Hagaborg Preschool

Preschool with a Nursery Division

Fornhagi 8
107 Reykjavik

""

About the preschool

Hagaborg Preschool is a well-established preschool that operates in five divisions. It is home to an average of 100 children aged 1-6. The emphasis is on movement, language improvements, and free play as the most useful path to knowledge and universal development. The preschool is open until 5 pm.

Preschool Director: Erna Gudlaugsdottir

*Please note that project completion dates may change, as factors such as access to resources, the consequences of the pandemic, and global hostilities may affect the construction progress. Furthermore, recruitment may affect the timing regarding children's admission.

Leikskólinn Hagaborg

Viltu vita meira um Hagaborg? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið. 

Hugmyndafræði

Gildi Hagaborgar eru vinátta, virðing og hugrekki

 

Hagaborg notast við hugmyndafræði John Dewey sem lagði áherslu á uppgötvunarnám barna og nauðsyn skapandi hugsunar. Þrjár hugmyndir Dewey eru leikskólastarfinu vegvísir: að börn læri með því að aðhafast (learning by doing), að markmið náms sé að gera börn áhugasöm um leitina að vitneskju og að kjarni lýðræðis liggi í einstaklingsbundnum viðhorfum til daglegrar samvinnu fólks. Hreyfing og læsi eru einnig veigamiklir áhersluþættir í starfi Hagaborgar og er notast við aðferðir "Leikur að læra" þar sem öll kennsla er hugsuð út frá þörfum barna til að leika, hreyfa sig og upplifa námsefnið í gegnum mismunandi skynfæri. 

""

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Hagaborgar? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Hagaborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Leikskóladagatal

Hvenær eru starfsdagar í Hagaborg? Í skóladagatali finnur þú upplýsingar um frídaga í leikskólanum og ýmislegt fleira.

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Hagaborgar

Leikskólinn Hagaborg tilheyrir Vesturmiðstöð. Vesturmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

 

Framkvæmdir

Til stendur að reisa nýja deild við Hagaborg . Hún mun rúma 30 börn til viðbótar. Stefnt er að því að starfsemi í viðbótarhúsnæði hefjist á árinu 2022. Þær framkvæmdir eru liður í áætluninni Brúum bilið sem miðar að því að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. 

Athugið að áætlaðar dagsetningar um verklok geta breyst, þar sem þættir á borð við aðgengi að aðföngum, afleiðingar heimsfaraldurs og ófriðar á alþjóðavettvangi geta haft áhrif á framgang framkvæmda.  Ennfremur getur ráðningarstaða haft áhrif á tímasetningar varðandi inntöku barna.

Myndir frá Hagaborg