Starf sviðsstjóra velferðarsviðs laust til umsóknar

laugardagur, 7. janúar 2017

Reykjavíkurborg auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra velferðarsviðs. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri þjónustu við fatlað fólk, aldraða og börn.Í því felst stefnumótun í velferðarmálum, áætlanagerð, samþætting velferðarþjónustu og eftirlit í samræmi við lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum.

  • ""

Á Velferðarsviði starfa 2.500 manns í yfir 1.500 stöðugildum á rúmlega 100 starfseiningum sem margar veita þjónustu allan sólarhringinn.
Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á ári og eru áætluð útgjöld sviðsins árið 2017 um 26 milljarðar króna. Velferðarsvið starfar með velferðarráði og barnaverndarnefnd.

Helstu verkefni:
• Dagleg yfirstjórn og samhæfing þjónustu og starfskrafta Velferðarsviðs.
• Ábyrgð á stjórnun og framkvæmd velferðarþjónustu í umboði velferðarráðs.
• Undirbúningur mála fyrir velferðarráð og ábyrgð og eftirfylgni með ákvörðunum
ráðsins.
• Stefnumótun í velferðarmálum í samvinnu við velferðarráð.
• Forysta við þróun og innleiðingu nýrra hugmynda og úrræða í velferðarþjónustu,
ásamt mati á árangri og eftirliti.
• Ábyrgð á starfs- og fjárhagsáætlun ásamt annarri áætlanagerð fyrir Velferðarsvið.
• Ábyrgð á rekstri og stjórnsýslu sviðsins, þ.m.t. fjármálum og starfsmannamálum.
• Samráð við félagasamtök og aðra hagsmunaaðila um velferðarmál.
• Samstarf við opinbera aðila í velferðarmálum innanlands og utan.
• Sviðsstjóri velferðarmála tilheyrir yfirstjórn borgarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og meistarapróf sem nýtist í starfi.
• Leiðtogahæfileikar og farsæl stjórnunarreynsla ásamt reynslu af því
að leiða breytingar.
• Þekking og reynsla af rekstri, þjónustustarfsemi og opinberri stjórnsýslu.
• Víðtæk þekking og reynsla af velferðarmálum.
• Þekking og reynsla af stefnumótunarvinnu.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framsýni, metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku, kunnátta í norrænu máli
er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á vef Intellecta www.intellecta.is

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf.