Gjaldskrá fyrir byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar

Nr. 1467

Fyrir þjónustu sem byggingarfulltrúinn í Reykjavík innir af hendi skal innheimta gjöld sem hér segir:

1. gr.

Úttektir samkvæmt ákvæðum byggingarreglugerðar nr. 112/2012.

Áfangaúttekt 12.600 kr.

Stöðuúttekt 22.100 kr.

Lokaúttekt:

a) Lítið umfang, s.s. minniháttar breytingar á mannvirki og lóð með breytingum á útliti eða fyrirkomulagi, svalaskýli, kvistir, bílskúr, klæðingar húss
o.þ.h. 25.200 kr.

b) Meðal umfang, s.s. minni viðbygging eða nýbygging einbýlis, par- og raðhúss og minni fjölbýlishúss eða breytingar á fyrirkomulagi 44.100 kr.

c) Mikið umfang, s.s. nýbygging stærri mannvirkja, umfangsmeiri breytingar á fyrirkomulagi 63.000 kr.

Úrtaksskoðun vegna áfangaúttekta 12.600 kr.

Úttekt byggingarstjóraskipta 25.200 kr.

Íbúðarskoðun 25.200 kr.

2. gr.

Útgáfa vottorða.

Fokheldisvottorð 31.500 kr.

Vottorð um stöðuúttekt 22.100 kr.

Lokaúttektarvottorð 22.100 kr.

Stöðuleyfi 20.200 kr.

3. gr.

Byggingarleyfisgjöld.

Lágmarksgjald við móttöku umsóknar 12.600 kr.

Hver aðaluppdráttur með umsókn:
a) Lítið umfang, s.s. minniháttar breytingar á mannvirki og lóð með breytingum á útliti eða fyrirkomulagi, svalaskýli, svalir, kvistir, klæðingar húss
o.þ.h. 3.200 kr.

b) Meðal umfang, s.s. minni viðbygging eða nýbygging einbýlis, par- og raðhúss og minni fjölbýlishúss ásamt skráningartöflu eða breytingar á
fyrirkomulagi 6.300 kr.

c) Mikið umfang, s.s. nýbygging stærri mannvirkja, umfangsmeiri breytingar á innra skipulagi atvinnuhúsa eða stærri framkvæmdir sem krefjast einnig
skoðunar skipulagsfulltrúa enda falli framkvæmd ekki undir a- eða b-lið 12.600 kr.

Endurumsókn útrunnins byggingarleyfis 12.600 kr.

Aukagjald fyrir hverja þriðju umfjöllun 12.600 kr.

4. gr.

Skoðunargjöld vegna yfirferðar séruppdrátta.

Einbýlis, par- og raðhús og fjölbýlishús allt að 2.000 m³ 94.500 kr.

Af öðru húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m³ 132.300 kr.

Af hverjum 1.000 m³ byggingar umfram 2.000 m³:

a) Einföld bygging, s.s. skemmur, skýli, lager, íþróttahús, gripahús o.þ.h. 18.900 kr.

b) Hefðbundin bygging, s.s. verslun og skrifstofur, fjölbýlishús, hótel o.þ.h. 31.500 kr.

 

c) Sérhæfð bygging, s.s. heilsuverndarhús, menningar- eða rannsóknarhús o.þ.h. 44.100 kr.

Aðrar minni byggingar, s.s. viðbygging, bílgeymsla, anddyri, sólstofa o.fl. 31.500 kr.

Umfangslitlar breytingar á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis 50.400 kr.

Umfangsmiklar breytingar á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis 100.800 kr.

Breytingar á innra skipulagi sérhúss, klæðning húss, svalaskýli, lóð o.fl. 18.900 kr.

5. gr.

Skoðunargjöld vegna yfirlesturs eignaskiptayfirlýsingar.

Eignaskiptayfirlýsing:

a) 2-5 eignir 37.800 kr.

b) 5-15 eignir 50.400 kr.

c) 15-50 eignir 63.000 kr.

d) 50 eignir og fleiri 75.600 kr.

Aukagjald fyrir hvern þriðja yfirlestur 12.600 kr.

6. gr.

Skoðunargjöld vegna yfirferðar raflagnauppdrátta.

Íbúðarhúsnæði: Einbýlis, par- og raðhús 1 x 63A 17.000 kr.

Fjölbýlishús með allt að 10 íbúðum:

Heimtaug 3 x 63A, grunngjald 17.000 kr.

Á hverja íbúð 900 kr.

Stærri fjölbýlishús:
Heimtaug 3 x 100-200A, grunngjald 17.000 kr.

Á hverja íbúð 2.150 kr.

Atvinnuhúsnæði:

Heimtaug 3 x 63A 25.200 kr.

Heimtaug 3 x 100-200A 67.600 kr.

Heimtaug 3 x 315A og stærri 112.600 kr.

7. gr.

Sé hönnun mannvirkis sérstaklega vandasöm og/eða umfangsmikil getur byggingarfulltrúi við meðferð byggingarleyfisumsóknar ákveðið að skoðunarstofa annist yfirferð hönnunargagna og úttektir á kostnað eiganda vegna framkvæmdar í heild eða að hluta, sbr. ákvæði í gr. 3.3.1 og 3.3.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.

8. gr.

Gjaldskrá þessi sem er sett með heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 með síðari breytingum var staðfest í borgarstjórn Reykjavíkur 3. nóvember 2021 og tekur gildi við birtingu.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 21. desember 2021.
Dagur B. Eggertsson
__________
B-deild – Útgáfud.: 27. desember 2021
Leiðrétt skjal: 10. janúar 2022