Vel heppnað Fjölmenningarþing | Reykjavíkurborg

Vel heppnað Fjölmenningarþing

laugardagur, 17. nóvember 2018

Fjölmenningarþing Reykjavíkurborgar var haldið í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. Þingið er nú haldið í fimmta sinn. Markmiðið með þinginu er að stofna til samtals um málefni íbúa af erlendum uppruna og stuðla þannig að bættri þjónustu Reykjavíkurborgar, en alls búa um það bil 18.000 íbúar af erlendum uppruna í borginni.

 • Dóra Björt Guðjónsdóttir, formaður mannréttinda- og lýðræðisráðs setti Fjölmenningarþingið í morgun
  Dóra Björt Guðjónsdóttir, formaður mannréttinda- og lýðræðisráðs setti Fjölmenningarþingið í morgun
 • Unnið í málstofu um réttindi og þjónustu við fötluð börn af erlendum uppruna þar sem Þroskahjálp tók þátt í umræðum
  Unnið í málstofu um réttindi og þjónustu við fötluð börn af erlendum uppruna þar sem Þroskahjálp tók þátt í umræðum
 • Rætt um lýðræðislega þátttöku fólks af erlendum uppruna
  Rætt um lýðræðislega þátttöku fólks af erlendum uppruna
 • Boðið var upp á köku í lok þingsins sem unga fólkið kunni vel að meta
  Boðið var upp á köku í lok þingsins sem unga fólkið kunni vel að meta

Dóra Björt Guðjónsdóttir, formaður mannréttinda- og lýðræðisráðs setti þingið í morgun.

Að lokinni setningu hófst hópavinna í sex málstofum þar sem rætt var um málefni sem eru í brennidepli varðandi fjölmenningu. Fulltrúar hagsmunasamtaka komu að undirbúningi og tóku þátt í málstofunum.

Í málstofu þar sem rætt var um fötluð börn af erlendum uppruna kom fram að skortur á leiðbeiningum valdi því að oft skapist erfiðleikar við að fá þá þjónustu sem fólk á rétt á samkvæmt lögum.  

Unglingar af erlendum uppruna ræddu um félagslega þátttöku og vellíðan í samfélaginu og þar kom fram að það þörf sé á fræðslu í skólum um fjölmenningu svo börn og unglingar  átti sig betur á þeim breytingum sem eru að verða á samfélaginu. Ekki nóg að fræða bara fullorðna fólkið.

Í hópavinnu þar sem starfsfólk Reykjavíkurborgar af erlendum uppruna ræddi saman um samskipti á vinnustað, kom fram að gera þurfi ítarlegar starfslýsingar til þess að koma í veg fyrir misskilning sem aftur veldur óöryggi í samskiptum.

Í umræðu um #metoo kom fram að konur af erlendum uppruna vilja að sérstaða hópsins í samfélaginu sé viðurkennd þegar rætt er um áreitni og kynferðislegt ofbeldi. Þær vilja vera þátttakendur í þeirri mikilvægu vakningu sem #metoo er og að tekið sé mið af þeirra reynsluheimi. 

Varðandi lýðræðisþátttöku fólks af erlendum uppruna kom fram að auka þurfi upplýsingaflæði og tryggja að innflytjendur fá fréttir af innanlandsvettvangi. Það þurfi að koma á fót upplýsingamiðstöð í samvinnu ríkis og sveitarfélaga og ábyrgð á því verkefni skýrð.

Þátttakendur á þinginu töldu það mjög mikilvægt að tala um þessi mál sem eru í brennidepli meðal fólks af erlendum uppruna. Að koma á framfæri ólíkri sýn og veita upplýsingar um hvað er gert vel og hvað mætti betur fara er forsenda þess að hægt sé að byggja upp samfélag þar sem allir fá notið sín óháð uppruna.

Unnið verður úr niðurstöðum þingsins og þær kynntar fyrir nefndum, ráðum og borgarstjórn með það fyrir augum að gera þjónustu Reykjavíkurborgar við fólk af erlendum uppruna enn betri.