Fundur nr. 10 | Reykjavíkurborg

Fundur nr. 10

Skipulags- og samgönguráð

Ár 2018, miðvikudaginn 19. september kl. 9:10, var haldinn 10. fundur skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Borgartúni 12 - 14, 7. hæð. Ráðssal. Viðstaddir voru: Sigurborg Ó. Haraldsdóttir, Gunnlaugur Bragi Björnsson, Kristín Soffía Jónsdóttir,  Hjálmar Sveinsson, Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir, Valgerður Sigurðardóttir og áheyrnarfulltrúarnir Baldur Borgþórsson, Ásgerður Jóna Flosadóttir. Eftirtaldir embættismenn sátu fundinn: Ólöf Örvarsdóttir, Örn Sigurðsson, Björn Axelsson, Ágústa Sveinbjörnsdóttir, Þorsteinn Hermannsson, Sonja Wiium, Marta Grettisdóttir og Sigurjóna Guðnadóttir. Starfsfólk skipulagsfulltrúa sitja fundinn, eftir atvikum undir liðum 3, 5, 8 og 9
Fjármálastjóri umhverfis- og skipulagssviðs situr fundinn undir lið 1. 
Fundarritari er Örn Sigurðsson.

Þetta gerðist:

(D) Ýmis mál

1.    Umhverfis- og skipulagssvið, starfs- og fjárhagáætlun 2018         Mál nr. US180266

Kynnt drög að starfs-og fjárhágsáætlun umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019.  Einnig eru kynnt drög að gjaldskrám umhverfis- og skipulagssviðs. 
Drög að rekstraryfirliti USK aðalsjóður. 
Drög að rekstraryfirliti USK eignasjóðs. 
Drög að greinargerð með fjárhagsáætlun.  
Skipulags- og samgönguráð staðfestir að drög að starfs- og fjárhagsáætlun séu í samræmi við ákvarðanir skipulags- og samgönguráðs um áherslur og forgangsröðun og markaða stefnu í málaflokknum.
Vísað til borgarráðs. 

Fulltúar Sjálfstæðisflokksins Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir og Valgerður Sigurðardóttir sitja hjá við afgreiðslu málsins 

Hreinn Ólafsson fjármálastjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið. 

(A) Skipulagsmál

2.    Afgreiðslufundir skipulagsfulltrúa Reykjavíkur, fundargerðir         Mál nr. SN010070

Lögð fram fundargerð embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 7. september 2018.

3.    Fossvogshverfi, breyting á skilmálum vegna einbýlishúsa     (01.85)    Mál nr. SN180637

Lögð fram tillaga umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa, dags. 14. september 2018 varðandi breytingu á skilmálum deiliskipulagsins Fossvogshverfis. Í breytingunni felst að skilgreinar nýtingarhlutfall ofanjarðar og bæta við heimild til nýtingarhlutfalls ofanjarðar vegna B-rýma. 
Samþykkt að auglýsa framlagða tillögu, skv. 1. mgr. 41. gr. sbr. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Vísað til borgarráðs.

4.    Kjalarnes, Hólaland, deiliskipulagi     (32.45)    Mál nr. SN180266
420299-2069 ASK Arkitektar ehf., Geirsgötu 9, 101 Reykjavík

Lögð fram umsókn Ask Arkitekta ehf. dags. 9. apríl 2018 ásamt greinargerð dags. 9. mars 2018 varðandi nýtt deiliskipulag í Hólalandi á Kjalarnesi. Í tillögunni felst uppbyging á sambýli með 6-8 íbúðum allt að 700 fm, samkvæmt uppdr. Ask Arkitekta ehf. dags. 11. september 2018. Lagt fram að nýju ásamt umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 15. maí 2018 og húsa- og fornleifaskrá Borgarsögusafns Reykjavíkur dags. 10. september 2018.
Samþykkt að auglýsa framlagða tillögu, skv. 1. mgr. 41. gr. sbr. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Vísað til borgarráðs.

5.    Sólvallagata 67, breyting á deiliskipulagi     (01.138.2)    Mál nr. SN180625
570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík

Lögð fram umsókn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar dags. 6. september 2018 varðandi breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina nr. 67 við Sólvallagötu, Vesturbæjarskóli. Í breytingunni felst að lóðin er stækkuð í suðvesturenda. Vesturvallagata er lögð af sem akstursgata milli Hringbrautar og Ásvallagötu og bætist það svæði við lóðina. Fjögurra m. breið gönguleið á milli skólalóðar og lóðanna Ásvallagötu 81 og Hringbrautar 112-114. Girðing meðfram lóðarmörkum á stækkun lóðar skal vera hámark 1.2 m. á hæð, samkvæmt uppdr. umhverfis- og skipulagssviðs dags. 4. september 2018. 
Samþykkt að auglýsa framlagða tillögu, skv. 1. mgr. 41. gr. sbr. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Vísað til borgarráðs.

Hildur Gunnarsdóttir verkefnisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið. 

6.    Úlfarsfell, nýtt deiliskipulag     (02.6)    Mál nr. SN170752
470905-1740 Sýn hf., Pósthólf 166, 232 Keflavík

Lögð er fram tillaga að deiliskipulagi fyrir svæði á toppi Úlfarsfells þar sem fyrirhugað er að reisa 50 metra hátt fjarskiptamastur fyrir loftnet og tækniskýli með útsýnispalli. Umrædd framkvæmd tryggir fullnægjandi útvarps- og fjarskiptaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og til að lágmarka sjónræn áhrif mannvirkja er lagt til að unnið verði með náttúruleg byggingarefni á þann hátt að mannvirkin falli sem best inn í landslagið og umhverfið. Stærð skipulagssvæðis er um 1,3 ha, samkvæmt deiliskipulags- og skýringaruppdr. Arkís arkitekta ehf. dags. 7. september 2018.
Samþykkt að auglýsa framlagða tillögu, skv. 1. mgr. 41. gr. sbr. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fjórum atkvæðum Fulltrúa Pírata Sigurborgar Óskar Haraldsdóttur og fulltrúa Samfylkingarinnar Kristínar Soffíu Jónsdóttur og Hjálmars Sveinssonar og fulltrúa Viðreisnar Gunnlaugs Braga Björnssonar, fulltrúar Sjálstæðisflokksins Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir og Valgerður Sigurðardóttir sitja hjá við afgreiðlsu málsins. 
Vísað til borgarráðs. 

Áheyrnarfulltrúi Miðflokksins Baldur Borgþórsson bókar:
Miðflokkurinn leggst alfarið gegn fyrirhuguðum framkvæmdum á einum vinsælasta útsýnsstað borgarinnar.
Eftirtekt vekur hversu hart Reykjavíkurborg hefur gengið fram í þessu máli þvert gegn vilja íbúa Úlfarsárdals,Grafarholts sem og íbúa borgarinnar almennt.Það má sjá á þeim óleyfisframkvæmdum sem þegar hefur verið ráðist í og standa nú á Úlfarsfelli. Nú skulu téðar óleyfisframkvæmdir notaðar sem helstu rökin fyrir frekari framkvæmdum. 
Samkvæmt uppl.  er helsti ávæningur af téðum framkvæmdum tengdur fm útvarpssendum.Á sama tíma eru fm rásir á undanhaldi víðast hvar í Evrópu.
Málsrök bera með sér að slá skuli ryki í augu sjáandans með fyrirheitum um útsýnipalla og náttúruleg byggingarefni. Það er ekkert náttúrulegt við 50m hátt stálmastur hlaðið tækjabúnaði sem sendir frá sér slíka geislun að búnaðurinn var tekinn niður í Kópavogi vegna ógnar við heilsu íbúa. Að ætla sér að færa vandann yfir á íbúa Reykjavíkur er ekki lausn. Það er ósvífni.
Fyrir liggur að hér er um að ræða hagsmuni einkafyritækis, ekki íbúa.
Hér er komið mál sem snýst um hvort gæta skal hagsmuna einkafyritækis eða íbúa borgarinnar og er afstaða Miðflokksins skýr: Gæta skal hagsmuna íbúa.
Það er tillaga Miðflokksins að þessari aðför að íbúum ljúki hér og vilji íbúa verði virtur. Jafnframt að núverandi óleyfisbúnaður verði fjarlægður án tafar.

