Fasteignagjöld 2018 | Reykjavíkurborg

Fasteignagjöld 2018

föstudagur, 26. janúar 2018

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 2018 verða sendir til íbúa á næstu dögum. Fasteignagjöldin verða innheimt í gegnum netbanka þar sem jafnframt er hægt að prenta út greiðsluseðil. Greiðsluseðlar verða ekki sendir út en hægt er að óska eftir heimsendum greiðsluseðlum á mínum síðum á www.reykjavik.is eða í gegnum þjónustuver Reykjavíkurborgar í síma 411 1111.

  • ""
    Frá uppbyggingarsvæðinu við Hafnartorg.

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 2018 verða sendir til íbúa á næstu dögum. Fasteignagjöldin verða innheimt í gegnum netbanka þar sem jafnframt er hægt að prenta út greiðsluseðil. Greiðsluseðlar verða ekki sendir út en hægt er að óska eftir heimsendum greiðsluseðlum á mínum síðum á www.reykjavik.is eða í gegnum þjónustuver Reykjavíkurborgar í síma 411 1111.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar annast álagningu og innheimtu á fasteignaskatti, lóðaleigu og sorphirðugjaldi.

Fasteignagjöld ársins 2018, yfir 25.000 kr., greiðast með níu jöfnum greiðslum á gjalddögum 3. febrúar, 4. mars, 2. apríl, 2. maí, 2. júní, 2. júlí, 4. ágúst, 1. september og 2. október. Gjalddagi fasteignagjalda undir 25.000 kr. er 3. febrúar.

Tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar, sem fengu lækkun á fasteignaskatti og fráveitugjaldi á liðnu ári, fá einnig að óbreyttu lækkun fasteignaskatts og fráveitugjalds fyrir árið 2018 að teknu tilliti til tekju- og eignaviðmiða. Fjármálaskrifstofa framkvæmir breytingar á fasteignaskatti og fráveitugjaldi eftir yfirferð skattframtala elli- og örorkulífeyrisþega. Það þarf því ekki að sækja sérstaklega um lækkun eða niðurfellingu þessara gjalda. Við álagningu fasteignagjalda í janúar verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við tekjur ársins 2016. Þegar álagning vegna tekna ársins 2017 liggur fyrir haustið 2018, verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá allar breytingar tilkynntar bréflega.

Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi sé elli- eða örorkulífeyrisþegi, sé þinglýstur eigandi fasteignar, eigi þar lögheimili og geti átt rétt á vaxtabótum vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og eignaskatt.

Einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli-og örorkulífeyrisþega vegna niðurfellingar/lækkunar fasteignaskatts á árinu 2018 verði eftirfarandi:

100% lækkun: Einstaklingar með tekjur allt að 3.910.000 kr.

Samskattaðir aðilar með tekjur allt að 5.450.000 kr.

80% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 3.910.000 til 4.480.000 kr.

Samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 5.450.000 til 6.060.000 kr.

50% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 4.480.000 til 5.210.000 kr.

Samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 6.060.000 til 7.240.000 kr.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, veitir allar upplýsingar varðandi álagningu og breytingar á gjaldi fyrir meðhöndlun úrgangs í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið sorphirda@reykjavik.is.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, Höfðatorgi, Borgartúni 12-14, veitir upplýsingar varðandi álagningu fasteignaskatts og lóðarleigu og breytingar á þeim í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið fasteignagjold@reykjavik.is.

Allar frekari upplýsingar um fasteignagjöld og erindi vegna þeirra.