Laufskalar Preschool

Um leikskólann

Opnunartími Laufskála er frá 7:30 til 17:00

Leikskólinn Laufskálar tók til starfa árið1996 og er teiknaður af Albínu Thordarson arkitekt. Deildirnar eru fjórar og heita Furulundur, Lerkilundur, Birkilundur og Grenilundur. Börnum er skipað í deildar eftir aldri, eldri börnin eru í Lerkilundi og Furulundi, en þau yngri í Grenilundi og Birkilundi. Í vetur verður fimmta deildin starfrækt og hefur hún hlotið nafnið Lundur. 

Leikskólastjóri er Hildur Lilja Jónsdóttir

 

Leikskólinn Laufskálar

Viltu vita meira um  Laufskála? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið. 

Hugmyndafræði

Eikunnarorð Laufskála eru opinn hugur, nærgætni, virðing, jákvæðni, gleði og virk hlustun

 

Hugmyndafræðin sem unnið er eftir á leikskólanum er m.a. mótuð út frá meistaraverkefninu Leiklist í leikskóla og sjálfsmynd barna eftir Önnu Báru Sævarsdóttur, þar sem aðalmarkmiðið er að börnin geti tjáð skoðanir sínar og hjartans mál fyrir framan aðra, bæði í samtölum og í hóp ásamt því að sýna öðrum virðingu. Einnig er litið til kenninga fræðimannanna Dewey, Vygotsky, Bruner og Gardner. 

Teikning af konu að kasta hlutum eins og sirkúslistamaður.

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Laufskála? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Starfsáætlun fyrir námsárið 2022-2023 er í vinnslu

Hvað er framundan í Laufskálum? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Laufskála

Leikskólinn Laufskálar tilheyrir Austurmiðstöð. Austurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Árbæ, Grafarholti, Grafarvogi og Kjalarnesi og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

 

Myndir frá Laufskálum