Fulltrúi Pírata Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, fulltrúar Samfylkingarinnar Kristín Soffía Jónsdóttir og Hjálmar Sveinsson og fulltrúi Viðreisnar Gunnlaugur Bragi Björnsson bóka: 
“Meirihluti S,C,P lýsir yfir ánægju með útfærslu útsýnispalls í tengslum við nýtt mastur á Úlfarsfelli. Fyrirhugað mannvirki mun stórbæta þá almannaþjónustu sem útvarpssendingar eru auk þess mun verða til fyrsti og eini útsýnisstaðurinn í borginni sem verður aðgengilegur öllum. Mastrið sem um ræðir er hátt og mikið mannvirki og mun sjást víða að, mikilvægt er að útlit og val á byggingarefnum taki tillit til þess. Lagt er til að haldinn verði opinn íbúa- og hagsmunaðilafundur á auglýsingatíma.”

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir og Valgerður Sigurðardóttir bóka.
“Úlfarsfellið er orðin ein helsta útivistarperla Reykvíkinga og fjöldi manns er gengur á Úlfarsfell dag hvern. Þá er Ferðafélag Íslands með skipulagðar göngur á Úlfarsfell vikulega.
Það er ljóst að með þéttingu byggðar í Úlfarsárdal og Reynisvatnsási þá verður ekki prýði hvorki fyrir þá sem stunda útivist á Úlfarsfelli eða þeirra er búa á svæðinu af 50 metra háu fjarskiptamastri á toppi Úlfarsfells. Sjónræn áhrif verða því alltaf mikil af mastrinu.
Fullt samráð þarf að vera við íbúa svæðisins og Ferðafélag Íslands þegar farið er í jafn viðamiklar framkvæmdir og fyrirhugaðar eru á Úlfarsfelli”. 

Fulltrúi Arkís Sigurbjörg Helga Gunnbjörnsdóttir og fulltrú VBV. ehf  Gautur Þorsteinson  og fulltúi Vodafone/Sýn  Sigurbjörn Einarsson tak sæti á fundinum undir þessum lið. 

7.    Stekkjarbakki Þ73, nýtt deiliskipulag     (04.6)    Mál nr. SN160907

Lögð fram tillaga Landslags ehf. dags. 16. september 2018 að deiliskipulagi fyrir Stekkjarbakka Þ73. Um er að ræða nýtt skipulag á svæðinu norðan Stekkjarbakka þar sem er skilgreint opið svæði og þróunarsvæði samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Í tillögunni eru skilgreindar nýjar lóðir, byggingareitir og hámarks byggingarmagn á svæðinu. Sýndar eru nýjar aðkomur inn á svæðið og fjöldi bílastæða skilgreint.
Frestað. 

Fulltrúi Landslags Þráinn Hauksson tekur sæti á fundinum undir þessum lið. 

8.    Héðinsreitur, reitur 1.130.1, breyting á deiliskipulagi     (01.130.1)    Mál nr. SN170526
421003-3430 Teikn arkitektaþjónusta ehf, Skipholti 25, 105 Reykjavík

Kynnt drög að tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Héðinsreit. Breytingin nær til byggingarreita, byggðamynsturs, lóðamarka, hæða húsa og starfsemi á jarðhæðum. Felld er úr gildi byggingarheimild fyrir hjúkrunarrými og heimild bætt inn fyrir samsvarandi byggingarmagn undir íbúðir og heimild er sett inn fyrir hótel við Seljaveg.
Kynnt. 

Borghildur Sölvey Sturludóttir verkefnistjóri, Soffía Valtýsdóttir og Orri Steinarsson arkitektar taka sæti á fundinum undir þessum lið. 

Fulltrúi Pírata Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, fulltrúar Samfylkingarinnar Kristín Soffía Jónsdóttir og Hjálmar Sveinsson og fulltrúi Viðreisnar Gunnlaugur Bragi Björnsson bóka: 
Fulltrúrum S, C ogP líst vel á fyrirhugaða uppbyggingu á Héðinsreit. Hún mun hleypa lífi á lykilreit sem hefur fram til þess verði að mestu leyti mannlaus og auður. Tillagan hefur mótast í samvinnu skipulagsyfirvalda og lóðarhafa. Við teljum að margt sé vel leyst en viljum árétta nokkra hluti: Mikilvægt er að húsaröð meðfram Vesturgötu falli vel að byggðinni sem er þar fyrir. Við teljum að mikilvægt að bílastæðamál verði skoðuð nánar: Hámarksfjöldi ætti ekki að fara yfir samgöngumat sem miðar við 305 stæði. Í skilmálum deiliskipulagsins er æskilegt að fram komi að bílastæði tilheyri ekki ákveðnum íbúðum heldur kaupi fólk kort í kjallarann eða álíka kerfi sem styður samnýtingu stæðanna. Við teljum ennfremur að inngangur í íbúðirnar verði ekki látinn liggja beint úr bílakjöllurum heldur opnist á yfirborði. Mikilvægt er að almenningsrými inngarðanna sé lifandi og ekki girt af fyrir hótelstarfsemi.

9.    Kirkjusandur, breyting á skilmálum deiliskipulags     (01.34)    Mál nr. SN180640
570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík

Lögð fram tillaga umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa, dags. 14. september 2018 varðandi breytingu á skilmálum deiliskipulags fyrir Kirkjusand. Í breytingunni felst breyting á byggingarmagni.
Samþykkt með vísan til a liðar 1. gr. í viðauka 1.1 um fullnaðarafgreiðslur umhverfis- og skipulagsráðs án staðfestingar borgarráðs. 
Samþykkt að falla frá grenndarkynningu þar sem breyting á deiliskipulagi varðar ekki hagsmuni annarra en umsækjanda með vísan til 2.ml. 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Sólveig Sigurðardóttir verkefnistjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið. 

(B) Byggingarmál

10.    Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, fundargerð         Mál nr. BN045423

Fylgiskjal með fundargerð þessari er fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa nr. 989 frá 18. september 2018.

(D) Ýmis mál

11.    Fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Staða malbikunarframkvæmda         Mál nr. US180203

Lögð fram fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins  um malbikunarframkvæmdir: Hver er staða malbikunarframkvæmda á götum Reykjavíkurborgar?. 
Frestað.

