Ókyngreind salerni í Reykjavík | Reykjavíkurborg

Ókyngreind salerni í Reykjavík

föstudagur, 6. júlí 2018

Mannréttinda- og lýðræðisráð samþykkti einróma, á sínum fyrsta fundi, að öll salerni fyrir starfsfólk í stjórnsýsluhúsum Reykjavíkurborgar verði gerð ókyngreind frá og með haustinu.

  • Dóra B Guðjónsd., Daníel Ö Arnarsson, Sigríður Jóhannsd., Gunnlaugur B Björnsson, Ásgerður Flosad., Katrín Atlad., og Guðrún Ögm
    Dóra Björt Guðjónsdóttir, formaður mannréttinda- og lýðræðisráðs, Daníel Örn Arnarsson, Sigríður A. Jóhannsdóttir, varamaður mætti í fjarveru Skúla Helgasonar, Gunnlaugur Bragi Björnsson, Ásgerður Flosadóttir, Katrín Atladóttir og Guðrún Ögmundsdóttir.

Einnig verður gerð úttekt á klefa- og salernisaðstæðum í húsnæði þar sem Reykjavíkurborg veitir þjónustu með tillögum að úrbótum sem taki mið af ólíkum þörfum borgarbúa í samráði við þau hagsmunasamtök er málið varðar.

Með því að hafa salerni öllum opin og sér klefa þar sem það á við er komið til móts við þarfir margra hópa eins og trans og inrersex fólks og barna, foreldra fatlaðra barna í fylgd foreldris af gagnstæðu kyni og einnig myndu sér klefar nýtast fólki með heilsufarsvanda eins og t.d. stóma.

Markmið samþykktarinnar er að draga úr fordómum og skapa betra aðgengi allra að samfélaginu í sinni víðustu mynd.

Mannréttinda- og lýðræðisráð bókaði um málið;

Að um leið og ráðið ítrekar mikilvægi tillögunnar er skorað á þær einingar sem koma að uppbyggingu og viðhaldi eigna borgarinnar auk viðeigandi fagráða, að við uppbyggingu nýrra mannvirkja borgarinnar sem og við breytingar og aðrar framkvæmdir sé þess gætt að salernis-, sturtu- og búningsaðstaða sé eins ókynbundin og frekast er unnt. Þannig telja fulltrúarnir að vinna megi gegn mismunun og tryggja að fleiri geti nýtt sér þjónustu borgarinnar.