Bætt þjónusta í forgang hjá borginni | Reykjavíkurborg

Bætt þjónusta í forgang hjá borginni

þriðjudagur, 16. október 2018

Rafvædd, bætt og einfölduð þjónusta er markmið nýrrar þjónustustefnu sem borgarstjórn samþykkti að innleiða á fundi sínum í dag.
 

  • Ráðhús Reykjavíkur.
    Borgarstjórn samþykkti á fundi sínum í dag tillögu sem miðar að því að bæta og einfalda þjónustu borgarinnar með rafrænum lausnum og notendamiðaðri þjónustu.

Tillaga meirihluta borgarstjórnar leggur sérstaka áherslu á að notandinn sé í forgangi í allri nálgun á þjónustu hjá borginni. Til þess að ná fram því markmiði verður unnið með rafrænar lausnir, fækkun skrefa og einföldun ferla í allri þjónustu borgarinnar. 

 Rafrænar lausnir sem einfalda umsóknarferli í skipulags- og byggingarmálum, skóla- og frístundamálum, velferðarmálum og öðrum þáttum sem koma beint við íbúa og atvinnulíf eru meðal þess sem til stendur að innleiða. Þetta þýðir að íbúar og fyrirtæki geta nýtt sér vefinn til að sækja alla mikilvæga þjónustu. Vefur Reykjavíkurborgar verður hennar helsta þjónustugátt með einföldu aðgengi að upplýsingum og þjónustu. 

 Næsta skref er að stofna stýrihóp sem er skipaður formanni borgarráðs og formanni mannréttinda- og lýðræðisráðs auk formanna fagráða til að styðja við verkefnið og móta nánar forgangsröðun verkefna.

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður borgarráðs, segir samþykkt borgarstjórnar vera mikilvægan áfanga. “Reykjavíkurborg, höfuðborg landsins, á að vera fremst í flokki þegar kemur að góðri þjónustu við íbúa og atvinnulíf. Við eigum að vera leiðandi í þróun rafrænna lausna og skýrum þjónustuviðmiðum. Við eigum að mæta þörfum borgarbúa, fækka skrefum og stytta bið.  

Tillagan sem samþykkt var í borgarstjórn í dag er stórt skref í átt að þjónustuborginni Reykjavík. Þjónustuborginni þar sem þarfir og væntingar íbúa eru settar í forgang. Ég er þakklát fyrir að fá að fylgja þessari mikilvægu innleiðingu eftir og hlakka til þeirrar vinnu sem framundan er.”

Þjónustustefna Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn árið 2016 og samhliða vinnu við hana var rafræn þjónustumiðstöð stofnuð. Henni er ætlað að þróa og breyta framlínuþjónustu borgarinnar þannig að rafræn sjálfsafgreiðsla verði alltaf fyrsti valkostur borgarbúa þar sem hægt er að koma því við.

 Rafræn þjónustumiðstöð hefur unnið að samræmingu rafrænnar þjónustu á milli mismunandi eininga hjá Reykjavíkurborg. Rafræn þjónusta er hugsuð út frá þörfum og upplifun notandans. Þetta er í takt við þá þróun sem á sér stað hjá flestum framsæknum þjónustufyrirtækjum hér á landi sem og annars staðar.

 Nú þegar hefur verið lokið við rafvæðingu nokkurra ferla með tilheyrandi endurskoðun verklags hjá velferðarsviði, en aksturs- og ferðaþjónustuumsókn er t.d.orðin rafræn og geta núverandi notendur þjónustunnar sótt um á netinu með rafrænum skilríkjum. Aðrar umsóknir verða svo rafvæddar ein af annarri.

 Rafræn þjónustumiðstöð hefur komið að verkefnum um allt borgarkerfið, t.a.m. hjá umhverfis- og skipulagssviði og má í því sambandi nefna vinnu við birtingu úttektarskýrslu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og ferla þar í kring. Á næsta ári er stefnt að því að klára tvö stór verkefni auk nokkurra smærri. Þau stærstu eru annars vegar fyrsta útgáfa af svokölluðum Mínum síðum þar sem íbúar og fyrirtæki eiga að geta haft heildaryfirlit yfir það sem að þeim snýr hjá borginni og hins vegar rafvæðing fjárhagsaðstoðar velferðarsviðs.

Í tengslum við innleiðingu þjónustustefnunnar sem hófst árið 2017 hefur verið lögð áhersla á að bæta þjónustuna með aðferðafræði notendamiðaðrar hönnunar þar sem lögð er áhersla á nýsköpun og samkennd með notendum og starfsfólki, ásamt upplifun notenda á þeirri þjónustu sem borgin veitir.

 Breyting á þjónustu borgarinnar er stórt verkefni og er það forgangsverkefni núverandi meirihluta, Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna að þær breytingar takist vel.