12.    Fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, framkvæmdir við Klambratún, Birkimel, Rauðagerði og Kringlumýrarbraut         Mál nr. US180202

Lögð fram fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi hver staðan  er staðan á framkvæmda við Klambratún, Birkimel, Rauðagerði og Kringlumýrarbraut?  
Frestað 

13.    Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, göngugötur samráð         Mál nr. US180264

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins  þar sem lagt er til að haft verði samráð við Öryrkjabandalagið og önnur sambærileg samtök og kannað álit þeirra meðað annars á fjölgun göngugatna í miðborginni t.d. ef gera á allan Laugaveginn að göngugötu og hins vegar vegna tillögu um framlengingu á göngugötutímabilinu."
Einnig er lögð fram greinargerð. 
Frestað 

14.    Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, úrbætur á göngutengslum við Sléttuveg         Mál nr. US180072

Lagt fram bréf borgarstjóra dags. 5. apríl 2018 vegna samþykktar borgarráðs s.d. um að vísa svohljóðandi tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs: "Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Kjartan Magnússon og Halldór Halldórsson, leggja til að úrbætur verði gerðar á göngutengslum við Sléttuveg í því skyni að auðvelda íbúum við götuna, ekki síst þeim sem eiga erfitt með gang eða nota hjólastóla, að komast á milli húsa og um hverfið. Leitast verði við að tengja saman gangstéttir og göngustíga milli húsa, t.d. Sléttuveg 15-17, svo íbúar þeirra komist hjá því að þurfa að fara eftir götunni þegar þeir fara fótgangandi eða á hjólastól milli húsa. Þá verði úrbætur gerðar á gangstéttarbrúnum í hverfinu og fláum fjölgað í því skyni að auðvelda fólki í hjólastólum að komast leiðar sinnar. Við undirbúning framkvæmda skal samráð haft við öll húsfélög við Sléttuveg og þeim gefinn kostur á að skila ábendingum um hvaða framkvæmdir séu æskilegar svo áðurnefndum markmiðum verði náð."
Frestað 

15.    Tillaga fólks flokksins, Göngubrú við Klambratún         Mál nr. US180262

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins  þar sem lagt til að unnið verði áfram með Vegagerðinni við að skoða möguleika á að setja göngubrú  á móts við Klambratún enda er umferðaröngþveitið þar ekki boðlegt borgarbúum lengur. Nú eru þarna gönguljós sem tefja umferð um götuna sem gerir ásandið enn verra og mengunina enn meiri. Göngubrú á þessum stað yrði strax til bóta. Ekki hefur verið full staðfest af sérfræðingum borgarinnar sem og óháðum að brú þarna yfir sé ófær leið. Óskað er eftir að hlutlausir aðilar auk sérfræðinga borgarinnar komi að mati þess hvort göngubrú á þessu svæði sér annars vegar fær kostur og hins vegar góður kostur.
Einnig er lögð fram greinargerð. 
Frestað 

16.    Bárugata 23, kæra 16/2017, umsögn, úrskurður     (01.135.5)    Mál nr. SN170089
701211-0140 Úrskurðarnefnd umhverfis/auðlin, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík

Lagt fram bréf úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, dags. 3. febrúar 2017 ásamt kæru þar sem kært er byggingarleyfi fyrir viðbyggingu á lóð nr. 23 við Bárugötu. Einnig lögð fram umsögn skrifstofu sviðsstjóra, dags. 18. febrúar 2017. Jafnframt er lagður fram úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 7. september 2018. Úrskurðarorð: Ákvörðun byggingarfulltrúans í Reykjavík frá 14. júlí 2015 um veitingu byggingarleyfis fyrir viðbyggingu á suðausturhlið hússins Bárugötu 23 er felld úr gildi.

17.    Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins, Frágangur lóðar við Háteigsskóla         Mál nr. US180270

Lögð fram fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins varðandi frágang lóðar við Háteigsskóla. 
Frestað. 

18.    Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins, vegna framkvæmda á Hlíðarfótsreit-Valsmannareit         Mál nr. US180271

Lögð fram fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins vegna framkvæmda á Hlíðarfótsreit-Valsmannareit.
Frestað. 

19.    Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokkins, vegna framkvæmda á Landsspítalareit         Mál nr. US180272

Lögð fram fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins vegna framkvæmda á Landsspítalareit. 
Frestað. 

20.    Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, Umferðarmál á Grandasvæðinu.         Mál nr. US180273

Lögð fram fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins varðandi umferðarmál á Grandasvæðinu. 
"Hvað ætlar meirihlutinn í Reykjavík að gera er varðar umferðarmál á Grandasvæðinu í Reykjavík?
Komið hefur fram í síðustu könnun sem framkvæmd var fyrir Faxaflóahafnir og unnin af Árna Steini Viggóssyni að megn og vaxandi óánægja er með umferðaröryggi á svæðinu hjá þeim sem stunda þar atvinnurekstur, gangandi og hjólandi og akandi vegfarendur og hinum mikla fjölda ferðamanna sem fara um svæðið. Það kemur fram í síðustu könnun að einungis 15 manns eða 11.8% viðmælanda af þeim 127 sem höfðu skoðun á málinu þótti aðstæður vera í lagi. Sýna þessar niðurstöður hversu stór hluti viðmælenda er óánægður með umferðarmálin á umræddu svæði. Mikil slysahætta er á svæðinu vegna umferðar bifreiða sem bruna í gegnum svæðið þar á meðal olíubílar. Höfnin var einu sinni höfn , nú eru aðstæður allt aðrar. Viðmælendur telja hættulegt að keyra um svæðið. Það er verið að bíða eftir stóra slysinu að mati þeirra sem eiga erindi á svæðið. 
Frestað. 
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 12:25

Fundargerðin lesin yfir og undirrituð 

Sigurborg Ósk Haraldsdóttir 

Gunnlaugur Bragi Björnsson    Kristín Soffía Jónsdóttir 
Hjálmar Sveinsson    Eyþór Laxdal Arnalds
Hildur Björnsdóttir    Valgerður Sigurðardóttir

Afgreiðsla byggingarfulltrúa skv. viðauka 2.4 um embættisafgreiðslur byggingarfulltrúa við samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar

Árið 2018, þriðjudaginn 18. september kl. 10:18 fyrir hádegi hélt byggingarfulltrúinn í Reykjavík 989. fund sinn til afgreiðslu mála án staðfestingar umhverfis- og skipulagsráðs. Fundurinn var haldinn í fundarherberginu 2. hæð Borgartúni 12-14. Þessi sátu fundinn: Harpa Cilia Ingólfsdóttir, Sigrún Reynisdóttir, Nikulás Úlfar Másson, Olga Hrund Sverrisdóttir, Erna Hrönn Geirsdóttir, Óskar Torfi Þorvaldsson og Jón Hafberg Björnsson.
Fundarritari var Erna Hrönn Geirsdóttir.

Þetta gerðist:

Nýjar/br. fasteignir

1.    Arkarvogur 2     (01.451.401) 105601    Mál nr. BN054742
710817-0810 ÞG hús ehf., Lágmúla 7, 108 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja 3 - 5 hæða fjölbýlishús, fjórar byggingar, staðsteyptar, einangraðar og klæddar að utan, með 162 íbúðum og bílgeymslu fyrir 162 bíla á lóð nr. 2 við Arkarvog.
Erindi fylgir greinargerð um hljóðvist dags. 5. júlí 2018, yfirlitsmynd um ofanvatnslausnir o.fl varðandi lóð frá Landslag ódagsett.
Einnig fylgir útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 15. júní 2018, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 15. júní 2018 ásamt því að lögð er fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 20. júlí 2018.
Stærð, A-rými:  22.618,2 ferm., 76.414rúmm.
B-rými:  588,4 ferm.
Samtals:  23.206,6 ferm
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Á milli funda.

