Einmanaleiki á efri árum | Reykjavíkurborg

Einmanaleiki á efri árum

föstudagur, 13. apríl 2018

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og Öldrunarheimili Akureyrar, hafa þýtt og gefið út bækling um einmanaleika meðal eldra fólks. Það er þekkt að einmanaleiki hefur veruleg áhrif á lífsgæði eldra fólks og þörf þess fyrir aðstoð eða þjónustu.

  • Dansað í félagsstarfinu á Vitatorgi.
    Fleiri eldri borgarar upplifa einmanaleika en áður.
  • Skemmtun í félagsstarfi á Sléttuvegi.
    Fleiri konur en karlar upplifa einmanaleika.

Bæklingurinn er gefin út til að bregðast við einmanaleika meðal eldri borgara og hann er viðleitni til að setja málefnið á dagskrá. Bæklingurinn er ekki síst gátlisti fyrir þá sem starfa með eldri borgurum, ættingja þeirra og vini. Í bæklingnum er lesanda líka bent á leiðir til að draga úr einmanaleika.

Í könnun um hagi og líðan eldri borgara sem gerð var í lok árs 2016 og unnin var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir velferðarsvið Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytið og Landssamband eldri borgara, kom fram að um tveir af hverjum þremur eldri borgurum (um 65%) er aldrei einmana.

Hópurinn sem upplifir einmanaleika hafði engu að síður stækkað frá fyrri könnun en árið 2012 mældust 13% eldri borgara stundum eða oft einmana og var það hlutfall orðið 17% svarenda árið 2016. Fleiri upplifa einmanaleika stundum eða oft, í hópi þeirra sem eru ógiftir eða ekkjur/ekklar, búa einir, eru tekjulitlir eða búa við slæma heilsu.

Í nýrri íslenskri rannsókn meðal 60 ára og eldri kemur fram að um 22% Íslendinga sem eru 67 ára og eldri upplifa sig einmana stundum eða oft. Fleiri konur en karlar upplifa einmanaleika og þá virðast þeir sem yngri eru (eru 60-67 ára) upplifa meiri einmanaleika en þeir sem eldri eru. Því má gera ráð fyrir að á bilinu 7000 - 8500 Íslendingar 67 ára og eldri upplifi einmanaleika stundum eða oft. Þessar niðurstöður eru í takti við það sem áður hefur komið fram og að ýmislegt bendi til að einmanaleiki á efri árum sé að aukast.

Bæklingurinn, Einmanaleiki meðal eldra fólks