.
Jákvætt að uppfylltum ábendingum á fyrirspurnarblaði enda verði sótt um byggingarleyfi.

65. Sólvallagata 2  (01.160.314) 101176 Mál nr. BN052775
050972-4299 Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, Bjarmaland 23, 108 Reykjavík
180366-4909 Friðrik Hallbjörn Karlsson, Bjarmaland 23, 108 Reykjavík
Spurt er hvort leyft yrði að byggja tveggja hæða viðbyggingu með svölum á þaki á bakhlið, kvist yfir stiga og til að breyta gluggum á kvisti og í kjallara einbýlishúss á lóð nr. 2 við Sólvallagötu.
Erindi fylgir umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 5. apríl 2017
Jákvætt.
Að uppfylltum skilyrðum enda verði sótt um byggingarleyfi.

Fundi slitið kl. 15.07

Erna Hrönn Geirsdóttir

Nikulás Úlfar Másson Sigrún Reynisdóttir
Sigríður Maack Óskar Torfi Þorvaldsson
Olga Hrund Sverrisdóttir

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

7 + 0 =