2.    Austurbakki 2     (01.119.801) 209357    Mál nr. BN055196
450314-0210 REYKJAVÍK DEVELOPMENT ehf., Lágmúla 7, 108 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að innrétta skrifstofur á hluta 4. hæðar L1, sem er mhl. 12 á lóð nr. 2 við Austurbakka.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

3.    Ármúli 5     (01.262.002) 103514    Mál nr. BN055198
620104-2480 Prófastur ehf., Engjateigi 5, 105 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN052120 þannig að útsogsrör frá eldhúsi er flutt á austurgafl og minniháttar breytingar innandyra á lóð nr. 5 við Ármúla.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

4.    Ármúli 34     (01.293.203) 103810    Mál nr. BN054834
540513-1550 Hegri fjárfestingar ehf., Hegranesi 26, 210 Garðabær
Sótt er um leyfi til að byggja brunastiga á austurgafl og innrétta gististað í flokki II, teg. b fyrir 36 gesti á 2. og 3. hæð húss á lóð nr. 34 við Ármúla.
Erindi fylgir umsögn burðarvirkishönnuðar dags. 31. maí 2018, samþykki meðeiganda dags. 7. júní 2018 og brunahönnun dags. 5. júní 2018.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 29. júní 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 29. júní 2018 og útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 14. september 2018.
Erindið var grenndarkynnt fyrir hagsmunaaðilum að Ármúla 27, 29, 32 og 36 og Síðumúla 17, 19 og 21 frá 13. ágúst 2018 til og með 10. september 2018. Engar athugasemdir bárust.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni verður þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

5.    Ásvegur 11     (01.353.121) 104239    Mál nr. BN054831
291278-5909 Auður Jóna Erlingsdóttir, Ásvegur 11, 104 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja hæð ofaná, innrétta íbúð í kjallara, byggja svalir og utanáliggjandi stigahús, skipta húsi í tvær eignir og innrétta geymslur í bílskúr húss á lóð nr. 11 við Ásveg.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 6. júlí 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 6. júlí 2018.
Stækkun:  xx ferm.
Stærð eftir stækkun:  210,6 ferm., 448,7 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

6.    Bergstaðastræti 12     (01.180.211) 101699    Mál nr. BN054172
620805-3270 Bergtak ehf., Bergstaðastræti 12, 101 Reykjavík
Sótt er um breytingu á erindi BN051169 sem felst í því að tveir útveggir í húsi nr. 12B, mhl.03, verða úr timbri og léttum innvegg við lyftu er bætt við í húsi nr. 12A, mhl.01, á lóð nr. 12 við Bergstaðastræti.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

7.    Bergstaðastræti 20     (01.184.011) 102006    Mál nr. BN055021
100373-5649 Örn Úlfar Höskuldsson, Bergstaðastræti 20, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi fyrir nýjum inngöngudyrum, breytingum innanhúss, nýjum svölum á vesturhlið og samnýtingu eignahluta í húsi nr. 20 við Bergsstaðastræti.
Meðfylgjandi er bréf frá hönnuði dagsett 17.07.2018, afrit af rekstrarleyfi f. gististað í flokki I frá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, afrit af umsókn um rekstrarleyfi dags. 21.7.2016, umsögn borgarráðs dags. 25. jan. 2017, umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 20. ágúst 2018 og innsent bréf hönnuðar dags. 5.9.2018 varðandi breytingar í umsókn.
Meðfylgjandi er umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 11. september 2018.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

8.    Bergstaðastræti 29     (01.184.413) 102073    Mál nr. BN054925
040474-5019 Guðmundur Aðalsteinsson, Danmörk, Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum breytingum í húsi á lóð nr. 29 við Bergstaðastræti.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Það athugist að um er að ræða samþykkt á áður gerðri framkvæmd sem gerð var án byggingarleyfis. Óvissa kann því að vera um uppbyggingu og útfærslu framkvæmdar. Hvorki er skráð verktrygging á verkið né ábyrðaraðilar.

9.    Bíldshöfði 14     (04.064.102) 110670    Mál nr. BN054324
470483-0599 Barki ehf, Pósthólf 335, 202 Kópavogur
Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum breytingum og áður gerðu millilofti í rými 0102 með aðgengi frá  0103 og 0104 vegna gerðar eignaskiptayfirlýsingar í húsi á lóð nr. 14 við Bíldshöfða.
Milliloft:  170,6 ferm. 
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Það athugist að um er að ræða samþykkt á áður gerðri framkvæmd sem gerð var án byggingarleyfis. Óvissa kann því að vera um uppbyggingu og útfærslu framkvæmdar. Hvorki er skráð verktrygging á verkið né ábyrðaraðilar.
Skilyrt er að eignaskiptayfirlýsingu vegna breytinga í húsinu sé þinglýst til þess að samþykktin öðlist gildi.

10.    Blikastaðavegur 2-8     (02.496.101) 204782    Mál nr. BN055159
581011-0400 Korputorg ehf., Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN054019 þannig komið er fyrir léttbyggðum viðbyggingum, á suðvesturhlið sem hýsa korn- og hveitisíló, á norðvesturhlið er nýr aðalinngangur fyrir skrifstofur og á suðausturhlið er gerður starfsmannainngangur, verkstæði og móttökurými ásamt því að gerðar eru breytingar á innra skipulagi í húsi á lóð nr. 2-8 við Blikastaðaveg.
Greinagerð hönnuðar dags. 30. ágúst 2018 og umsögn brunahönnuðar dags. 29. ágúst 2018 fylgja erindi.
Stækkun: 1.175,4 ferm., 4.895,6 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. Áskilið samþykki Vinnueftirlits ríkisins.

11.    Bolholt 6-8     (01.251.203) 103441    Mál nr. BN055150
480402-2430 Stay ehf., Einholti 2, 105 Reykjavík
Sótt er um breytingu á erindi BN054047 sem felst í breytingum á skábrautum, neyðarlýsingu, starfsmannarými og tæknirými á 3. og 5. hæð í gististað í flokki ll í húsi á lóð nr. 6-8 við Bolholt.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

12.    Brautarholt 8     (01.241.205) 103023    Mál nr. BN054849
070353-2889 Helgi Þorgils Friðjónsson, Kárastígur 9, 565 Hofsós
Sótt er um leyfi til að breyta vinnustofu, rými 0202, í íbúð og koma fyrir svölum og björgunaropum í gluggum á vesturhlið í húsi á lóð nr. 8 við Brautarholt.
Samþykki meðeigenda ódags. fylgir ásamt bréfi aðalhönnuðar dags. 28.05.2018.
Lögð er fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 06.04.2018 við fyrirspurn SN180207.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 7. september 2018 fylgir erindi.
Erindi var grenndarkynnt fyrir hagsmunaaðilum að Brautarholti 6, Skipholti 7, 9 og Stúfholti 1 og 3 frá 2. ágúst 2018 til og með 30. ágúst 2018. Engar athugasemdir bárust.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

13.    Búðagerði 9     (01.814.009) 107921    Mál nr. BN054558
490516-0340 NLG 1 ehf., Ljósvallagötu 22, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að gera stálsvalir á rishæð, breyta innra skipulagi í stigahúsi og fá samþykkta áður gerða íbúð í risi fjölbýlishúss á lóð nr. 9 við Búðagerði.
Erindi fylgir bréf hönnuðar dags. 17. apríl 2018 og samþykki meðeigenda bréf I og II, dags. 25. júní 2018.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 25. maí 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 25. maí 2018.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til skipulagsfulltrúa til ákvörðunar um grenndarkynningu.
Vísað til uppdrátta nr. 100 dags. 9. ágúst 2018.

14.    Bæjarflöt 9     (02.576.004) 225815    Mál nr. BN055177
671113-0390 Urðarsel ehf., Logafold 35, 112 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN54614 þannig að byggingarefni hússins verði steypa í stað stálgrindar og settar verði upp flóttasvalir við öll rými í húsi nr. 9 við Bæjarflöt.
Stækkun:  xx ferm., xx rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

15.    Fellsmúli 24     (01.297.101) 103858    Mál nr. BN055132
600302-2560 Dalborg hf, Dalvegi 18, 201 Kópavogur
Sótt er um leyfi til að breyta áður samþykktu erindi BN054496 þannig að í rými 0105 og 0106 verður komið fyrir stafsmannaaðstöðu í húsi á lóð nr. 24 til 26 við Fellsmúla.
Bréf frá hönnuði dags. 21. ágúst 2018 fylgir.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

16.    Fjölnisvegur 11     (01.196.506) 102662    Mál nr. BN055193
490616-1280 Djengis ehf., Borgartúni 29, 105 Reykjavík
010381-4799 Ingólfur Abraham Shahin, Vesturás 40, 110 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja nýjan kvist á norðurhlið, gera nýjan stiga milli annarrar hæðar og riss, breyta innra fyrirkomulagi og lækka land við suðurhlið húss á lóð nr. 11 við Fjölnisveg.
Jafnframt er erindi BN055016 dregið til baka.
Lögð er fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 24. ágúst 2018.
Stækkun: 9,9 ferm., 17,1 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til skipulagsfulltrúa til ákvörðunar um grenndarkynningu.
Vísað til uppdrátta nr. A100, A101, A102 dags. 7. september 2018.

