Fræðsla | Reykjavíkurborg

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar sinnir fræðslu um Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar í heild sinni en einnig um einstaka þætti stefnunnar. Má þar nefna fræðslur um jafnrétti kynja, málefni fatlaðs fólks, hinsegin fólks og innflytjenda sem og fræðslur um ofbeldi, fordóma og margbreytileika. Skrifstofan sér einnig um að veita upplýsingar um ýmis konar málefni sem að henni snýr.

Hægt er að óska eftir fræðslu og fá hana sniðna að þörfum hvers vinnustaðar. Skrifstofan tekur einnig á móti gestum erlendis frá sem eru að afla sér upplýsinga um mannréttindastefnuna og verksvið skrifstofunnar.

Sendu okkur fyrirspurn eða fræðslubeiðni á mannrettindi@reykjavik.is.

 

Hér að neðan eru dæmi um fræðslur sem mannréttindaskrifstofan hefur verið með, en listinn er ekki tæmandi:

· Fatlað fólk og ofbeldi

  • Í fræðslunni er fjallað um tíðni og fjölbreyttar birtingarmyndir ofbeldis gagnvart fötluðu fólki og hvernig sporna megi gegn því. Markmið fræðslunnar eru annars vegar að upplýsa um stöðu fatlaðs fólks sem jaðarsetts hóps og hvernig sú staða í samfélaginu getur ýtt undir ofbeldi gagnvart fötluðu fólki. Hins vegar að upplýsa um leiðir til þess að tryggja fötluðu fólki aukna vernd gegn ofbeldi og hvernig hægt sé að bregðast við þegar ofbeldi á sér stað.

· Hinsegin fólk og heimilisofbeldi

  • Fræðsla fyrir þá sem vinna með brotaþolum og gerendum í heimilisofbeldismálum og aðra sem veita einstaklingum þjónustu. Farið er yfir stöðu hinsegin fólks og barna almennt, hugtök sem tengjast þeim og sérstæðar birtingamyndir sem geta verið til staðar þegar hinsegin fólk og börn verða fyrir heimilisofbeldi. Markmiðið er að gera þjónustuveitendur í heimilisofbeldismálum upplýsta um stöðu hinsegin fólks og færa um að fjalla um málefni þeirra.

· Innflytjendur og heimilisofbeldi

· Jafnrétti kynjanna

  • Er til kvennamenning og karlamenning? Hvernig birtist hún og hvaða áhrif hefur hún á vinnustaði? Hvað segja lög um jafnrétti kynjanna og hver er staða karla og kvenna á Íslandi í dag? Fræðsla sem fer yfir stöðu kynjanna, jafnrétti og ójafnrétti og skapar alltaf góðar umræður.

· Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar

  • Fræðsla sem er fyrst og fremst fyrir starfsstaði Reykjavíkurborgar. Farið er yfir mismunandi þætti stefnunnar, en í henni eru alls 14 kaflar. Rætt er um ólíka hópa fólks sem vinna og búa í Reykjavíkurborg, réttindi og skyldur og hvernig best er að tryggja jafnrétti og mannréttindi allra.

· Má bara ekkert gera eða segja lengur?!

  • Hvaða brandarar eru í lagi? Hvað er þetta #metoo? Og hvað er öráreitni? Í fræðslunni er farið yfir staðalmyndir, fordóma og stöðu mismunandi hópa í samfélaginu, þá sérstaklega í tengslum við starfsstaði Reykjavíkurborgar. Markmiðið er að auka meðvitund um ólíka stöðu fólks, jafnréttismál og stuðla að bættum samskiptum.

· Menningarnæmni í þjónustu við innflytjendur

· Saman gegn ofbeldi (heimilisofbeldi)

  • Fræðsla og kynning á verkefninu Saman gegn ofbeldi sem er samstarfsverkefni Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Kvennaathvarfsins, Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborgar. Markmið samstarfsins er að auka þekkingarmiðlun og bæta verklag til að taka á heimilisofbeldismálum. 

· Trans börn

  • Fræðsla sem hugsast fyrir þau sem vinna með börnum. Trans börn eru viðkvæmur og lítill hópur sem fáir vita mikið um. Farið er yfir grunnhugtök og stöðu trans fólks og þá sérstaklega stöðu trans barna, fordóma og hindranir sem þau mæta sem og stuðning við þau. Kynntir eru gátlistar fyrir skóla (og aðrar stofnanir sem vinna með börnum) um hvernig best sé að skapa gott umhverfi fyrir trans börn.

· Vinnustaðir og ráðningar með kynjagleraugum

  • Fræðsla sem hugsast sérstaklega fyrir stjórnendur og aðra sem sjá um ráðningar. Skoðaðar eru atvinnuauglýsingar, lög um jafna stöðu kvenna og karla og áhrifin sem karla- og kvennavinnustaðir geta haft á það kyn sem er í minnihluta. Litið er á áhrif kynjaðra hugmynda á ráðningarferlið og hvernig vinnustaðir geta verið kynjaðir, ásamt hvernig megi reyna að sporna gegn því.

· Við og börnin okkar

 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

17 + 3 =