Reykjavíkurborg skilaði 28 milljarða afgangi | Reykjavíkurborg

Reykjavíkurborg skilaði 28 milljarða afgangi

þriðjudagur, 8. maí 2018

Fyrri umræða um ársreikning Reykjavíkurborgar fer fram í borgarstjórn Reykjavíkur í dag og hefst fundurinn kl. 14:00. Ársreikningurinn verður síðan borinn upp til samþykktar eftir síðari umræðu 15. maí næstkomandi.

  • Ráðhús Reykjavíkur á fallegum sumardegi.
    Ráðhús Reykjavíkur. Þar fara fundir borgarstjórnar fram og þar er ársreikningur borgarinnar lagður fram og ræddur.

Rekstur samstæðu Reykjavíkurborgar gekk afar vel í fyrra. Samstæða borgarinnar var rekin með 28 milljarða hagnaði, en í henni eru B-hluta fyrirtæki eins og Orkuveita Reykjavíkur og Félagsbústaðir. A-hluti borgarinnar sem heldur utan um eiginlegan rekstur borgarinnar skilaði fimm milljarða afgangi.

Skuldir samstæðunnar hafa farið lækkandi mörg ár. Þær hafa lækkað úr 255 milljörðum árið 2011 í 193 milljarða 2017. 

Skuldahlutfall samstæðunnar án skulda Orkuveitu Reykjavíkur er 83% sem er vel innan þeirra viðmiða sem sett eru um skuldir sveitarfélaga. 

Samkvæmt árlegri greinargerð fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar með ársreikningi er reksturinn í blóma og fjárhagsleg staða borgarinnar góð.

„Ég vil vekja sérstaka athygli á því borgin hefur að fullu staðið við allar lífeyrisskuldbindingar  og greiddi tæpa 15 milljarða til Brúar fyrir síðustu áramót. Á sama tíma fjárfestum við fyrir rúma fimmtán milljarða í öllum hverfum borgarinnar, lækkuðum fasteignagjöld og gjaldskrár og jukum framlög til velferðar og leik- og grunnskóla. Metár í uppbyggingu og lóðaúthlutunum hafa m.a. gert okkur þetta kleift. Þá hafa laun einnig verið að hækka. Við höfum nýtt góðærið til að bæta og styrkja þjónustuna með það að markmiði að búa til borg fyrir alla. Öllum þessum áskorunum hefur þessi meirihluti mætt sameinaður og með miklum sóma,“ segir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri.

Sala lóða og fasteigna í borginni var talsvert umfram áætlanir í fyrra  sem styrkir fjárhag borgarinnar umtalsvert. Er það traustur mælikvarði á þær miklu framkvæmdir sem eru Reykjavík þessi misserin.

Uppgjör lífeyrisskuldbindinga

Fjármálasskrifstofa fjallar í greinargerð sinni um uppgjör borgarsjóðs á áföllnum skuldbindingum og framtíðarskuldbindingum við A-deild Brúar lífeyrissjóðs í lok árs 2017 þar sem borgin greiddi 14,6 milljarða króna. Uppgjörið hafði víðtæk áhrif á rekstur, efnahag og sjóðstreymi A-hluta og samstæðu og flestar kennitölur bera þess merki. Þannig versnaði rekstrarniðurstaða A-hluta um tæpa fjóra milljarða aðallega vegna einsskiptis uppgjörs á áföllnum skuldbindingum.  Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum varð t.d. 8,1% en hefði orðið 11,4% ef ekki hefði komið til uppgjörsins. Athygli vekur að önnur sveitarfélög höfðu ekki gengið frá uppgjöri hliðstæðra skuldbindinga fyrir árslok 2017.

Veltufé frá rekstri er engu að síður sterkt og lýsir fjármálaskrifstofa mikilvægi þess að svo verði áfram við ríkjandi efnahagsaðstæður til að hægt verði að mæta áhrifum hugsanlegrar niðursveiflu.

15 milljarða króna fjárfesting

Reykjavíkurborg fjárfesti fyrir 15 milljarða króna á síðasta ári. Stærstu fjárfestingarnar voru í skólamannvirkjum en alls var framkvæmt fyrir 3,5 milljarða króna fyrir skóla- og frístundasvið. Borgin er að byggja nýjan leik- og grunnskóla í Úlfarsárdal fyrir 1,3 milljarða króna, viðbyggingu við Klettaskóla fyrir 1,1 milljarð króna og 400 milljónir í viðbyggingu við Vesturbæjarskóla sem mun verða fullklár í haust.

Fjárfestingar í íþróttamannvirkjum og sundlaugum námu 1,5 milljörðum króna.  Ný útilaug með tilheyrandi aðstöðu og endurbótum var byggð við Sundhöll Reykjavíkur og kostaði 800 milljónum króna. Þá var 150 milljónum króna veitt til frjálsíþróttavallar í Suður Mjódd. Nýtt gervigras var lagt á knattspyrnuvelli höfuðborgarinnar fyrir 200 milljónir króna.

Reykjavík malbikaði fyrir 1,2 milljarða króna í fyrra og framkvæmdir við nýbyggingahverfi kostuðu 1,6 milljarða króna. Tæpur 1,1 milljarður króna fór í umferðarmannvirki, götur og þjóðvegi. Stærstu einstöku framkvæmdirnar voru við bílakjallara við Geirsgötu, 790 milljónir króna og 490 milljónir króna í Geirsgötu og Lækjargötu.

Reykjavíkurborg -  lykiltölur úr rekstri A-hluta

Tekjur: 116 milljarðar króna

Gjöld: 107 milljarðar króna

EBITDA: 9,2 milljarðar króna

Eigið fé: 85,5 milljarðar króna

Veltufé frá rekstri: 9,2 milljarðar króna

Íbúafjöldi: 126.109

Ársreikningar Reykjavíkurborgar