17.    Fossaleynir 1     (02.456.101) 190899    Mál nr. BN055190
460207-0880 Síminn hf., Ármúla 25, 108 Reykjavík
521009-2170 Knatthöllin ehf., Hagasmára 1, 201 Kópavogur
Sótt er um leyfi til að setja upp  tvö farsímaloft, annað loftnetið er á vesturhlið og hitt á suðurhlið og verður komið fyrir tæknibúnaði í loftræsirými á 2. hæð í húsi á lóð nr. 1 við Fossaleyni.
Leigusamningur dags. 1. júní 2018 fylgir erindi.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

18.    Frakkastígur 8     (01.172.109) 101446    Mál nr. BN055158
500613-0170 Blómaþing ehf., Pósthólf 8814, 128 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN047643 þannig að gasgeymslu er komið fyrir utan við sorpgeymslu í garði, breytingu á brunastúku í kjallara og breytta skilgreiningu á klæðningum v/lokaúttektar í veitingastað á lóð nr. 8 við Frakkastíg.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Með vísan til samþykktar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. maí 2013, skal lóðarhafi, í samráði við byggingarfulltrúa, setja upp skilti til kynningar á fyrirhuguðum framkvæmdum á byggingarstað. Í samræmi við samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs dags. 9. október 2013 skal vélknúinn þvottabúnaður vera til staðar á byggingarlóð sem tryggi að vörubílar og aðrar þungavinnuvélar verði þrifnar áður en þær yfirgefa byggingarstað. Samráð skal haft við byggingarfulltrúa um staðsetningu búnaðarins. Sérstakt samráð skal haft við yfirverkfræðing byggingarfulltrúa vegna jarðvinnu. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

19.    Frakkastígur 14A     (01.182.123) 101838    Mál nr. BN054938
550703-2890 Svarti ehf, Nóatúni 17, 105 Reykjavík
Sótt er um leyfi fyrir gististað í flokki II, tegund g, fyrir 14 gesti ásamt leyfi til að setja flóttasvalir og björgunarop á norðurhlið húss á lóð nr. 14A við Frakkastíg.
Meðfylgjandi er umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 10. ágúst 2018.
Einnig fylgir útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 17. ágúst 2018, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 16. ágúst 2018.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

20.    Freyjubrunnur 2-8     (02.695.801) 205737    Mál nr. BN055160
180577-4249 Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, Ólafsgeisli 27, 113 Reykjavík
160874-5709 Þorkell Frímann Viðarsson, Ólafsgeisli 27, 113 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta áður samþykktu erindi BN035324 vegna lokaúttektar á húsi nr. 8 á lóð nr. 2-8 við Freyjubrunn. 
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

21.    Freyjugata 41     (01.194.206) 102550    Mál nr. BN055194
590416-0370 Ásmundarsalur ehf., Freyjugötu 41, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN053002 þannig að texta byggingarlýsingar um brunavarnir er breytt vegna lokaúttektar í húsi á lóð nr. 41 við Freyjugötu.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

22.    Gefjunarbrunnur 7     (02.695.203) 206007    Mál nr. BN054948
160882-3529 Gunnar Hannesson, Þorrasalir 13, 201 Kópavogur
Sótt er um leyfi til þess að byggja einbýlishús úr varmamótum á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á lóð nr. 7 við Gefjunarbrunni.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 14. september 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 14. september 2018.
Stærð:  251,3 ferm., 607,44 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

23.    Grandagarður 15-37     (01.115.001) 100045    Mál nr. BN054827
450213-1520 Corvino ehf., Grandagarði 23, 101 Reykjavík
530269-7529 Faxaflóahafnir sf., Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að opna á milli mhl. 05 og 06 þannig að veitingastaður sem er í mhl. 05 nr. 23 verður tengdur við mhl. 06 nr. 25 þar sem verður innréttaður bar/verslun og verður hann hluti veitingahússins í mhl. 05 í verbúð nr.25 á lóð nr. 15-37 við Grandagarð.
Bréf hönnuðar dags. 4. júní 2018 fylgir og umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 9. júlí 2018 og umsögn burðarvirkishönnuðar dags. júlí 2018 fylgir.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

24.    Grettisgata 9A     (01.172.234) 101488    Mál nr. BN055082
700485-0139 Minjavernd hf., Pósthólf 1358, 121 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að flytja hús af Grettisgötu 17 og setja á nýjan kjallara og gera endurbætur á því ásamt því að byggja viðbyggingu til norðurs á lóð nr. 9a við Grettisgötu.
Meðfylgjandi er umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 31. júlí 2018 og tölvupóstur með umsögn Borgarsögusafns dags. 31. júlí 2018.
Stærð: 169,8 ferm., 414,4 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

25.    Grettisgata 9B     (01.172.238) 223960    Mál nr. BN055081
700485-0139 Minjavernd hf., Pósthólf 1358, 121 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að flytja hús af Hverfisgötu 61 og setja á nýjan kjallara og gera endurbætur á því ásamt því að byggja viðbyggingu til norðurs á lóð nr. 9b við Grettisgötu.
Meðfylgjandi er umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 31. júlí 2018 og tölvupóstur með umsögn Borgarsögusafns dags. 31. júlí 2018.
Stærð: 171,6 ferm., 414,4 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

26.    Gylfaflöt 15     (02.576.005) 225816    Mál nr. BN055175
671113-0390 Urðarsel ehf., Logafold 35, 112 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN54616 þannig að byggingarefni hússins verði steypa í stað stálgrindar og settar verði upp flóttasvalir við öll rými í húsi nr. 15 við Gylfaflöt.
Stærðir: 
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

27.    Haðaland 1-7     (01.864.001) 108809    Mál nr. BN055133
051057-7169 Sigurður Þ K Þorsteinsson, Brautarland 20, 108 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að rífa einbýlishús og bílskúr á lóð nr. 5 við Haðarland.
Niðurrif:  229,2 ferm.
Erindinu fylgir afrit af veðbókarvottorði og afsali sem og bréf frá eiganda dags. 27.8.2018, minnisblað Eflu dags. 30.11.2017 og minnisblað Verkís dags. 13.9.2018 ritað í nóvember 2017.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

28.    Haðaland 1-7     (01.864.001) 108809    Mál nr. BN055134
051057-7169 Sigurður Þ K Þorsteinsson, Brautarland 20, 108 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja nýtt einbýlishús og bílskúr í stað eldri húsa á lóð nr. 5 við Haðaland.
Stærð, nýbygging íbúðarhús A rými:  235,0 ferm., 1.017,3 rúmm.
Nýbygging B rými: 64,1 ferm.
Stærð, nýbygging bílskúr:  49,0 ferm., 199,8 rúmm.
Stærð, niðurrif íbúðarhús:  190,1 ferm.
Stærð, nýbygging bílskúr:  439,1 ferm.
Meðfylgjandi gögn eru minnisblað Verkís dags. 13.9.2018 ritað í nóvember 2017, Minnisblað Eflu dags. 30.11.2017.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa og með vísan til athugasemda.

