Torg í biðstöðu

Torg í biðstöðu verkefnið hefur verið í gangi á torgum og almenningssvæðum í borginni frá árinu 2011. Verkefnið snýst um að lífvæða og endurskilgreina svæðin með tímabundnum lausnum. Markmið Torg í biðstöðu er að búa til skemmtilegri svæði, hampa því óvænta og vera vettvangur róttækra tilrauna með borgarumhverfið. Svæðunum er úthlutað til hópa og einstaklinga sem vilja gera tilraunir til að glæða þau lífi.

Verkefnið stendur að jafnaði yfir frá maí til september ár hvert.

Opnað hefur verið fyrir umsóknir fyrir sumarið 2018, sjá nánar hér að neðan.
 • Hlemmur
 • Frakklandsgarður
 • Þórsgata
 • Laugavegur
 • Regnbogamálun
 • Breiðholt
 • Grjótaþorp

Möguleikar biðsvæðaverkefna

Biðsvæðaverkefni bjóða borgum upp á þann möguleika að gera tilraunir með tímabundin verkefni, að gefa skapandi hugmyndum tækifæri án þess að komi til dýrar framkvæmdir ásamt því að oft koma mjög óvæntar útkomur úr verkefnunum sem erfitt hefði verið að auga á fyrirfram. Borgir út um allan heim eru farnar að tileinka sér þessa hugmyndafræði sem stundum leiðir til varanlegra breytinga.

Torg í biðstöðu er í grunninn skipulagstæki og er fyrst og fremst ætlað að stuðla að sjálfbærri þróun svæða, auka fjölbreytta notkun almennings á svæðunum og þar með auka möguleika þeirra og fá almenning, íbúa, rekstraraðila og aðra hagsmunaaðila til að sjá möguleikana sem felast í svæðinu.

Torg í biðstöðu er einnig ætlað að styðja við markmið sem sett eru fram í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 um skipulag vistvænna hverfa og vistvænar samgöngur.

 

Á vormánuðum óskar Reykjavíkurborg eftir hugmyndaríkum og áhugasömum einstaklingum eða hópum sem taka almenningssvæði í borginni í fóstur. Verkefnið stendur að jafnaði yfir frá maí til september ár hvert og er ætlað að skapa skemmtilegri torg í skemmtilegri borg.

 
Nánari upplýsingar fást með því að senda tölvupóst á netföngin olafur.ingibergsson@reykjavik.is eða edda.ivarsdottir@reykjavik.is.
 

Sumarið 2018 

Opnað hefur verið fyrir umsóknir fyrir Torg í biðstöðu sumarið 2018 og er umsóknarfrestur til og með 25. mars. Umsóknir skal senda á netfangið olafur.ingibergsson@reykjavik.is og merkja með efnislínunni (subject) „Umsókn um biðsvæði“. Umsóknir þurfa að vera í fylgiskjali með póstinum og koma skal fram

 • Staðsetning verkefnisins ef sótt er um tiltekið svæði
 • ítarleg lýsing á verkefninu í texta og myndum/teikningum og útlistun á efnisnotkun
 • verk- og tímaáætlun
 • stutt greinargerð um hvernig verkefnið er talið geta unnið að markmiðum Torg í biðstöðu og Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030

Einnig þarf að fylgja ferilskrá og/eða kynnisbréf allra umsækjenda þar sem fram kemur fullt nafn, kennitala, netfang og símanúmer. 

Athygli umsækjenda er vakin á því að sumarið 2018 verður lögð meiri áhersla á verkefni utan miðborgarinnar og umsækjendur því hvattir til að velta fyrir sér möguleikum almenningsrýma í öðrum hverfum, s.s. svæðum við verslunar- og þjónustukjarna, grænum svæðum, torgum, göngustígum o.s.frv. Í umsóknum er annaðhvort hægt að sækja um tiltekið/n svæði eða óska eftir samstarfi við verkefnastjóra Torg í biðstöðu að finna heppileg svæði fyrir verkefnið.

Verkefnastjórar Torg í biðstöðu geta kallað eftir ítarlegri gögnum og/eða boðið umsækjendum í viðtal ef þurfa þykir og gefa umsækjendum þannig tækifæri til að skila sem sterkastri umsókn áður en valið er úr umsóknum.

Öllum umsóknum verður svarað í síðasta lagi 2. apríl 2018.

Is this page useful or is something missing?