Elsa Hrafnhildur Yeoman – fjárhagslegir hagsmunir | Reykjavíkurborg

Elsa Hrafnhildur Yeoman – fjárhagslegir hagsmunir

Fjárhagslegir hagsmunir

Fjárhagslega hagsmuni skal skrá skv. töluliðum 1.-4. lið hér á eftir. Ath. að ekki skal skrá fjárhæð eða verðgildi þeirra þátta sem tilgreindir eru í 1.-4. tölulið. Heimilt er að fella brott upplýsingar sem skráðar eru undir 2. tölulið þegar fjögur ár eru liðin frá upphaflegri skráningu.

1. Launuð starfsemi

a) Launuð stjórnarseta í opinberum eða einkareknum félögum.

Nafn félags Staða
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, stjórn varamaður
Faxaflóahafnir, hafnarstjórn varamaður

b) Launað starf eða verkefni (annað en launuð störf vegna setu í borgarstjórn).

Starfsheiti Nafn vinnuveitanda eða verkkaupa
   

c) Starfsemi sem er unnin samhliða starfi borgarfulltrúa og er tekjumyndandi fyrir hann eða félag sem hann á sjálfur eða er meðeigandi í.

Tegund starfsemi
 

2. Fjárhagslegur stuðningur, gjafir, utanlandsferðir og eftirgjöf eftirstöðva skulda

a) Fjárframlög eða annar fjárhagslegur stuðningur frá innlendum og erlendum lögaðilum og einstaklingum, þ. á m. stuðningur í formi skrifstofuaðstöðu eða hliðstæðrar þjónustu, sem fellur utan þess stuðnings sem Reykjavíkurborg eða flokkur borgarfulltrúa lætur í té, og verðgildi stuðnings nemur meira en 50 þ.kr. á ári. Ennfremur skal skráður fjárhagslegur stuðningur í formi afsláttar af markaðsverði og annars konar ívilnunar að verðmæti meira en 50 þ.kr. sem ætla má að sé veittur vegna setu í borgarstjórn.

Eðli stuðnings Hver veitir
   

b) Gjöf frá innlendum og erlendum lögaðilum og einstaklingum þegar áætla verður verðmæti hennar yfir 50 þ.kr. og að gjöfin sé veitt út af setu í borgarstjórn.

Nafn félags Staða Hvers kyns gjöf Hvenær látin í té
       

c) Ferðir og heimsóknir innan lands og utan sem geta tengst setu í borgarstjórn og útgjöldin eru ekki að öllu leyti greidd af borgarsjóði, flokki borgarfulltrúans eða af borgarfulltrúanum sjálfum.

Hver stóð undir útgjöldum ferðar Tímabil ferðar Áfangastaðir
     

d) Eftirgjöf eftirstöðva skuldar og ívilnandi breytingar á skilmálum samnings við lánardrottin.

Nafn lánardrottins Eðli samnings
   

3. Eignir

a) Fasteign sem er að einum þriðja eða meira í eigu borgarfulltrúa eða félags sem hann á ¼ hlut í eða meira, annað en húsnæði til eigin nota fyrir borgarfulltrúa og fjölskyldu hans og lóðaréttindi undir slíkt húsnæði.

Heiti landareignar Staðsetning fasteignar
   

b) Heiti félags, sparisjóðs eða sjálfseignarstofnunar í atvinnurekstri, sem borgarfulltrúi á hlut í og fer yfir einhver eftirtalinna viðmiða:

1. Verðmæti hlutar nemur að markaðsvirði meira en einni miljón króna miðað við 31. desember ár hvert.
2. Hlutur nemur 1% eða meira í félagi, sparisjóði eða sjálfseignarstofnun þar sem eignir í árslok eru 230 m.kr. eða meira eða rekstrartekjur 460 m.kr. eða meira.
3. Hlutur nemur 25% eða meira af hlutafé eða stofnfé félags, sparisjóðs eða sjálfseignarstofnunar.

Heiti félags/sparisjóðs/sjálfseignarstofnunar
 

4. Samkomulag við fyrrverandi eða verðandi vinnuveitanda

a) Samkomulag við fyrrverandi vinnuveitanda sem er fjárhagslegs eðlis, þar á meðal samkomulag um orlof, launalaust leyfi, áframhaldandi launagreiðslur eða fríðindi, lífeyrisréttindi og ámóta meðan setið er í borgarstjórn. 

Gerð samkomulags Nafn vinnuveitanda
   

b) Samkomulag við framtíðarvinnuveitanda um ráðningu, óháð því að ráðningin taki fyrst gildi eftir að borgarfulltrúi hverfur úr borgarstjórn.

Gerð samkomulags Nafn vinnuveitanda
   

5. Trúnaðarstörf utan borgarstjórnar

Skráðar skulu upplýsingar um stjórnarsetu og önnur trúnaðarstörf fyrir hagsmunasamtök, opinberar stofnanir, sveitarfélög og félög önnur en stjórnmálaflokka óháð því hvort þessi störf eru launuð.

Nafn félags/hagsmunasamtaka/stofnunar/sveitarfélags Eðli trúnaðarstarfs/heiti
   

 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

1 + 0 =