29.    Haukahlíð 5     (01.629.602) 221261    Mál nr. BN055181
610716-1480 Frostaskjól ehf., Laugavegi 7, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að sameina matshluta 02, 03, 04 og 05 og verða þeir mhl. 02, einnig er sótt um leyfi til að breyta innra skipulagi og útliti 5. hæðar í Smyrilshlíð 18 (áður mhl. 05) í fjölbýlishúsunum Smyrilshlíð 12, 14, 16 og 18 á lóð nr. 5 við Haukahlíð.
Stækkun:  xx ferm., xx rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

30.    Hádegismóar 6     (04.411.401) 213068    Mál nr. BN054110
431276-0629 Snæland Grímsson ehf, Langholtsvegi 109, 104 Reykjavík
Sótt er um breytingu á erindi BN051971 sem felst í því að 3. hæð er stækkuð, innra fyrirkomulagi breytt lítilsháttar, sprautuverkstæði breytt í hefðbundið verkstæði og gerð ný innkeyrsluhurð á austurhlið, auk þess sem svalir eru stækkaðar í húsi á lóð nr. 6 við Hádegismóa.
Stækkun, mhl. 01, A-rými:  51,7 ferm., 229,7 rúmm.
Minnkun, mhl. 01, B-rými:  3,4 ferm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

31.    Hrefnugata 5     (01.247.208) 103359    Mál nr. BN054988
130676-4219 Kári Sigurðsson, Bretland, Sótt er um leyfi til að rífa bílskúr og byggja nýjan á lóð nr. 5 við Hrefnugötu.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 14. september 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 11. september 2018.
Stærð: 34,5 ferm og 76,1 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 11. september 2018 og með vísan til athugasemda.

32.    Hvammsgerði 10     (01.802.408) 107702    Mál nr. BN055200
190170-5869 Sverrir Björgvinsson, Lofnarbrunnur 16, 113 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að stækka kvist á norðurhlið og til að byggja svalir á vesturgafli einbýlishúss á lóð nr. 10 við Hvammsgerði.
Lögð er fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 12. júlí 2018.
Stækkun:  xx ferm., xx rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.

33.    Korngarðar 3     (01.323.201) 223775    Mál nr. BN055145
600794-2059 Dalsnes ehf., Fossaleyni 21, 112 Reykjavík
Sótt er um breytingu á erindi BN053122 sem felst í breytingum utanhúss, m.a. aðalinngangi, gluggasetningu og uppskiptingu á klæðningu og tækniturnar lækka, ásamt breytingu á innra skipulagi í húsi á lóð nr. 3 við Korngarða.
Stærðarbreyting, A-rými:  117,3 ferm., -6.209,1 rúmm.
B-rými:  16.9 ferm., -77,3 rúmm.
Eftir breytingu, A-rými:  15.172,6 ferm., 249.360,7 rúmm.
B-rými:  335 ferm., 1.447,6 rúmm.
Gjald kr.11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Með vísan til samþykktar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. maí 2013, skal lóðarhafi, í samráði við byggingarfulltrúa, setja upp skilti til kynningar á fyrirhuguðum framkvæmdum á byggingarstað.
Í samræmi við samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs dags. 9. október 2013 skal vélknúinn þvottabúnaður vera til staðar á byggingarlóð sem tryggi að vörubílar og aðrar þungavinnuvélar verði þrifnar áður en þær yfirgefa byggingarstað. Samráð skal haft við byggingarfulltrúa um staðsetningu búnaðarins.
Sérstakt samráð skal haft við yfirverkfræðing byggingarfulltrúa vegna jarðvinnu.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. Áskilið samþykki Vinnueftirlits ríkisins.

34.    Kringlan 4-12     (01.721.001) 107287    Mál nr. BN055116
690310-0900 Reitir VII ehf., Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að stækka lagerrými, taka millipall niður og endurnýja stafsmannaðstöðu í verslun í einingu 142s á fyrstu hæð í verslunarmiðstöð á lóð nr. 4-12 við  Kringluna.
Bréf vegna brunatæknilegrar hönnunar fylgir dags. 20. ágúst 2018.
Minnkun 32 ferm. vegna millipall sem er fjarlægður. 
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

35.    Kringlan 4-12     (01.721.001) 107287    Mál nr. BN055147
690310-0900 Reitir VII ehf., Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að endurinnrétta verslunareiningu S-228 á annarri hæð, lagerrými er fært til, verslunarrými stækkar, stafsmannaaðstaða er endurnýjuð og framhlið er breytt lítillega í verslunarmiðstöð á lóð nr. 4-12 við Kringluna.
Bréf frá brunahönnuði dags. 28. ágúst 2018 fylgir erindi.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

36.    Lambhagavegur 7A     (02.647.503) 218294    Mál nr. BN054189
501213-1870 Veitur ohf., Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja dreifistöð fyrir raforku á lóð nr. 7a við Lambhagaveg.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 16. mars 2018 fylgir erindinu, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 16. mars 2018.
Stærð: 17,3 ferm., 65,8 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.
Vantar mæliblað með umsókn.

37.    Lambhagavegur 11A     (02.647.103) 218295    Mál nr. BN054116
501213-1870 Veitur ohf., Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að reisa dreifistöð Veitna úr forsteyptum einingum á lóð nr. 11A við Lambhagaveg.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 16. mars 2018 fylgir erindinu, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 16. mars 2018.
Stærð:  17,3 ferm., 65,8 rúmm.
Gjald kr 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.
Vantar mæliblað með umsókn.

38.    Laugateigur 12     (01.364.205) 104625    Mál nr. BN054543
590207-0390 Inroom ehf., Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja rishæð með kvistum og svölum og innrétta nýja íbúð í risi fjölbýlishúss á lóð nr. 12 við Laugateig.
Erindi fylgir skiptayfirlýsing dags. 31. desember 2007, samþykki meðeigenda dags. 18. júlí 2018, útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 18. maí 2018 ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 15. maí 2018.
Einnig útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 24. ágúst 2018  ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 24. ágúst 2018.
Stækkun:  102,3 ferm., 217,9 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni verður þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

39.    Laugavegur 73     (01.174.023) 101570    Mál nr. BN054789
460715-0320 Fiskistígur ehf., Borgartúni 25, 105 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja fimm hæða steinsteypt fjölbýlishús með 12 íbúðum og verslun/þjónustu á jarðhæð, einangrað að utan og klætt málmklæðningu, á kjallara, með bílgeymslu fyrir 8 bíla sem tengist bílgeymslu Hverfisgötu 92, á lóð nr. 73 við Laugaveg.
Erindi fylgir bréf hönnuðar um skilmála deiliskipulags dags. 29. maí 2018, viljayfirlýsing varðandi bílastæði dags. 25. maí 2018, minnisblað um sambrunahættu frá Mannvit dags. 23. maí 2018 og greinargerð um hljóðvist frá Mannvit dags. 22. maí 2018.
Einnig fylgir útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 7. september 2018.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 14. september 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 14. september 2018.
Stærð, A-rými:  1.160 ferm.
B-rými:  71,1 ferm.
Samtals A + B rými:  1.231,1 ferm., 4.100,3 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 14. september 2018 og með vísan til athugasemda.

40.    Láland 5     (01.874.001) 108831    Mál nr. BN055098
020169-5169 Svanhvít Birna Hrólfsdóttir, Láland 5, 108 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja nýja bílgeymslu framan við núverandi bílgeymslu, innrétta svefnherbergi í þeirri eldri, lyfta hluta þaks, koma fyrir ofanljósi, og koma fyrir tveimur nýjum bílastæðum sunnan einbýlishúss nr. 5 á lóð nr. 1-7 við Láland.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 7. september 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 7. september 2018.
Stækkun:  57,5 ferm., xx rúmm.
Eftir stækkun, A-rými:  310,4 ferm., 1.048,1 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

41.    Lofnarbrunnur 10-12     (02.695.805) 206088    Mál nr. BN055096
640817-1510 Þórsþing ehf., Frostaþingi 4, 203 Kópavogur
Sótt er um leyfi til að staðsteypa úr svartri steinsteypu parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúrum lóð nr 10 -12 við Lofnarbrunn. Útreikningur á varmatapi dags. 13. ágúst 2018 fylgir erindi .
Einnig útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 14. september 2018, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 14. september 2018.
Stærð: 437,1 ferm., 1.406,6 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 14. september 2018 og með vísan til athugasemda.

