Yfirlýsing velferðarsviðs vegna meints kynferðisbrots | Reykjavíkurborg

Yfirlýsing velferðarsviðs vegna meints kynferðisbrots

miðvikudagur, 21. febrúar 2018

Í ljósi umfjöllunar um starfsmann velferðarsviðs vegna rannsóknar lögreglu á meintu kynferðisbroti hans vill velferðarsvið Reykjavíkurborgar koma eftirfarandi á framfæri:

  • Horft yfir Borgartún og Laugarnes frá Hallgrímskirkjuturni.
    Horft yfir Borgartún og Laugarnes frá Hallgrímskirkjuturni.

Umræddur starfsmaður var ráðinn til ráðgjafarstarfa hjá undirstofnun velferðarsviðs sumarið 2017.

Viðkomandi starfsmaður á ekki að vera einn í samvistum við börn í daglegum störfum sínum en nú fer fram ítarleg athugun af hálfu sviðsins hvort á því hafi nokkuð verið undantekning. Jafnframt kannar velferðarsvið  hvernig staðið var að ráðningarferli starfsmannsins sumarið 2017.

Þegar  yfirmanni umrædds starfsmanns bárust upplýsingar um kæru á hendur honum, vegna meintra brota, var brugðist við og starfsmaðurinn settur í sérverkefni og í framhaldinu í leyfi frá störfum hjá Reykjavíkurborg.

Við ráðningar í störf þar sem unnið er með börnum og fötluðu fólki er gerð krafa um að umsækjendur framvísi hreinu sakavottorði, svo sem kveðið er á um í hlutaðeigandi lögum. Ekki hefur verið krafist vottorða úr sakaskrá við ráðningu í störf af því tagi sem viðkomandi starfsmaður gegndi, enda ekki gerð krafa um það samkvæmt lögum.

Til athugunar er hjá velferðarsviði hvort afla eigi vottorða úr sakaskrá við ráðningar í öll störf á sviðinu. Velferðarsvið mun einnig taka upp það vinnulag að afla reglubundið upplýsinga úr sakaskrám um starfsmenn sem starfa með fötluðum einstaklingum, börnum og í umhverfi barna, en ekki bara við ráðningar eins og hefðin er hjá Reykjavíkurborg.