42.    Lofnarbrunnur 40-42     (05.055.604) 206096    Mál nr. BN047408
151179-5339 Magnús Gunnar Erlendsson, Lofnarbrunnur 42, 113 Reykjavík
Sótt er um leyfi til þess að breyta innra skipulagi á efri hæð og í kjallara, bæta við hurð og glugga á austurhlið kjallara og innrétta gluggalaus rými í sökkli parhúss nr. 42 á lóðinni nr. 40-42 við Lofnarbrunn.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi sem samþykkt var í borgarráði þann 10. maí 2007 fylgir erindinu ásamt samþykki eiganda Lofnarbrunns 40 áritað á uppdrátt.
Stækkun:  22,9 ferm., 126 rúmm.
Gjald kr. 9.500
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa og vísað til athugasemda.

43.    Mýrargata 26     (01.115.303) 100059    Mál nr. BN055014
541016-0660 Reykjavík núðlur ehf., Frostafold 23, 112 Reykjavík
550211-1300 Noodle Station ehf., Bæjarhrauni 4, 220 Hafnarfjörður
Sótt er um leyfi til þess að breyta áður samþykktu kaffihúsi í núðluveitingahús í flokki I, tegund C meðtökustaður, á 1.hæð í húsi á lóð nr. 26 að Mýrargötu.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

44.    Nauthólsvegur 83     (01.755.201) 214254    Mál nr. BN055095
701211-1030 Grunnstoð ehf., Menntavegi 1, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja steinsteypt þriggja til fimm hæða hús fyrir xx  námsmannaíbúðir auk kjallara á lóð nr. 83 við Nauthólsveg.
Stærð: 
A-rými:  6.714,8 ferm., 23.374,1 rúmm.
B-rými:  680,1 ferm.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 31. ágúst 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 31. ágúst 2018.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

45.    Síðumúli 13     (01.292.107) 103796    Mál nr. BN055176
590902-3730 Eik fasteignafélag hf., Álfheimum 74, 104 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi 2. hæðar í húsinu á lóð nr. 3 við Síðumúla.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

46.    Sjafnargata 14     (01.196.503) 102659    Mál nr. BN054786
601173-0189 Sonja ehf., Gilsbúð 5, 210 Garðabær
Sótt er um leyfi til að útbúa þaksvalir á neðra þak byggingar og endurnýja svalahandrið á húsinu á lóð nr. 14 við Sjafnargötu.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 15. júní 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 15. júní 2018.
Umsögn Minjastofnun Íslands dags. 18. júní 2018 fylgir erindinu.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 20. júlí 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 20. júlí 2018.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Málinu vísað til skipulagsfulltrúa til ákvörðunar um grenndarkynningu.
Vísað til uppdrátta nr. 1, 2, 3 dags. 29. maí 2018, síðast breytt 26. júní 2018.
47.    Skektuvogur 2     (01.450.301) 225185    Mál nr. BN055024
581198-2569 ÞG verktakar ehf., Lágmúla 7, 108 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja áfanga 2, mhl. 01 sem er tveggja hæða fjölbýlishús með 10 íbúðum og kjallara, ásamt því að breyta erindi BN054022 þannig að þak yfir svölum og svalagöngum efstu hæða er fjarlægt svo B-rými minnka, innra skipulagi einstakra íbúða er breytt og skráningartafla uppfærð í húsum á lóð nr. 2-8 við Skektuvog.
Stækkun, mhl. 01, A-rými:  972,7 ferm., xx rúmm.
B-rými:  31,3 ferm.
Stærðir alls eftir breytingu:
A-rými:  9.671,7 ferm., x rúmm.
B-rými:  486,7 ferm., x rúmm.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Með vísan til samþykktar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. maí 2013, skal lóðarhafi, í samráði við byggingarfulltrúa, setja upp skilti til kynningar á fyrirhuguðum framkvæmdum á byggingarstað. 
Í samræmi við samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs dags. 9. október 2013 skal vélknúinn þvottabúnaður vera til staðar á byggingarlóð sem tryggi að vörubílar og aðrar þungavinnuvélar verði þrifnar áður en þær yfirgefa byggingarstað. Samráð skal haft við byggingarfulltrúa um staðsetningu búnaðarins.
Sérstakt samráð skal haft við yfirverkfræðing byggingarfulltrúa vegna jarðvinnu.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

48.    Skipholt 50A     (01.254.001) 103465    Mál nr. BN053874
301055-5799 Guðjón Þór Pétursson, Skipholt 50A, 105 Reykjavík
230860-5649 Kári Guðmundur Schram, Skipholt 50A, 105 Reykjavík
220963-5949 Hera Sveinsdóttir, Skipholt 50A, 105 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að stækka svalir 0216, 0217 og 0314 og til að innrétta snyrtistofu í bílgeymslu 0101 í húsi á lóð nr. 50A við Skipholt.
Erindi fylgir samþykki meðeigenda áritað á uppdrátt.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 15. desember 2017 fylgir erindinu, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 14. desember 2017.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 1. júní 2018 fylgir erindinu. Erindi var grenndarkynnt fyrir hagsmunaaðilum að Skipholti 48, 50, 50A og 50B frá 30. apríl 2018 til og með 28. maí 2018. Engar athugasemdir bárust.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

49.    Skólavörðustígur 18     (01.181.006) 101730    Mál nr. BN055192
550305-0380 Reir ehf., Laugavegi 7, 101 Reykjavík
690617-1450 Sk18 ehf., Laugavegi 7, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN051783 þannig að felldur er niður auka stigi milli 1. hæðar og kjallara og gerð flóttaleið út í stigahús 0103 í verslunar- og þjónusturými í kjallara og á 1. hæð húss á lóð nr. 18 við Skólavörðustíg.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

50.    Skólavörðustígur 22B     (01.181.205) 101759    Mál nr. BN054977
091268-5159 Hrefna Tynes, Ítalía, Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN053033 þannig að komið verður fyrir svölum á suðvesturhlið annarrar hæðar, breytt fyrirkomulagi glugga í lager/starfsmannaaðstöðu, koma fyrir hurð inn í stigagang og komið fyrir hurð á fyrstu hæð á suðvesturhlið húss á lóð nr. 22B við Skólavörðustíg.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 10. ágúst 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 10. ágúst 2018.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

51.    Skúlagata 28     (01.154.304) 101119    Mál nr. BN055171
670417-0260 S28 ehf., Skúlagötu 28, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að stækka 1. hæð fyrir aftan hús og byggja kjallara þar undir, innrétta keilusal og bar og byggja nýjar útitröppur og skábraut á norðurhlið 1. hæðar húss á lóð nr. 28 við Skúlagötu.
Stækkun:  xx ferm., xx rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

52.    Skúlagata 30     (01.154.305) 101120    Mál nr. BN054936
531006-3210 Rauðsvík ehf., Skúlagötu 30, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að rífa hluta af mhl. 01, vörugeymslu og 2. - 4. hæð, og byggja þess í stað fjórar hæðir ofan á ásamt því að byggja fjögurra hæða nýbyggingu með kjallara og bílakjallara við suðurhlið og nota sem gististað í flokki II, teg. e með 35 íbúðum fyrir fyrir 77 gesti í húsi á lóð nr. 30 við Skúlagötu.
Stækkun:  2.283,2 ferm., 6.867,5 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

53.    Snorrabraut 27-29     (01.240.011) 102978    Mál nr. BN054784
541016-0900 Vietnamese cuisine ehf., Laugavegi 27, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að innrétta veitingastað í fl. II teg. veitingahús fyrir 80 gesti í rými 0102 og 0202, koma fyrir forðageymslu fyrir F- gas inn í hús, setja rafdrifna rennihurð á suðurgafl og koma fyrir útloftun frá eldhúsi með ozon á húsi á lóð nr.  27-29 við Snorrabraut.
Erindi fylgir bréf frá hönnuði dags. 28. maí 2018, húsaleigusamningur dags. 27. apríl 2018, viðauki við húsaleigusamning dags. 25. apríl 2018 þar sem Capital inn ehf. veitir Vietnamine Cusine ehf. heimild til að hafa aðgang að starfsmanna- og ræstirými út samningstímabilið og samþykki eigenda dags. 14., 4. og 28. maí 2018.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 13. júlí 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 23. mars  2018.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

54.    Snorrabraut 27-29     (01.240.011) 102978    Mál nr. BN055025
620405-0270 Ránarslóð ehf, Vesturbraut 3, 780 Höfn
Sótt er um leyfi fyrir uppfærslu á brunavörnum í húsi á lóð nr. 29 við Snorrabraut.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 14. september 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 13. september 2018.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 13. september 2018.

55.    Snorrabraut 83     (01.247.505) 103386    Mál nr. BN054964
610813-0110 HAG Fasteignir ehf., Ferjuvaði 1, 110 Reykjavík
Sótt er um leyfi fyrir gistiheimili í flokki II, tegund d) gistiskáli fyrir 24 gesti ásamt áður gerðum breytingum og breytingu úr brunaflokki 3 í 4, einnig er sótt um nýjar svalir á suðurhlið 1. hæðar við hús nr. 83 við Snorrabraut.
Lögð er fram umsögn skipulagsfulltrúa við erindi BN051959 frá 8. des. 2016. Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa dags. 13. júlí 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 27. júlí 2018. Samþykki meðeiganda dags. 24.07.2018. Bréf hönnuðar dags. 20.8.2018,  24.8.2018 og 27.8.2018, endurnýjað samþykki meðeiganda frá 27.8.2018.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Það athugist að um er að ræða samþykkt á áður gerðri framkvæmd sem gerð var án byggingarleyfis. Óvissa kann því að vera um uppbyggingu og útfærslu framkvæmdar. Hvorki er skráð verktrygging á verkið né ábyrðaraðilar.
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni verður þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

56.    Sólvallagata 20     (01.160.213) 101161    Mál nr. BN055184
090979-3299 Sigurður Þór Snorrason, Gerðarbrunnur 15, 113 Reykjavík
260783-5219 María Kolbrún Sigurðardóttir, Gerðarbrunnur 15, 113 Reykjavík
440215-0760 Arcturus hf., Sólvallagötu 20, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að fjarlægja veggi milli stofa og eldhúss og koma fyrir stálstyrkingum upp við loft á 1. hæð einbýlishúss á lóð nr. 20 við Sólvallagötu.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

57.    Spítalastígur 10     (01.184.102) 102012    Mál nr. BN054884
291155-5889 Bjarni Már Bjarnason, Spítalastígur 10, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja eina hæð ofan á, breyta rishæð og fjölga íbúðum um eina ásamt því að breyta útistiga í húsi á lóð nr. 10 við Spítalastíg.
Samþykki meðlóðarhafa í mhl. 02 áritað á teikningu fylgir erindi.
Einnig fylgja umsagnir Minjastofnunar dags. 30.10.2017, 13.06.2018 og 10.09.2018 og lögð er fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 09.03.2018 við fsp. SN180103.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

58.    Suðurgata 12     (01.161.107) 101202    Mál nr. BN052401
700916-0730 S120 ehf., Suðurgötu 12, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að endurbyggja bílskúr, mhl.02, í breyttri mynd ásamt því að breyta notkun húsnæðis úr læknastöð í skrifstofur í húsi á lóð nr. 12 við Suðurgötu.
Nýbygging mhl. 02: 78,0 ferm., 206,7 rúmm.
Minnisblað Eflu um brunahönnun dags. 19.02.2018 fylgir erindi.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 1. júní 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 1. júní 2018.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 6. júlí 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 6. júlí 2018.
Umsögn Minjastofnunar dags. 10.07.2018 fylgir erindi.
Gjald kr. 11.000 
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

59.    Suðurgata 12     (01.161.107) 101202    Mál nr. BN054666
230158-6149 Ögmundur Skarphéðinsson, Skildinganes 26, 101 Reykjavík
700916-0730 S120 ehf., Suðurgötu 12, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi fyrir niðurrifi á bílskúr, mhl.02, á lóð nr. 12 við Suðurgötu.
Stærðir: 78,0 ferm., 187,0 rúmm.
Gjald kr. 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

60.    Sæmundargata 2     (01.603.201) 106638    Mál nr. BN054655
600169-2039 Háskóli Íslands, Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja lyftuhús og anddyri við kjallara Nýja Garðs á lóð nr. 2 við Sæmundargötu.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 13. júlí 2018 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 29. júní 2018.
Stækkun:  xx ferm., xx rúmm.
Gjald kr. 11.000
Frestað.
Vísað til athugasemda.

61.    Vesturbrún 8     (01.380.204) 104742    Mál nr. BN051329
191266-5019 Óskar Helgi Guðjónsson, Vesturbrún 8, 104 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að byggja kvist á austurhlið og stækka kvist á vesturhlið ásamt því að byggja nýjar svalir á 2. hæð á suðurgafli í fjölbýlishúsi á lóð nr. 8 við Vesturbrún.
Samþykki eigenda dags. 20.06.2016 fylgir erindi.
Útskrift úr gerðabók embættis afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 4. ágúst 2016 fylgir erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 3. ágúst 2016.
Útskrift úr gerðabók embættis afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 13. apríl 2018 fylgir erindinu.
Erindið var grenndarkynnt fyrir hagsmunaaðilum að Vesturbrún 6 og 10 og Kleifarvegi 5,7 og 9 frá 9. mars 2018 til og með 6. apríl 2018. Engar athugasemdir bárust.
Stækkun: 5,0 ferm., 30,6 rúmm.
Gjald kr. 10.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni verður þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.

62.    Þönglabakki 1     (04.603.503) 111722    Mál nr. BN054824
530117-0650 Reitir - verslun ehf., Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík
Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi kjallara og fyrstu hæðar í verslunarhúsnæði í húsi á lóð nr. 1 við Þönglabakka.
Gjald kr. 11.000 + 11.000
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.

Ýmis mál

63.    Rekagrandi 5     (01.512.301) 105769    Mál nr. BN055105
300659-2259 Sigurður Indriðason, Rekagrandi 5, 107 Reykjavík
Tilkynnt er um framkvæmd  sem felst í því að fjarlægja millivegg milli eldhúss og stofu í íbúð 0403 mhl. 03 í húsi á lóð nr. 5 við Rekagranda.
Greinagerð hönnuðar dags. 15. ágúst 2018 og samþykki meðeigenda fylgir erindi ódagsett. 
Gjald kr. 11.000
Afgreitt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Senda skal byggingarfulltrúa stutta lýsingu með upplýsingum um lok framkvæmdar sem skal árituð af þeim aðila sem sá um framkvæmdina.

Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 12:30

Erna Hrönn Geirsdóttir    Nikulás Úlfar Másson
Óskar Torfi Þorvaldsson    Sigrún Reynisdóttir
Jón Hafberg Björnsson    Harpa Cilia Ingólfsdóttir
Olga Hrund Sverrisdóttir

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

2 + 2 =